Laurs "Brix" Poulsen - Ane 08
Laurs

DatoStedKilde
Født :09 Apr 1827Holme bjerge, Holme sogn, Ning Herred, Århus amtKilde
Døbt :10 apr 1827Fremstillet 04 jun 1827 Holme kirke, Holme sogn, Århus herred-
Død :27 Dec 1907Skæring by, Egå sogn, Ø.Lisbjerg Herred, Randers amtKilde
Begravet :05 Jan 1908Egå Kirke-
KonfirmationApr 1841Holme kirkeKilde
viet29 Feb 1856Hjortshøj kirke, Egå sogn-

Alder : 80
Alt.navn : f. Poulsen
Stilling : Husmand og fisker i Skjærring bye, Egaa sogn
Ref. : Ane 08 Farfars far = Oldefar

Noter : Laurs død 27 Dec 1907 gl. 80 år

Ved datters bryllup i 1881 står han som Laurs Poulsen (Brix) - så han kalder sig altså Brix - Det er hans kones familienavn

******************************************************************************

Folketælling 01 feb1906: Skæring bye, Egå sogn,Øster Lisbjerg,Skæring Fattiggaard - opslag 51
Navn: Født Aar Fødesogn: Stilling
Laurs Brix 09 apr 1827 62 år Holme Enkemand - Alderdomsunderstøttet (Ane 8)

******************************************************************************
Folketælling 01 feb: 1901: Skæring bye, Egå sogn,Øster Lisbjerg,Husliste nr. 3 - ejer Laurs Poulsen(bog 20151-20165)
Navn: År: Fødesogn: Stilling
Laurs Poulsen f. 09 apr 1827 Holme Enkemand - Fisker - Alderdomshjælp (Ane 8)
Kom til sognet 1855 fra Holme. - Gift 1855 ophør: 1900 - Levende børn: 7 - døde: 1
Mikael Laursen f.31/08-1974 Skjæring Søn: Husfader, Daglejer ved landbrug
Gift: 1900 - Levende børn: 1
Martha Wodzinska f.02/07-1977 Tyskland -
ankommet 1900 fra Hjortshøj, Husmoder
Laurs Christian Brix Laursen f. 03/04-1900 Skæring - søn

******************************************************************************
Folketælling 1890: Skæring bye, Egå sogn,Øster Lisbjerg,Randers amt hus 19:Viborg arkiv kort 7512
Navn: År: Fødesogn: Stilling
Laurs Poulsen 62 år Holme Husmand og fisker (Ane 8)
Kjerstine Poulsen 62 år Todbjerg Husmoder (Ane 9)
Anders Peter Laursen 22 år Egå Søn

******************************************************************************
åØåRanders, Øster Lisbjerg, Egaa, Skjæring By, Egaa Sogn, et Huus, 7, FT-1880, C1422
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Fødested:
Laus Poulsen 52 Gift Husfader, Fisker Holme - Ane 08
Kjersten Jensen 50 Gift Husmoder Her i Sognet - Ane 09
Poul Laursen 23 Ugift deres Børn, Smedesvend Her i Sognet
Anders Peter Laursen 12 Ugift - deres børn Her i Sognet
Anton Laursen 8 Ugift deres Børn Her i Sognet - Ane 04
Michel Laursen 5 Ugift deres Børn Her i Sognet
******************************************************************************
Folketælling 01 feb1870: Skæring bye, Egå sogn hus: Viborg arkiv 9014
Navn: År: Fødesogn Stilling
Laurs Poulsen 42 år Holme Husmand og fisker (ane 08)
Kjerstine Jensdatter 40 år Todbjerg hustru (Ane 09)
Johanne Marie Laursen 12 år Egå - datter
Maren Laursen 9 år Egå - do
Jens Anton Laursen 6 år Egå - do (ane 04)
Niels Chr.Laursen 4 år Egå - do
Anders Peter Laursen 2 år Egå - søn
Johanne Nielsen 70 Weilby Enke, forsørges af fattigvæsenet - Hendes moder (Ane 19)
******************************************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Egaa, Skjering, et Huus, 137, FT-1860, C4076 - det er et dobbelthus
Navn: Alder:Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Laurs Poulsen 33 gift Huusfader, Fisker Ane 08 Holme
Kirsten Jensdatter 31 gift hans Kone Ane 09 Horup, Todberg Sogn
Poul Laursen 4 ugift [deres søn] Skjering
Johanne Marie Laursen 3 ugift [deres datter] [Skjering]

Brandforsikring: Sognetaksationsforretninger: Egå, Hjortshøj, Hornslet og Skødstrup sogne 1857-1872

Randers Amt, Øster Lisbjerg herred, Egaae Sogn, By Skjæring - opslag 32 :Løbenr. 44. - 29 juni 1860
Løbe nr. 44: Aar 1860 d. 29 Juni kl. 4 Eftermiddag, er af undertegnede Sognetaxationsmand i henhold til Lov af 4de marts 1857 foretaget følgende Taxation til Indtagning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring:
Laurs Poulsens Eindom Huus Matr.nr. 42 - et Hus i Øst og West 5. fag lang, 12½ Dyb, 10 1/4 Høi, 3 Blandings Under og Fÿr Overtømmer, Vægge med murede brændte Sten , Bræddegavl og Straaetag , Skorsteen af brændte røøe Stene, Bræddeloft over det hele, og Lergulv, 6 hele og halve fag Vinduer med store Ruder, 3 sammentømmede og 4 glatte Døre, Indrettet til beboelse med ialt 2 stuer, 1 Sovekammer, 2 Kjøkkener, 1 Sylte ? kammer, og Storstue
Vurderet til 50 -Rd pr. fag, --- er 250 Rd

Huset er nyt og forsvarligt indrettet imod ildfare. Det er hidtil forsikret under dets bygnings no. 110, for 130 Rd, som nu udgaaet.

Det er sammenbygget med Naboens Huus. (Som er hans svigerforældre)
Denne Vurdering haver vi foretaget saaledes at vi med vor Ed løfter os til at bekræfte samme-

Skjæring d. 29 Juni 1860 ... A Sørensen

Betalt Laumanden 2 M
Taxationsmanden 3 M
Branddirektionen 2 M
Ialt 1 Rd, 1 M
******************************************************************************
Tilgangsliste sep 1856 Egå sogn: nettet side 152:
Laurs Poulsen 29 år Daglejer, gift m.Jens Brix datter samt 1 barn, Tjeinte i Skeiby sogn.

******************************************************************************
Afgangsliste Skejby Sogn - 07 sep 1856 - opslag 155
Laurs Poulsen 29 år -07 sept 1856 tjener Gårdmand Jørgen Hansen - til Skjæring hvor han er gift

******************************************************************************

Viet 29 feb 1856 i Hjortshøj kirke: Ungkarl Laurs Poulsen 29 år (vac.08 juli 1827 af Weis) tjenende i Skeibye og Pigen Kirsten Jensdatter 26 år (vac.29 april1834 af Neve), tjenende i Skjærring... Forlovere: Jens Frands Nielsen Skjæring og Jens Peter Hansen (Hendes svoger), Pannerup.

******************************************************************************
aarhus amt, Hasle herred, Skeiby sogn: Skeiby By, gård, 3, 1, FT-1855, en gård - opslag 3 på nettet
Navn: Alder: Civilstand: Stilling: Fødested:
Jørgen Hansen 30 enkemand gårdmand - Her i Sognet
har 4 tjenestefolk:
Laurs Poulsen 28 Ugift tjenestefolk ane 08 Holme sogn, Århus amt


Tilgangsliste Skejby Sogn - 01 nov 1853 - opslag 123
Laurs Poulsen 26 år - Hos Gårdmand Jørgen Hansen kom fra Brædstrup med påtegn. af Niels Knudsen af 01.nov - vac.8 juli 1827 af Weis

******************************************************************************
Afgangsliste 16 okt. 1853 Viby sogn: til Skeiby sogn: Kirkebog viby 1844-56 opslag 80
Laurs Poulsen 27 år, dagleier

******************************************************************************
aarhus, Ning, Viby sogn, marselisborg, gård, 3, 1, FT-1850, B2767
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Fødested:
Casper ingerslev 50 Gift canceliråd gårdmand ejer af marselisborg
46 ansatte
Laurs Poulsen 21 Ugift tjenestekarl ane 08 Holme sogn, Århus amt

******************************************************************************
Afgangsliste 26 okt. 1845 Holme sogn: til Viby sogn: Opslag 145
Laurs Poulsen 19 år, tjenestekarl til Skov Møllen (Viby sogn).. Temmelig godt skudmål åØå

******************************************************************************
aarhus, Ning, Holme, Holme By, gård, 3, 1, FT-1845, B2767
Navn: Alder: Stilling Fødested:
Rasmus Rasmusen 31 Gift morfars brorsøn gårdmand Her i Sognet
Dorthe Andersdatter 42 Gift hans kone Her i Sognet
Cidsel Jensdatter 12 Ugift deres datter Her i Sognet
Anemargrete Jensd. 9 Ugift do Her i Sognet
Andersine Jensdatter 6 Ugift do Her i Sognet
Cidsel Pedersdatter 67 Enke aftægtskone Her i Sognet
Laurs Poulsen 19 Ugift tjenestekarl Ane 08 Her i Sognet
Kjersten Christensdatter 21 Ugift tjenestepige Beder, Aarhuus

******************************************************************************
Aarhus, Ning, Holme, Holme Bjerge, Hus, 53, , FT-1840, B5859
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Ane Poulsdatter 33 Ugift Lever af jordlodden
Rasmus Jørgensen 10 Ugift Hendes uægte barn
Poul Jørgensen 7 Ugift Hendes uægte barn
Maren Laursdatter 55 Enke(mand) Husmoders moder Ane 17
Laurs Poulsen 13 Ugift Hendes søn Ane 08

******************************************************************************
åØåAarhus, Ning, Holme, Holme Bjerge, en Gaard, 49, FT-1834, B3424
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Laurs Sørensen 22 gift Gaardmand
Ane Jensdatter 22 gift hans Kone
Poul Laursen 67 gift Aftægtsmand Ane 16
Maren Laursdatter 49 gift hans Kone Ane 17
Mette Marie Poulsdatter 12 ugift Deres datter
Kjersten Marie Poulsdatter 9 ugift Deres datter
Laurs Poulsen 7 ugift deres søn Ane 08
Ane Poulsdatter 27 ugift deres datter, ingen bestemt Næringsvei
Rasmus Jørgensen 4 ugift Indsidder, Ane Poulsdatters søn, uægte
Poul Jørgensen 1 ugift Indsidder, Ane Poulsdatters søn, uægteNoter : Uægte barn
Født: 24 Okt 1852 Uægte barn Poul Peter Laursen Hjemmedøbt: 12 nov 1851 af Sognepræsten formedels svaghed. Daaben publiceret 2.paaskedag 28 marts 1853. Moderen: Anne Cathrine Pedersdatter, tjenende Gaardmand Niels Nielsen i Holme. Barnefader: Laurs Poulsen, afgangne Huusmand Poul Laursens Søn i Bjergene. Faddere: Tjenestepige Catrine Marie Pedersdatter i Holme Præstegaard bæremoder. Skrædderpige Else Marie Sørensdatter Holme Mark, Huusmand Christian Christiansen Holme og Herlev Hemichsen Holme Mark samt Tjenestakarl i Præstegaarden Jens.
Konf. Holme Kirke; 30 Sep 1865 Poul Peter Laursen i Holme. Forældre: Moderen Ane Kirstine Pedersdatter, Udlagt Barnefader: Laurs Poulsen i Holme Bjerge. Født: 24 okt 1852 Meget Gode kundskaber og Opførsel

************************************************************************************

Børns fødsler: med Kirsten Jensdatter viet: 29 Feb 1856

Født: 17 Maj 1856 Skæring by, Egå sogn Poul Laursen , Forældre: Indsidder i Skjerring Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter 26 år. Døbt:22 Jun 1856 Egaa kirke.
Faddere:Gårdmand Rasmus Hansens datter Karen, Ungkarl Peder Jensen(Morbror) og gårdmand Markus Pedersen alle af Skjering.

Konf.: søndag e.påske 1870: Poul Laursen hos faderen i Skjærring. Forældre Husmand Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter i Skjærring. - født 19 maj 1856. Kundskaber mg+ - opførsel mg. Vac.: 11 nov 1869

Viet: 08 Apr 1882 i Tved kirke Ungkarl og smed Poul Laursen 26 år i Eg og pigen Sofie Jensen 26 år i Eg. Forlovere: Jens Peter Laursen og Jens Mikkelsen Laursen - (Død:1941/85 aar)

Død: 14 Nov 1934 Poul Laursen - Smed i Eg by, Tved sogn.- Født i Skjæring, Egå sogn 19 maj 1856 af indsidder Laurs Poulsen og Hustru Kiersten Jensdatter. Efterlevende hustru Sofie Jensdatter - gammel 78 år. - Begravet 21 nov 1934 af sognepræst Eriksen, Tved kirke

******************************************************************************
Født 23 Jan 1858: Navn: Johanne Marie Laursen, Skæring by, Egå sogn, Døbt 01 Apr 1858 Egå kirke. Forældre: Indsidder, Fisker Laurs Poulsen i Skjæring og hustru Kirsten Jensdatter (29 år). Faddere: Tjenestepige i Weilbye Antonette Jensdatter(Moster),Husmand Jens Sørensen i Ommestrup, og gårdmand Rasmus Hansen i Skjæring
Konf. søndag e.påske 1872 Johanne Marie Laursen hos faderen. Forældre: Indsidder, fisker Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter af Skjærring. født 23 jan 1858. Kundskaber G - opførsel Mg. Vac.:03 jun 1859.

Viet: Ungkarl , tjenestekarl i Skæring Jacob Bomholt. født i Vejlby 30 nov 1856 (24 år) og pigen Johanne Marie Laursen,hos faderen fisker Laurs Poulsen (Brix) i Skæring, født i Skæring 31 januar 1858 (23 år). Forlovere: Søren Poulsen og Peder Bomholt. Viet 29 oktober 1881. i Hjortshøj kirke. tillysning begyndt 25 september.(Død1934/78 aar)

Død: 25 Dec 1928 Johanne Marie Bomholt født: Laursen, Sjællandsgade 58, Århus. Født: 23 jan 1853 i Skæring, Hjortshøj sogn. - 70 år gammel - Skifteret: 27 dec 1928 - Begravet:30 dec 1928 af Pastor Boeck Århus Dom kirke - Begravet: Vestre Kirkegård

******************************************************************************
Født: 21 Jul 1860 Skæring by, Egå sogn, Navn: Maren Laursen Døbt.:21 Okt 1860 Egå kirke. Forældre: Husmand og fisker af Skjæring Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter (31 år). Faddere: Gårdmandskone Dorthe Sørensdatter i Skjærring, Husmand J.T.Hansen i Pannerup,og A.Laursen i Weilby(svoger)

.Konf.: 04 Okt 1874 Maren Laursen, Skjæring. Far: Husmand og fisker i Skjærring Laurs Poulsen - født:21 juli 1860. - Kundskaber G - opførsel Mg - Vac.: 08 aug.1862 af Glæsel

Viet: Ungkarl, arbejdsmand Jens Jørgensen Hansen i Skejby, født i Terp Lisbjerg sogn 21 aug 1858 (24 år) og pigen Maren Laursen hos faderen Laurs Poulsen i Skæring, født i Skæring 21 juli 1860 (22 år). Forlovere: Christen Andersen Nÿhus og Poul Laursen (hendes bror). Viet 08 Dec 1882 i Egå Kirke. Tillysning begyndt 12 nov. (Død1932/74 aar)

Død: 17 Jul 1925 Skjæring Strand, Egå Sogn - Begravet 21 juli 1925 Egå Kirkegård af Sognepræst Gert Jørgensen, Vejlby Maren Hansen født: Laursen. Gift med Brøndgraver Jens Hansen, Skæring Strand. Født i Skæring 21 juli 1860 af Forældrene: Laurs Poulsen og Hustru Kiersten Jensdatter. Sidste fælles Bopæl: Skæring Strand. - Gammel 64 år.

******************************************************************************

Født: 25 marts 1863 Jens Anton Laursen (Ane 04) i Skæring bye, Egaa Sogn. Døbt 05 juli 1863 Egå Kirke Forældre: Husmand i Skæring Laurs Poulsen og Hustru Kirsten Jensdatter(33 år) Faddere: Pigen Mette M.Jensen,Tømrer A Laursens Hustru(Antonette/Moster) Veilby, Skomager J.P.Hansen(Moster Marens mand) Pannerup, Daglejer H.Lassen, og Tj.karl A.Jensen(Morbror) begge Egå

* * Fik 24 nov 1905 Navnebevis af Århus Byfoged på Navnet Jens Anton Brix (Nr.: 3299/1905)

Konf.: 08.april 1877 Jens Anton Poulsen Skæring :Far: Husmand og fisker Laurs Poulsen - født 25 mar 1863 - kundskaber G - opførsel Mg - Vac.: 17 aug 1865

Viet: Hornslet Kirke 20 Jun 1897:
Ungkarl og stenhugger Jens Anton Laursen (Ane 04) af Skæring bye, Egå sogn, Søn af:Husmand og fisker i Skæring By Laurs Poulsen og Hustru Kirstine Jensdatter født den 25 marts 1863 døbt 5 juli samme år. - Konfirmeret 08 apr 1877 i Hjortshøj kirke - 34 år
Pigen: Rasmine Sørensen (Ane 5)i Kradbjerg, Hornslet sogn, Hjemme hos moderen der. Datter af: Afdøde Husmand i Balle-Todbjerg Sogn Jens Sørensen Søgaard og hustru Kirsten Nielsdatter. Født i Balle 30 nov 1875, Døbt 17 sep 1876 i Todbjerg kirke. Konfirmeret samme steds 20 apr 1890 - 21 år
Forlovere: Arbejdsmand af Aarhus Jakob Bomholt(gift med Jens søster) og Husmand i Galten Søren Sørensen Søgaard(Rasmines bror) Lyst: 4-11-18 juli 1897 (Hun Død:1942/67 Aar)

Død: 02 Dec 1944 Jens Anton Brix De Gamles Hjem, Ndr.Kirkegårdsvej, Århus, begravet 10 Dec 1944 af Sognepræst N.P.Nielsen, Sct. Johannes kirke, 81 år gammel - Gift med: Rasmine Brix, født Sørensen(død d. 06.02.1942) Forældre: Husmand og Fisker Laurs Poulsen, Skæring Mark, Egå sogn og hustru Kirsten Jensdatter

******************************************************************************

Født: 16 Okt 1865 Navn: Niels Christian Laursen Døbt 25 dec. 1865 i kirken: Forældre: Husmand og fisker Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter i Skjærring (34 år).Faddere: Skomager Hansens Kone(Maren:Moster) Pannerup, Gårdmand Peder Triges kone, Husmand Anders Laursen Weilbye(Moster Antonettes mand), Husmand Hans Lassen, Ung Anders Jensen(Morbror) i Elev
Konf.: 05 Okt 1879 Niels Kristjan Laursen Skjæring. Far: Husmand i Skæring Laurs Poulsen. - født 16 okt 1865 /døbt 25 okt 1865. - Kundskaber G+ opførsel Mg. Vac.: 04 sep.1868 af Glæsel.

Død: 19 Jun 1882 Niels Kristian Laursen, Århus Amtssygehus - Tjenestekarl i Pannerup, Søn af husmand i Skæring Laurs Poulsen - Født i Skæring 16 Okt 1865 - Gammel 17½ år - Attest fra Ning Herredskontor af 20 juni.1882

******************************************************************************
Født: 30 jan 1868 Navn: Anders Peter Laursen , Døbt 12 Apr 1868 Egå kirke. Forældre Husmand Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter (38 år) i Skjærring. Faddere: Pigen Karen Pedersen, Tj.karl A.Jensen(Morbror) Egaa, Husmand A.Laursen(Moster Antonettes mand) Veilbye, Indsidder H.Lassen.

Konf.: 16 Apr 1882 Anders Peter Laursen, Skæring. Far: Husmand og fisker i Skæring Laurs Poulsen. - født 30 jan 1868/døbt 12 apr 1868. - Kundskaber Godt - opførsel Mg. - Vac.: 12 juli 1870 af Glæsel.

Viet: 04 Jan 1894 Århus Domkirke ved Pastor Lindhard Ungkarl, Arbejdskarl Anders Peter Laursen, Mejlgade 84, Århus - født: Egå sogn 30 mar 1868af Forældrene: Husmand Laurs Poulsen og Hustru Kiersten Jensdatter - gl. 26 år og Pige Meta Marie Kirstine Jensen, Sølystgade 6, Århus - født: Århus 21 dec 1875. af Forældrene arbejdsmand Niels Jensen og Hustru Ane Sofie Hansen. gl. 18 år - Forlovere: Arbejdsmand Niels Jensen(Hendes far) og Jacob Bomholt(Hans svoger) - (Hun død:1902/27 aar)


Død: 19 Aug 1945 Anders Peter Laursen, Alderdomshjemmet, Søvind bye og Sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Aldersrentenyder, Enkemand. Født. Egå Sogn 30 jan 1868, Søn af: Husmand Laurs Poulsen og Hustru Kiersten Jensdatter. - Afdødes Hustru var Meta Marie Kirstine Jensen - Beg. 23 aug 1945 Søvind Sogns Kirkegård ved Sognepræst S.M.Sørensen Væhr - 77 år gammel

******************************************************************************
Født: 25 Jun 1871 Navn: Anton Laursen, Schiering bye, Egå sogn, Døbt 08 Okt 1871. Forældre: Husmand og fisker Laurs Poulsen(Brix) og hustru Kirsten Jensdatter (41 år) af Skjærring. Faddere: Gårdmand C.Nielsens hustru, Pigen C. Rasmussen, Husmand P. Snedker, og P.Haas, Indsidder A.Nielsen.

Konf.: 04 Okt 1885 Anton Laursen Skæring. Far: Husmand og fisker i Skæring Laurs Poulsen. - født 25 juni 1871. - Kundskaber Mg - opførsel Mg. Vac.: 04 sep.1872 af Glæsel.

Død: Boston e. 1925

******************************************************************************
Født: 31 aug 1874 Navn: Mikael Poulsen Døbt:25 okt 1874.i Egå Kirke. Forældre: Husmand i Skjærring Laurs Poulsen og hustru Kirsten Jensdatter (45 år). Faddere: Gårdmand Kristen Farres datter Karen, Marie Kristensen i Skjærring, Gårdmand Karl Nielsens hustru Mette Marie Nielsen i Skjærring,Murer Poul Rasmussen, Indsidder Anders Nielsen, Ungkarl Hans Kristensen alle af Skjærring

Konf.: 30 Sep 1888 Michael Laursen, Skjæring. Far: Husmand og fisker i Skjæring Laurs Poulsen. - født31 aug. 1874 - Kundskaber Godt - Opførsel Mg. - Vac.: 27 aug. 1875 af Glæsel

Viet: 19 Dec 1899 i Egå Kirke Ungkarl, arbejdsmand i Århus Mikael Laursen, søn af husmand i Skæring Laurs Poulsen og Hustru Kiersten Jensdatter født i Egå sogn:31 Aug 1874 - Århus 25 år Pigen, Martha Wodzinska, boende i Skæring hus husmand Laurs Poulsen. Datter af ugift Vanda Wodzinska i Posen, büttelstrazze 7, født: 02 juli 1877 - Skæring 22 år. - Forlovere: Niels Peter Lorentz Jensen gartner op Egå mark og Niels Petersen slagter i Skæring - (død: 1944/66 aar)

Død: 02 Sep 1951 Svejstrup Enge, Dover Sogn, Skanderborg Amt: Michael Laursen, Forhenværende fodermester i Svejstrup Enge pr. Alken, Dover sogn. Født i Skæring 31 Aug 1874 Søn af husmand Laurs Poulsen og Hustru Kirstine Jensdatter - Enkemand: hustruen Martha Wodzinska døde i Egå sogn 03 juni 1944. - Sidste fælles bopæl: skæring - 77 år gammel. Begravet:08 sep 1951: Egå Sogns kirkegård ved sognepræsten - meldt til skifteretten af 03 sep 1951. - Meddelelse til stedet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fadder: Søns barn:
Født: 03 Apr 1900 Laurs Christian Brix Laursen
Forældre: Indsidder i Skæring Mikael Laursen og Hustru Marth Wodzinska 22 år
Døbt: 03 jun 1900 Egå Kirke af pastor Knuppert
Faddere: Gift Johanne Marie Laursen(Faster) Århus, Gift Mine Sørensen(Gift med Jens anton Laursen) Århus, Smed Poul Laursen(Farbror) af Eg, Tved sogn, Arbejdsmand Jens Anton Laursen(Farbror) Århus, Husmand Laurs Poulsen(Farfar) Skæring

Fadder Datters barn:
Skæring bye, Egå sogn: Født: 15 Jan 1887 Dorthea Hansen i kirken 05 jun 1887. Forældre: Forældre: husejer i Skæring Jens Jørgen Hansen og hustru Maren Laursen 26 år. Faddere: Marie Sofie Pedersen i Skæring, Husmand i Skæring Frits Prÿssing hustru. Husmændene Laurs Poulsen, frits Prÿssing, Jens Pedersen Snedker alle af Skæring.

Fadder Datters barn:
Skæring bye, Egå sogn:Født 28 Mar 1885 Ane Mette Kirstine Hansen i kirken 13 sept 1885: Forældre: husmand i Skæring Jens Jørgen Hansen og hustru Maren Laursen 24 år. Faddere: Pige Bodil Marie Hansen i Lisbjerg Terp og barnets moder. Husmændene Laurs Poulsen og Christen Pedersen, ungkarl jens Peder Pedersen alle af Skæring.

Fadder Datters barn:
Født: 15 Feb 1882 Ane Marie Bomholt
Forældre: Arbejdsmand Jacob Bomholt og hustru Johanne Marie Laursen Teglgg 17 - 24 år
Døbt: 07 april 1882 Domkirken Århus
Faddere: Forældrene, Boelsmand Jens Bomholdts enke Vejlby, Fisker Laurs Poulsen Skjæring(Morfar), Boelsmand Niels Bomholdt, Vejlby.

Fadder svigerindes barn:
29 jun 1862 Ane Jensdatters barn i Ommestrup: Jensine Jensen: Gudmor Antonette Jensen i Vejlbye ved Aarhus, samt Husmand Laurs Poulsen i Skjæring

Fadder svigerinde Anes barn i Mørke:
08 mar 1857 Forældre Jens Sørensen Trælle og Ane Jensdatter i Ommestrup. Fadder: Laurs Poulsen i Schering

Fadder Søsters barn:
Født: 18 Mar 1844 Uægte barn: Maren Sørensen Døbt Holme Kirke 05 Maj 1844. Moderen Gjertrud Poulsdatter afgn. Huusmand Poul Laursens Datter i Bjergene. Barnefader: Daglejer Søren Michelsen, Indsidder Michel Aabyes Søn i Holme. Faddere: Husmand Anders Laursens(Mormors brordatter) datter Mette Catrine af Jegstrup Bæremoder: Husmand Rasmus Nielsens kone i Bjergene, Husmænd Jens Loft og Rasmus Mortensen ibid, samt Tjenestekarl Laurs Poulsen(Morbror) i Holme.

**************************************************************

ADRESSER:

Født: 09 Apr 1827 Forældre: Boelsmand Poul Laursen i Holme bjerge, Holme sogn(ane 16)og hustru Maren Laursdatter (ane 17)
FT: 1834 sammen med forældrene i fødegården holme bjerge. der er overtaget af brorsøn
FT: 1840 Sammen med moderen(far død) hos storesøster i hus Holme bjerge
FT: 1845 tjenestekarl på gård i Holme by hos morfars brorsøn
26 okt 1845 Stampemøllen Viby sogn, tjenestekarl
FT: 1850 Marselisgården tjenestekarl
16 okt 1854 Fra viby sogn til Skejby sogn
FT: 1855 tjenestekarl på gård i Skejby
Viet: 29 Feb 1856 Egå kirke, Egå sogn
fra 1856 husmand og fisker i Skæring by, Egå sogn
10 Jan 1900 Kiersten dør: 69 år gammel
FT: 1901 Skæring, Egå sogn - ejer af huset - Søn Mikael bor der også med hans familie
27 Dec 1907 Laurs dør: Aftægtsmand skæring bye: Fattighjem i Skæring 80 år gammel

FarMor
Povel Laursen - Ane 16Maren Laursdatter - Ane 17
ÆgteskabBørn
- Udlagt med: Ane Cathrine Pedersdatter 24 Okt 1852 - Uægte: Poul Peter Laursen
29 Feb 1856 - Kirsten Brix Jensdatter - Ane 09 17 Maj 1856 - Poul Laursen
23 Jan 1858 - Johanne Marie Laursen
21 Jul 1860 - Maren Laursen
25 Mar 1863 - Jens Anton Brix - Ane 04
16 Okt 1865 - Niels Christian Laursen
186830 Jan 1868 - Anders Peter Laursen
25 Jun 1871 - Anton Laursen
31 Aug 1874 - Mikael Laursen

Laurs "Brix" Poulsen - Ane 08
* 09 Apr 1827
† 27 Dec 1907
Povel Laursen - Ane 16
* 27 Jun 1768
† 24 Jan 1837
Maren Laursdatter - Ane 17
* 17 Jun 1783
† 20 Jan 1843
Laurs Andersen - ane 32
* 1733
† 20 Nov 1807


Anne Povelsdatter - ane 33
* 15 Okt 1730
† 16 Apr 1796Laurids Andersen - ane 34
* 10 Sep 1737
† 16 sep 1793


Mette Michelsdatter - ane 35
* 13 okt 1754
† 24 Apr 1800
Anders Laursen - Ane 64
- - † eft 1733
NN - Ane 65
- - † eft 1733

Povel Rasmussen "Rasch"- ane 66
* jan 1690 - † 07 Mar 1786
Anne Knudsdatter - ane 67
* Omk 1708 - † 24 sep 1734

Anders Rasmussen - ane 68
* 1697 - † 12 Mar 1776
Else Marie Nielsdatter Fogh - ane 69
* 30 Aug 1698 - † 07 Feb 1760

Michel Povelsen - ane 70
* 1733 - † 12 Nov 1806
Maren Rasmusdatter - Ane 71
* 05 Maj 1726 - † 23 Dec 1794

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018