Søren Jensen Søgaard - Ane 20

DatoStedKilde
Født :15 Jun 1802Meilbye Bye og Sogn, Ø.Lisbjerg Herred, Randers amtKilde
Døbt :18 jun 1802Hjemmedøbt: Conf i Mejlby kirke 01 aug 1802-
Død :11 Sep 1881Balle mark Todbjerg sogn, Øster Lisbjerg Herred,Randers amtKilde
Begravet :18 Sep 1881Todbjerg Kirke, Todbjerg sogn-
Konfirmation1718Todbjerg KirkeKilde
viet30 Apr 1830Todbjerg Kirke, Todbjerg sogn-

Alder : 79
Stilling : Husmand og Snedker,Tømrer, Hjulmand på Balle Mark, Todbjerg Sogn
Ref. : Ane 20 Farmors Farfar = Tipoldefar

Noter : Søren dør d. 11 sep. 1881 i Balle bye, 79 år gammel - Skifte: Intet skifte foretaget

Bliver aftægtsmand mellem 1875-1877

Så første gang navnet:Søgaard ved Tilgangsliste fra København 1827


*************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, Et Hus, 59, FT-1880, D3874
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Jens Sørensen 44 Gift - Husfader Arbejdsmand - Todbjerg Sogn, Randers
Kirsten Nielsdatter 43 Gift - Hans Hustru Hadbjerg Sogn, Randers Amt
Niels Sørensen 10 Ugift - Deres Barn Todbjerg Sogn, Randers Amt
Ellen Marie Sørensen 8 Ugift - Deres Barn Todbjerg Sogn, Randers Amt
Jens Jensen Sørensen 7 Ugift- Deres Barn Todbjerg Sogn, Randers Amt
Rasmine Sørensen 4 Ugift - Deres Barn Todbjerg Sogn, Randers Amt
Søren Jensen 77 Enkemand Husfaders Fader,der af ham forsørges - Mejlby Sogn, Randers

*************************************************
FT: 01 feb 1870 By: Balle, Todbjerg sogn kort: 4200 - og Nettet opslag 4
Navn: år: Fødesogn: Stilling: Erhverv
Jens Sørensen Søgaard 34 år Todbjerg Husfader Jordbruger, Arbejdsmand Ane 10
Kirsten Nielsen 33 år Hadbjerg Husmoder Ane 11
Søren Søgaard Sørensen 6 år Todbjerg Barn
Magdalene Sørensen 2 år do Barn
Niels Sørensen 0 år do Barn
Anders Sørensen Søgaard 25 år do Husfaderens broder Skrædder
Søren Jensen Søgaard 67 år Mejlby Husfader Aftælgtsmand Ane 20
Margrethe Sørensdatter 63 år Hornslet Husmoder (2.ægteskab ane 20)


*******************************************

Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, 1 Huus, 130, FT-1860, C2810
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Søren Jensen Søgaard 57 gift Tømrer Meilbye, R. A. - Ane 20
Margrethe Sørensen 53 gift hans Kone Kradberg, Hornslet S., R. A. (2.ægteskab ane 20)
Mette Sophie Andersen 14 ugift deres Datter I Sognet

*******************************************

Viet: 14 Nov 1856 i Todbjerg Kirke: Navn: Husmand Søren Jensen Søgaard i Balle indgår 2 ægteskab 54 år gammel med Margrethe Sørensdatter indgår 2 ægteskab 50 år gammel (Enke efter Husmand Anders Andersen Sønder i Todbjerg: - Forlovere:Peder Pedersen Brødsted, boelsmand i Haarup (svigersøn til ane 40 1.ægt))Mikkel Sørensen(bror til Margrethe), husmand og bonde i Todbjerg, der bevidner deres underskrift i Kirkens materialbogs afgivne Forløfter

*************************************************
Kones skifte:

Ellen Pedersdatter dør: 19 juni 1855
Skifte foretaget: B 53 A - 356 Øster Lisbjerg herred: side 141B+142A+B:

År 1855 den 22 august blev af Andreas Juel som Skifteforvalter iflg. amtets Contitution d.18 ds, tinglyst d.19 ds i Hornslet afholdt skifte i overværelse af vidnerne S.Sørensen og N.C.Jensen efter husmand af Balle Søren Jensen Søgaards hustru Ellen Pedersdatter hvis død er anmeldt den 23 juni d.å.Enkemanden var mødt og også 2 af afdødes arvinger var foruden ham selv 5 fællesbørn:
Ole Peter Sørensen 25 aar
Jens Sørensen (ane 10) 20 aar
Dorthe Sørensdatter 22 aar, ugift
Maren Sørensdatter 14 aar, ugift
Anders Sørensen 11 aar, ugift
Som Curator for den mindreårige Jens Sørensen og værge for de mindreårige var mødt Boelsmand paa Haarup Mark Peter Bødsted, gift med en søster til afdøde og blev saa antagen som sådan. Endvidere var mødt den myndige dreng Ole Peter Sørensen og den den mindreårige Jens Sørensen(ane 10) Enkemanden opgav af boets ejendele bestaar af et huus på Balle mark med jordlod af Hartkorn: 2 skæpper 1 fjeding 2,75 album fremgaa han forviste skøde tingløst den 28 juni 1842, og noget løsøre, flere faste eller løse ejendele forefindes ikke for udestaaende fordringer. Enkemanden opgav den faste ejendomsværdi til 750 ,00 Rd og de løse ejendele der ikke kunne påregnes til den faste ejendom til 60,00 Rd. Af Gjæld opgav han 250,00 Rd. den sidste var pantet på eiendommen, laaint i smågield 50,00, Rd fremlod han quitering i vederlag for begravelsen 30,00 Rd. Værge og Skifteforvalter widste intet at ierindre imod rigtigheden af den viste anmeldelse af boets natur eller mod den på boets eiendele satte Haandering, der også af de mødte arvinger blev erkiendt som rigtig hvorefter boet blev opgjort saaledes:

Se resten af skiftet hos Ellen Pedersdatter (Ane 21)

*************************************************

FT.: 1855 Balle, Todbjerg sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers amt: et hus nettet opslag 6
Navn: År: Født: Stilling
Søren Jensen Søegaard 53 Mejlby tømmer og hjulmad (ane 20)
Ellen Pedersdatter 49 Linnaae Hans kone (ane 21)
Dorthe Sørensen 22 Balle Ugift, deres barn
Maren Sørensdatter 14 Balle do
Anders Sørensen 11 Balle do

*************************************************
åØåRanders, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, Et hus, 13, FT 1850, A7874
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husst:Erhverv:Fødested:
Søren Jensen 48 gift Ane 20 Tømmermand Mejlby sogn, Randers
Elen Pedersdatter 44 gift Ane 21 Hans kone Linnaa, Todbjerg sogn
Dorthe Sørensen 17 ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Jens Sørensen 14 ugift Ane 10 Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Maren Sørensdatter 9 Ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Anders Sørensen 6 ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn

*************************************************
åØåRanders, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, Et hus, 11, FT 1845, A7873
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Søren Søgaard 43 gift - Ane 20 Snedker og tømmermand - Meilby
Ellen Pedersdatter 39 gift - Ane 21 Hans kone Linnaa
Ole Peter Sørensen 15 Deres barn Balle
Jens Sørensen 10 - Ane 10 Balle
Maren Sørensdatter 4 Deres barn Balle
Anders Sørensen 1 Deres barn Balle
Dorthe Søgaard 73 enke - Ane 41 Opholdskone Skiblund mølle

*************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle Bye, et Huus, 96-F1, FT-1840, C7144
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Søren Jensen Søegaard 38 Gift Haandværksmand og lever af sin Jordlod
Elen Pedersdatter 35 Gift Hans Kone
Ole Peter Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Dorthe Sørensdatter 7 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Maren Sørensdatter 2 Ugift Deres Børn
Dorthe Andersdatter 68 Enke Aftægtskone
*************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle Bÿe, Et hus, 12, FT 1834, A7871
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Søren Jensen Søgaard 32 Gift - Ane 20 Husmand, snedker og tømrer.
Ellen Pedersdatter 28 Gift Ane 21 Hans kone
Ole Peter Sørensen 5 Ugift Deres barn
Dorthe Sørensdatter 1 Ugift Deres barn
Dorthe Jensdatter 62 Enke Ane 41 Aftægtskone

*************************************************
Trolovet 29 dec 1829 - viet i Todbjerg kirke 30 april 1830 Ungkarl Søren Jensen af Balle 28 år og pigen Ellen Pedersdatter af Balle 24 år - Forlovere: Jens Jensen(bror til søren), husmand i Balle og Ole Johnsen (stedfar til Ellen) Smed i Linaa

*************************************************

Tilgangsliste Todbjerg sogn 1827:(nettet side 125)
Søren Jensen Søegaard, 26 år Soldat, Hjulmand kom fra Kjøbenhavn

*************************************************

Afgangsliste Todbjerg Sogn: 1818 opslag 133
Søren Jensen 16 år Tjenestedreng til Estrup, Søby Sogn (hvor hans forældre boede)

*************************************************
Konf: 1818:i Todbjerg Kirke: Søren Jensen født i Mejlby - Tjener Hr.Lerg: Mohrgren Amaliegård 16 år - Kundskab/Opførsel: Meget God - Vac. af Neve 1817

*************************************************

Noter : Børns fødsler: Med Ellen Pedersdatter viet: 30 Apr 1830

Født: Todbjerg Kirke: Ole Peter Sørensen: født 15 juni 1830: Forældre:Husmand Søren Jensen Søgaard af Balle og hustru Ellen Pedersdatter Døbt: 08 aug 1830.
Faddere: pigen Maren Pedersdatter(Moster) af Linnaae, Anders Jespersen Grdmd,Ole Johnsen(Sted Morfar) smed begge af Linnaae, Grdmd Jens Jensen og husmand Laurs Michelsen (Farmors mors brorsøn) begge af Balle

Konf: 30 marts 1845 i Todbjerg kirke: Ole Peter Sørensen, Balle: Far: Søren Jensen Søegaard Balle mark.født 18 juni 1830 - MG for kundskab og opførsel - vac.: 13 juni 1833 af Neve

Viet: 1858 med Ane Marie "Sørensen" født 1837 København (Død efter 1912)

Død: 10 Dec 1912 Ole Peter Sørensen. Vesterbrogade 27, København, Maskindrejer - 82 aar

*********************************************************************************************

Født: Todbjerg Kirke: Dorthe Sørensdatter: Født 19 juni 1833 Forældre: Husmand Søren Jensen Søegaard af Balle og hustru Ellen Pedersdatter. Døbt 18 aug 1833.
Faddere: Husmand Christen Christensens Kone (Kiersten Nicolaisdatter)af Søbye, Ole Johnsen(mormors 2.mand) smed i Linaae, Gårdmand Jens Jensen og husmand Laurs Michelsen af Balle

Konf: 1848 Voldum

Viet: 08 Jan 1856 Todbjerg Kirke: Ungkarl Jens Jensen, Tjenende Hr. Roed på Edelslund 28 år gammel og Pigen Dorthe Sørensdatter, Husmand Søren Søgaards datter på Balle Mark. 22 år gammel. Forlovere: Niels Jørgensen og Søren Jensen Søgaard Husmand på Balle Mark. (Han død:1873:45 år)

Viet: Todbjerg kirke: 02 Jun 1874 Ungkarl Tomas Tomasen f. 25 mar 1835 i Linaa og enken Dorthe Sørensdatter datter af Husmand Søren Jensen i Balle f. 19 Jun 1833, konfirmeret 1848 Forlovere: Jens Søgaard og Niels Sørensen (Han død:1904:69 år)

Død: 27 Jul 1908 Balle Mark, Todbjerg sogn. Begravet 01 Aug 1908. Dorthe Sørensen, enke efter husmand Thomas Thomasen, sidste fælles bopæl var Balle mark. 75 år gammel -

*********************************************************************************************

Født: Todbjerg Kirke: Jens Sørensen Søgaard (Ane 10): Født: 26 Jun 1835 i Balle,Døbt:16 Aug 1835 af Sognepræsten, Todbjerg kirke Forældre:Husmand Søren Jensen Søegaard i Balle og Hustru Ellen Pedersdatter Balle by, Todbjerg sogn. Faddere:Pigen Maren Marie Sørensdatter(ane 41 brordatter) af Voldum, Smed Ole Johnsen og Husmand Niels Laursen af Linnaae(fars mormors brorsøn=ane 83 brorsøn) og husmand Laurs Mikkelsen af Balle(Fars Mormors bror=ane 83 bror) Moderen introduceret samme dag:

Konf: 14 Apr 1850 i Mejlby Kirke: Jens Sørensen på Balle Mark,Søn af husmand i Balle Søren Jensen Søgaard og Ellen Pedersdatter på Balle mark. Født 26 juni 1835.- Meget gode kundskaber, Meget god opførsel - Vac.: 14 jun 1840 af Wenndt..

Viet: Mejlby kirke: 09 Maj 1863 : Ungkarl og arbejdsmand:Jens Sørensen Søgaard (Ane 10) f. 26 juni 1836, for tiden hos sin fader Søren Jensen Søgaard på Balle mark og Pigen: Kirsten Nielsen (Ane 11) f. 16.juni 1836 i Mejlby, Datter af: afdøde husmand Niels Andersen på Mejlby mark Tiente hos Hr. Petersen, Bÿgballe - Forlovere: Søren Jensen Søgaard (Hans far), husmand på Balle mark og Peder Pedersen Brødsted, Boelsmand i Haarup Kannestrup som begge ved deres underskrift i Præstens Ministrerialbogen afgiver udbørligt forløfte(Hun død: 1906:70 år)

Død: Balle bye, Todbjerg sogn: død. 04 marts 1888 begravet 13 marts 1888 - Jens Sørensen Søgaard, husmand i Balle - gift 52 år

*********************************************************************************************

Født: Todbjerg Kirke: Født:11 juni 1838 Maren Sørensdatter Døbt:12 jan 1839 Forældre: Søren Jensen Husmand og snedker i Balle og hustru Ellen Pedersdatter. Faddere:Gårdmand Jens Sønders kone i Vorre, Ole Johnsen smed af Linaae, Hans Thomasen Husmand i Balle, ungkarl Jens Hougaard ibd.Moderen introduceret 19 aug. 1838

Død: 31 marts 1840 - begravet 05 april 1840 Maren Sørensdatter, husmand Søren Søegaards datter i Balle alder 1½ år

*********************************************************************************************

Født: Todbjerg Kirke: Født:21 juli 1841 Maren Sørensdatter Døbt 05 juni 1842 Forældre:Husmand og Snedker Søren Jensen Søegaard på Balle mark og hustru Ellen Pedersdatter. Faddere:Pigen Dorthe Jensdatter(ane 20 søster) af Balle, Smed Ole Johnsen af Linaae, Husmand Niels Laursen af Kanstrup og Ungkarl Jens Hougaard af Balle.

Konf: 31 marts 1856 i Todbjerg Kirke: Maren Sørensdatter på Balle mark. Forældre Husmand og snedker Søren Jensen Søegaard og afdøde hustru Ellen Pedersdatter på Balle mark. født 21 juli 1841. - God Kristendomskundskab og ansvarligt førsel. - vac.: 28 juli 1846 af Læge Tulinius i Ebeltoft.

Viet: Todbjerg kirke: 05 Jan 1869 Ungkarl Andreas Jensen og Pigen Maren Sørensdatter, datter af husmand Jens Sørensen Søgård og hustru Ellen Pedersdatter født 21 Jul 1841 vac. 28 juli 1846 i Ebeltoft, confirmeret 1856 (Han død:

Død: e. 1880 flytter fra Mejlby

*********************************************************************************************

Født: Todbjerg Kirke: Født: 29 april 1844 Anders Sørensen Døbt: 20 okt 1844. Forældre: Husmand Søren Jensen Søegaard og hustru Ellen Pedersdatter af Balle. Faddere: Pigen Kristiane Sørensdatter Kradkjær(ane 40 søster) , Smed Ole Johnsen af Linaae), ungkarl Jens Andersen og Christen Nielsen begge af Balle. Moderen introduceret 17 juli 1844.

Konf: 02 Maj 1858 i Todbjerg kirke: Anders Sørensen af Balle. Forældre: Husmand Søren Jensen Søegaard og afdøde hustru Ellen Pedersdatter-husmoder Margrethe Sørensdatter. - født 26 Apr 1844 - Meget God kristensdomskundskaber og meget godt opførsel. Vac. 18 jul 1845 af Wendt.

Viet: 04 Dec 1877 i Todbjerg kirke: Ungkarl Anders Sørensen født 26 Apr 1844 og pigen Johanne Madsen født 25 okt 1848. Forlovere: Jens Sørensen Søgaard og Karl Kristian Madsen (Hun død:1930:81 år)

Død: 03 Aug 1908 Lindaa bye, Todbjerg sogn: Begravet Todbjerg Kirke 08 Aug 1908. Anders Søgaard Sørensen Husmand og Skrædder i Lindaa, Todbjerg sogn. Gift med: Johanne Madsen, Afdøde var søn af Husmand i Balle Søren Jensen Søgaard og hustru Ellen Pedersdatter. Sidste fælles bopæl Lindaa - 64 år gammel -

*****************************************************
Ellen Pedersdatter (Ane 21) dør: 19 juni 1855

*****************************************************
Viet. 14 Nov 1856 med 2 kone: Margrethe Sørensdatter - de får ingen bør
død :13 Okt 1879: Ane Margrethe Sørensdatter, aftægtsmand Søren Jensen Søegaards 2. hustru i Linaae alder 73 år

*****************************************************


Fadder søns søn:
Født: 08 okt 1878 Mads Peter Søgaard - Linaae bye, Todbjerg sogn Forældre:Husmand Anders Sørensen Søgaard Linaae bye og Hustru Johanne Madsen 29 år
Hjemmedøbt: 26 feb 1879 - Publ. i Todbjerg Kirke 06 april 1879 Faddere:Husmand Anders Jensen hustru i Linaa - Moderen,Arbejdsmand Søren Søgaard,Husmand Mikkel Sørensen,Smed Peder Nielsen alleaf Linaae

****
Fadder: Datters barn:
Født: 21 jan 1877 Simon Peter Tomasen Forældre: Husmand Tomas Thomsen og Hustru Dorthea Sørensdatter af Balle 43 år Døbt: 22 Jul 1877 i Todbjerg Kirke Faddere:Husmand Søren Jørgensens hustru Søby Mark, - Pigen Ellen Marie Jensen, Bendstrup - Ungkarl Jens Mikkelsen Jensen Bendstrup - Husmand Jens Søgårds Balle(Morbror) - Aftægtsmand Søren Jensen Søgaard Balle Mark(Morfar)

****
Fadder Datters barn;
Født: 26 Nov 1875Jens Mikal Tomasen Forældre:Husmand Tomas Thomsen og Hustru Dorthea Sørensdatter af Balle 42 år Døbt:17 april 1876 i Todbjerg Kirke Faddere:Pigen Ellen Marie Jensen, Balle (Storesøster)- Husmand Jens Søgårds hustru, Balle(Morbrors kone: Kiersten Nielsdatter) - Husmand Søren Søgaard Balle Mark(Morfar) - Husmand Andreas Jensen Mejlby(Mosters mand:Maren Sørensdatter) , Ungkarl Jens Jensen, Thomasminde

****
Fadder: Søns barn:
Født: 17 dec 1872 Jens Jensen Sørensen Forældre: Husmand Jens Sørensen Søgaard 37 år gammel og hustru Kirsten Nielsdatter 36 år gammel af Balle mark
Døbt: i Mejlby kirke 13 april 1873 Gudmor: Ellen Marie Jensen, Mejlby Faddere: indsidder og aftægtsmand Søren Jensen Søgaard (Farfar), Ungkarl og skrædder Anders Sørensen(farbror) begge af Balle Mark, Indsidder Rasmus Bruun af Mejlby, og barnets moder****
Fadder:Søns barn:
Navn: Ellen Marie Sørensen Født: 01 Maj 1871 Forældre:Husmand Jens Sørensen Søgaard 36 år og hustru Kirsten Nielsen 35 år af Balle mark Døbt: i Mejlby kirke 30 juni 1871 Gudmor: Båren af Jens Jensens hustru Balle mark Faddere: Aftægtsmand Søren Jensen Søegaard(farfar), husmand Jens Jensen alle af Balle mark. Tj.karl Jens Marius Jensen af Edelsund og tj.pigen Johanne Nielsen(faster) af Mejlby

****
Fadder:Søns barn:
Født: 07 maj 1867 Magdalene Sørensen - Forældre: Husmand Jens Sørensen Søgaard 32 år og hustru Kirsten Nielsen 31 år af Balle mark. Døbt: i kirken 30 juni 1867
Faddere: Gudmor: Båren af pigen Johanne Nielsen(Moster) af Røved, Ødum sogn, Faddere: Husmand Niels Andersen og kone Ingeborg Jensdatter, Aftægtsmand Søren Jensen Søegaard(farfar) alle af Balle mark. og indsidder Rasmus Johan Henrik Bruun af Haarup Krannestrup - Moderen introduceret samme dag

****
Fadder: Søns barn:
Født: 17 jun 1863 Søren Søgaard Sørensen Forældre: Husmand Jens Sørensen Søgaard 23 år og hustru Kirsten Nielsdatter 27 år af Balle mark hj.døbt 21/6 1863 dåben publiceret i Mejlby 11 okt 1863 Faddere: Tj.pigen i Ogstrup Maren Sørensdatter(Faster) og sypigen i Bügballe Maren Kirstine Nielsdatter(Moster), husmand på Balle mark Søren Jensen Søgaard (Farfar) og Jens Jensen /:Mikkelsen/,ugift ungkarl Anders Sørensen Søgaard(Farbror) af Skjødstrup

****
Forlover Søn:
Viet: Mejlby kirke: 09 Maj 1863 : Ungkarl og arbejdsmand:Jens Sørensen Søgaard(Ane 10) f. 26 juni 1836, for tiden hos sin fader Søren Jensen Søgaard på Balle mark og Pigen: Kirsten Nielsen (Ane 11) f. 16.juni 1836 i Mejlby, Datter af: afdøde husmand Niels Andersen på Mejlby mark Tiente hos Hr. Petersen, Bÿgballe - Forlovere: Søren Jensen Søgaard, husmand på Balle mark og Peder Pedersen Brødsted, Boelsmand i Haarup Kannestrup som begge ved deres underskrift i PræstensMinistrerialbogen afgive udbørligt forløfte.

**************************************************************

ADRESSER:

Født: 15 Jun 1802 <<< Mejlby bye og Sogn
Konf: 1818 <<< Tjenestedreng hos Hr.Lerg: Mohrgren Amaliegård, Todbjerg Sogn
1818 <<< Tjenestedreng fra Todbjerg Sogn til Estrup Bye, Søby Sogn
1827: <<< Tilgang Todbjerg Sogn - 26 år Soldat, Hjulmand kom fra Kjøbenhavn - Søren Jensen Søgaard (Første gang man ser Søgaard navnet)
Viet: 30 Apr 1830 <<< Balle, Todbjerg Sogn
FT: 1834-1855 <<< Tømrer, Hjulmand i Balle Bye
19 jun 1855 <<< 1. Kone Ellen Pedersdatter (Ane 21) dør
Viet: 14 nov 1856 <<< 2. Kone: Enkekone Margrethe Sørensdatter Todbjerg
13 Okt 1879 <<< 2.Kone Dør
Død:11 sep 1881 <<< Aftægtsmand i Balle Bye - 79 aar - Sønnen Jens Sørensen Søgaard (Ane 10) overtager Huset

FarMor
Jens Sørensen Søgaard - Ane 40Dorthe Andersdatter - Ane 41
ÆgteskabBørn
30 Apr 1830 - Ellen Pedersdatter - Ane 21 15 Jun 1830 - Ole Peter Sørensen Søgaard
19 Jun 1833 - Dorthe (Marie) Sørensdatter
26 Jun 1835 - Jens Sørensen Søgaard - Ane 10
11 Jun 1838 - Maren Sørensdatter
21 Jul 1841 - Maren Sørensdatter
26 Apr 1844 - Anders Sørensen Søgaard
14 Nov 1856 - Ane Margrethe Sørensdatter - 2.kone ane 20 -

Søren Jensen Søgaard - Ane 20
* 15 Jun 1802
† 11 Sep 1881
Jens Sørensen Søgaard - Ane 40
* 24 Sep 1769
† 19 Feb 1821
Dorthe Andersdatter - Ane 41
* 10 Mar 1772
† 10 Apr 1848
Søren Jensen Søgaard - Ane 80
* 10 Apr 1727
† 25 Sep 1795


Kirsten Madsdatter - Ane 81
* 1731
† 27 Apr 1793Anders Christensen Møller - Ane 82
* Apr 1727
† 23 Dec 1806


Marie Peitersdatter - Ane 83
* 29 Apr 1744
† 14 Feb 1819
Jens Nielsen Søgaard - Ane 160
* omk 1690 - † 14 Maj 1729
Ellen Nielsdatter Fiil - Ane 161
* 1690 - † 14 feb 1742

Mads Jørgensen - Ane 162
* 1696 - † 16 Apr 1764
Marie Elisabeth Sørensdatter - Ane 163
* 1698 - † 01 Apr 1767

Christen Andersen Møller - Ane 164
* Maj 1695 - † Nov 1743
Anne Nielsdatter - Ane 165
* okt 1696 - † Nov 1748

Peiter Hermansen - Ane 166
* 1709 - † 17 Maj 1780
Marianne Johannesdatter Borchsenius - Ane 167
* 16 apr 1706 - † 19 Apr 1792

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018