Søren Nielsen "Bro"

DatoStedKilde
Født :Jul 1777Løth-
Døbt :08 Jul 1777Børglum KirkeKilde
Død :19 Aug 1841Vittrup Børglum SognC78A-5 6/7 (1)
Begravet :22 Aug 1841Børglum KirkegaardKilde

Alder : 64
Alt.navn : Blev kaldet Bro, tidligere Løth
Stilling : Gaardfæster af Børglum Kloster
Ref. : Ane 58, Mormors farmors far, Tip Tip Oldefar

Noter : Hjørring, Børglum, Børglum, Børglum Sogn, Wittrup Bye, 85, FT-1787, C4875
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nielsen 41 Gift Hosbonde ligeledes [Gaardbeboere]
Karen Nielsdatter 42 Gift Madmoder
Peder Pedersen 34 Ugift Tienestefolk
Søren Nielsen 9 Ugift Tienestefolk
Anna Nielsdatter 20 Ugift Tienestefolk
Hjørring, Børglum, Børglum, Vittrup By, , 15, FT-1801, B8471
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nielsen 60 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Caren Nielsdatter 64 Gift Hans kone
Søren Nielsen 24 Ugift Tjenestekarl
Anne Nielsdatter 35 Ugift Tjenestepige
Mette Pedersdatter 11 Ugift Tjenestepige

C3194, FT - 1834 Hjørring amt, Børglum sogn, Wittrup, Hus/familienr, 20, En gård
Søren Nielsen, M, 56 år, Gift, Gaardmand
Kirsten Jensdatter, K, 45 år, Gift, hans kone
Jens Sørensen, M, 21 år, ugift, Deres børn
Søren Sørensen, M, 14 år, ugift, deres børn
Rasmus Peter Sørensen, M, 8 år, deres børn
Jens Christian Sørensen, M, 3 år, ugift, deres børn
Maren Sørensdatter, K, 18 år, ugift, deres børn
Marie Christine Sørensdatter, K, 12 år, ugift, deres børn
Kirsten Sørensdatter, K, 5 år, ugift, deres børn
Christian Ovesen, M, 2 år, ugift, plejebarn

FT - 1840 Hjørring A, Børglum H, Børglum S, Wittrup, en Gaard, 20
Søren Nielsen, 62 år, gift, Gaardmand
Kirsten Jensdatter, 51 år, hans kone
Søren Sørensen, 20 år ugift, deres børn
Rasmus Peter Sørensen, 14 år, ugift, deres børn
Jens Christian Sørensen, 9 år, ugift, deres børn
Kirsten Sørensdatter, 11 år, ugift, deres børn
Maren Sørensdatter, 24 år, ugift, deres børn
Karen Sørensdatter, 29 år, ugift deres børn
Christian Ovesen, 8 år, ugift, den sidstes slegfredsbørn ( uægte børn med en gift Mand)
Jens Nielsen, 2 år, ugift, den sidstes slegfredsbørn

Skifteprotokol Børglum Kloster: Folie 97.
Aar 1841 den 26 August anmeldte Søren Sørensen at Faderen Søren Nielsen Gaardfæster i Vittrup, 64 aar Gammel Samme Dag ved Døden var afgaaet.

Aar 1841 den 19 September, Indfandt Undertegnede Commiterede Skifteforvalter af Børglumkloster sig i Wittrup, for at tage Sterwboet efter afdøde Gaardfæster Søren Nielsen og efterlevende Hustru Kirsten Jensdatter af bemeldte Wittrup under behandling til Skifte og Deling mellem arvingerne og Kreditorerne. Som Witterligheds og Wurderingsmænd Waar Tilstede Sognefoged Mads Jensen og Gaardmand Niels Westergaard af Børglum. Enken med Laugværge Gaardmand Thøger Jensen. her af Byen var tilstæde og angav Arvingerne der er de i Ægteskabet med den Afdødes Sammenavlede Børn at være. 1. En Søn Jens Sørensen Myndig Husmand i Lyngbye. 2 en Do. Niels Sørensen Myndig Tjener på Børglum Kloster. 3 en do. Søren Sørensen 22 år Gammel. 4 en do. Rasmus Peter Sørensen 15 år 5. en do. Jens Christian Sørensen 10 år. 6. En Datter Karen Sørensdatter ugift.7 en do. Maren Sørensdatter ugift. 8 en do. Marie Kristine Sørensdatter 19 år. og 9. en do. Kirsten Sørensdatter 12 år gammel Alle Hjemme i Stervboet. Sønnerne Jens, Niels og Søren var tilstæde og Førstnævnte varetog Kravsmålet for hans Umyndige Sødskende, Hvilket han saaledes Haver at varetage, efter loven som han agter at til og forsvare. Wurderingsmændene paalagdes at ansætte alt som fremkommer til kending til sit sande wærd efter Nutidens Priser Saaledes at de ved forretningens Slutning kunne bekræfte Samme med Deres Skriftlige Eed. Forretningens formue var derpaa Saaledes.

I Dagligstuen: I Inderstuen: Trpt. 3 Rd 5 M 0 Sk.
1 Wiseværk 1 Rd. 4 M 0 Sk. 1 Sort Wadmelskjol 2 Rd. 0 M 0 Sk.
1 Skab " " 8 1 Par do. bugser " 4 " "
1 Hængeskab " 4 " 1 West og 1 par Strømper " 1 " "
I Spisekammeret: 1 Gl. Nattetrøie " " 8 -
1 Daigtrug og 1 Lygte " 1 " 2 Gl. Skjorter " 8 "
4 Mælkesætte " 1 " 1 Hat " " 4
1 Ildtang og Kande " 2 " Den i Laden forefundne
Ank ansættes Saaledes
I Kjøkkenet 10 Tv Rug a 4 Rd 40 " "
2 Små Jerngryder " 3 " 10 Tv Byg a 2 " 20 " "
2 Kjerne " " 8 8 Tv Havre a 8 M 10 4 "
Paa Loftet: Tilsammen Vurdering 77 RD 5 M 12 SK
1 Strentetræ " 1 "
3 Rd. 5 M "

Man forefandte ikke Stervboet tilhørende og efter Opfordring erklærede Boets Vedkommende at De ikke vidste mere at angive til Indtægt for Boet der hveerken viede contant eller udestående Penge, Hvorefter Derpaa Summa hæftede Gjeld til Gaardmand Søren Thorup i Assendrup 8 Rd. Til Niels Nielsen paa Børglum Kloster 28 Rd. 4 M, Christen Sørensen i Assendrup 11 Rd.
Ved Forretningen er forbigaaet den Fæsteren Wed Gaardens tiltrædelse overleverede besætning og Inventarum forsaavidt Samme Forefandtes, Hvorfor Skiftemændene bemærkede at der Manglede Adskillige Ting endog Heste og Kreaturer. Gaardens Bygninger ansaaes de Vedkommende at være saa Brøstfældige nu end den tid Samme er Den Afdøde Overleveres, saa at boet Langtfra kan tilkomme Noget for forbedringer ved Gaardens Bygninger.
Ved Vurderingen Erklærede Samtlige sig tilfredse og Tilkjendegav Wurderingsmændene at Samme var Afholdt efter Samwittighed og Bedste Skjønnede Hvilket De Bekræftede med Loven Eed Saa Sandt Hjælpe i Gud og Hans Hellige Ord.
Da ikke man ved Skiftet i Dag var at foretage blev dets videre Behandling udsat og det Passerede Underskreven.

Weibrock Kirsten Jensdatter Som Laugwærge
(m.f.p.) Thøger Jensen (m.f.p.)

Jens Sørensen Niels Sørensen Søren Sørensen
Witterligheds og Wurderingsmænd
Mads Jensen Niels Andersen

Aar 1841 den 14 December, Blev Skiftet efter afdøde Gaardfæster Søren Nielsen og Efterlevende Enke Kirsten Jensdatter af Wittrup foretaget til Slutning paa Børglum Kloster Skrivestue af den Commiterede Skifteforwalter Exam. juri. Weibrock i Overværelse af Widnerne Sognefoged Mads Jensen og Gaardmand Niels Vestergaard. Efter tilsigelse var Mødte Enken med sin antagne Laugswærge, Gaardmand Thøger Jensen af Wittrup og på egne og Sødskenes Wegne Den myndige Søn Husmand Jens Sørensen af Lyngbye. Skifteholderen opgjorde dernæst Boets Indtægt og udgiwt Saaledes.

1 Indtægt:

Den på Boets Eindele under 19 September Sidstforhen paa Boets Eindele satte Wurdering udgjør .. 77 Rd 5 M. 12 Sk.

2. Udgivt:

a. Den afdødes Begravelse har kostet 12 Rd. " "
b. Enkens udlagdes med en lige sum 12 " " "
c. Skifteomkostninger
1. Skiftesalær 1 Rd. " "
2. Revisions og Kongens Kasse " 2 7
3. Beskrivelse 1 " 4
4. Bekræftelse " 5 "
5. Justitsfondet " 3 8
6. St. Papir " " 6
7. Widner og Wurderingsmænd 1 " 12 5 Rd 0 M 5 Sk.

d. Gaardmand Søren Thorup Assendrup 8 " " "
e. Christen Sørensen ibd. 11 " " "
f. Niels Nielsen Børglum Kloster 28 " 1 " "
g. Skatter for Juli og Octb. Quartaler 1841 15 " " 3 "

92 Rd 1 M. 8 Sk

Underbalance 14 RD 1 M 12 Sk.

Skjønt Boets Status Saaledes tydelig viser at intet er at tillægge børnene i arw, forpligtede Laugswærgen dog Enken til at udrede til hver af de ugivte Døtre Karen, Maren, Marie Kirstine og Kirsten Deres mulige Bryllup, efter Egnens Skik og Brug til Wærdi af i det mindste 10 Rbd, Sølv.
Da der imod det Passerede intet fandtes at errindre af de Tilstædeværende Blev Skiftet Sluttet og Boet Enken med Laugwærge Extraderet til fri Raadighed mod at hun Udreder Witterlig og uwitterlig gjield der hæfter på Boet og erlægger Skiftets Omkostninger. Samt holder Skifteretten Anger og Kravsløs for dette Skiftes Behandling.
Det Passerede blev oplæst og Underskrevet

Weibroch Thøger Jensen Jens Sørensen
(m.f.p.)

Widner: Mads Jensen Niels Andersen

Noter :
Deres Børn:
Fødte og Døbte. 28 juli 1811 havde Gaardmand Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup en Datter til Dåben kaldet Karen. Introduceret 15 september. Faddere Maren Nielsdatter tjenende i Børglum Fæstegaard, Kirsten Christensdatter af Wittrup, Christen Nielsen af Wrensted, Christen Jørgensen af Wittrup, Jens Nielsen Husmand i Kornumgaard
Fødte og Døbte: 1813 Den 25 juli Havde Gaardmand Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup, en søn i Kirken, som var Hjemmedøbt den 15. næstforhen (15 juni) og Kaldet Jens Jensen . Introduceret 29 August 1813. Faddere: Mette Pedersdatter, Søren Nielsens Tjenestepige Mette, Christen Jørgensens datter, Mogens Christensen, Christen Christensen, Mads Jensen alle af Wittrup
Fødte Mandkjøn 1815. 11. januar, Niels Sørensen. Forældre Gaardmand Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup. Døbt i Kirken 15 Januar. Faddere: Jens Møllers Hustru, Johanne Mortensdatter af Lykken, Maren Nielsdatter af Børglum Fæstegaard, Peder Christensen Smed, Christen Christensen, Mads Jensen alle af Wittrup. Introduceret Feb. 1815
Fødte Kvindekjøn: 09 oktober 1816, Maren Sørensdatter. Gaardmand Søren Nielsen og Kirsten Jensdatter af Wittrup. Hjemmedøbt 10 oktober, Publiceret i Kirken 10 November. Faddere Jens Christensen Møllers Hustru, Johanne Mortensdatter af Lyngby, Maren Nielsdatter af Børglum Fæstegaard, Tøger Jensen, Peder Christensen Smed af Wittrup. Introduceret 10. November
Døde Kvindekjøn: Nr. 3 Død 12 Maj 1856 Begravet 18 Maj 1856, Maren Sørensdatter, Husmand Hans Thomsens Hustru af Wittrup, Alder 39 år, Anm. Anmeldt for Skifteretten den 14 Maj
Fødte Mandkjøn. 27 marts 1820. Søren Sørensen. Forældre: Gaardmand Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Vittrup. Døbt 30 marts 1820 i Kirken. Faddere: Gaardmand Niels Christensens datter Maren af Løth, Mette Christensdatter, Thøger Jensen, Mads Jensen af Wittrup, Jens Nielsen af Løth
Fødte Kvindekjøn 1822. 11 Nov. Marie Christine Sørensdatter. Forældrene Gaardmand Søren Nielsen Broe og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup. Hjemmedøbt 12 November 1822, Publiceret i Kirken 17 November 1822. Faddere: Maren Michelsdatter, Christen Christensens Hustru i Wittrup, Maren Nielsdatter af Løth, Mads Jensen, Thøger Jensen, Anders Michelsen alle af Wittrup
Fødte Mandkjøn. 1826. 21 september, Rasmus Peter Sørensen. Forældre Gaardmand Søren Nielsen Broe og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup. Døbt i Kirken 24 September 1826. Faddere: Maren Michelsdatter, Christen Christensens Hustru af Wittrup, Maren Nielsdatter af Løth, Husmand Jens Nielsen Løth, Thøger Jensen af Wittrup, Niels Mortensens søn Niels af Ruberg. Introduceret 5. November 1826.
Fødte Kvindekjøn 9. maj 1829, Kirstine Sørensdatter. Forældre Gaardmand Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup. Døbt 10 maj i Kirken. Faddere Kirsten Jørgen Sørensdatter af Wittrup, Anne Peder Smeds datter, sidstes Tjenestekarl Niels Jensen alle af Wittrup, Anders Jensen Hyrde af Schøittrup
Fødte Mandekjøn 1831. 8. november Jens Christian Sørensen. Forældre Søren Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter af Wittrup. Døbt 13 November 1831 i Kirken. Faddere: Indsidderske Maren Nielsdatter af Løth, Maren Andersdatter, Mads Jensen, Thøger Jensen, Mads Andersen alle af Wittrup.

Skøde Søren Sørensen til Niels Christian Sørensen 22 dec 1888

Skøde

Underskrevne Gaardejer Søren Sørensen af Vittrup, skøder og overdrager herved til min Søn Niels Christian Sørensen sammesteds, den ham ved herfølgende Købekontrakt af 4. Juli 1888 solgt Hovedparcel, af den mig iflg. Adkomst brev 20 December 1855 tilhørende Gaard Mat. No. 13 af Vittrup, Hvilken Hovedparcel i Medfør af Udstykningsapprobation af 8 Februar 1888, star for Hartkorn 2 Tdr. "Skp" Folk ¼ Alb. , Gaker 41 Kr. 07 Øre, Præstekorntiende 1 Td. 2 Skp. I Fol. Byg og er betegnet Mt. 13 A af Vittrup Børglum Sogn.

Overdragelsen omfatter Bygninger Besætning m.m. i Overensstemmelse med Kontrakten derfor bliver Handelens Grundlag, men ikke ønskes protokolleret

Købesummen 5200 Kr. er berigtiget paa Kontraktmæssig Maade, Blandt andet ved at Køber overtaget til Forrentning og Indfrielse, den paa det Solgte iflg. Obligation af 16 lav 11 December 1868 hæftende 1st. Prioritet Pantgæld 800 Kr. hvorher han samtidigt hermed har med delt mig og Hustru Sikkerhed for den betingede Aftægt kap. 2500 Kr. og ligeledes giver min Datter Else Marie Jensen Sikkerhed for ---------- kap. 200 Kr.

Skødets Kapitalværdi andrager altsaa 7.900 Kr. hvoraf for fast Ejendom regnes 6.000 Kr. og for Løsøre 1.900 Kr.

Med hensyn til de paa det Solgte hvilende ting-Brugskontrakten til forskellige Personer intræder Køber i alle Henseender i en Grundejers Retsstilling.

Pr. Hjørring den 22 December 1888
Søren Sørensen
m.f.p.
Til Vitterlighed om Iagttagelse af D. -------

N.Chr. Jensen Budli

Paategnes til Tinglæsning.
Hjørring Amt, den. 9 Januar 1889
P.A.V.
At der ikke paahviler den omhandlede Ejndom nogen Skatterestancer attesters Herved.
Hjørring Amtsstue den 30 Januar 1889.

Underskrift
Læst paa Børglum Herredsting 7 Februar 1889 og Protokolleret, Behørigt stemplet Kjøbekontrakt og Kort Forevist
Gebyr 10 Kr. 96 Ø
½ a/? 30 Kr
40 Kr. 96
Fireti Kroner nitiseks Underskrift
Skifteprotokol for Børglum Kloster G 35- 61 Side 97 -og 103 (1)

FarMor
Niels ChristensenKirsten Christensdatter
ÆgteskabBørn
- Kirsten Jensdatter 28 Jul 1811 - Karen Sørensdatter
15 Jun 1813 - Jens Jensen Sørensen
11 Jan 1815 - Niels Sørensen
09 Okt 1816 - Maren Sørensdatter
27 Mar 1820 - Søren Sørensen "Broen"
11 Nov 1822 - Marie Christine Sørensdatter
21 Sep 1826 - Rasmus Peter Sørensen
09 Maj 1829 - Kirstine Sørensdatter
08 Nov 1831 - Jens Christian Sørensen

Søren Nielsen "Bro"
* Jul 1777
† 19 Aug 1841
Niels Christensen
* 29 Apr 1738
† 02 Nov 1817
Kirsten Christensdatter
* 1746
† 05 Dec 1818
Christen Lauridsen
* Mar 1713
-


Anne Jørgensdatter
-
-Christen Larsen
* 1706
† Feb 1790


Maren Christensdatter
* 1714
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage10 Aug 2018