Ellen Pedersdatter - Ane 21

DatoStedKilde
Født :20 Jan 1806Linnaae bye, Todbjerg sogn, Randers AmtKilde
Døbt :02 Mar 1806Todbjerg Kirke-
Død :19 Jun 1855Balle, Todbjerg sogn, Øster Lisbjerg Herred,Randers amtKilde
Begravet :27 Jun 1855Todbjerg Kirke-
Konfirmation1820Mejlby kirkeKilde
viet30 Apr 1830Todbjerg Kirke-

Alder : 49
Stilling : Husmandskone til Snedker,Tømrer, Hjulmand på Balle Mark, Todbjerg Sogn
Ref. : Ane 21 Farmors Farmor:= Tipoldemor

Noter : Eget skifte:

Ellen Pedersdatter dør: 19 juni 1855

Skifte foretaget: B 53 A - 356 Øster Lisbjerg herred: side 141B+142A+B:
År 1855 den 22 august blev af Andreas Juel som Skifteforvalter iflg. amtets Contitution d.18 ds, tinglyst d.19 ds i Hornslet afholdt skifte i overværelse af vidnerne S.Sørensen og N.C.Jensen efter husmand af Balle Søren Jensen Søgaards hustru Ellen Pedersdatter hvis død er anmeldt den 23 juni d.å.Enkemanden var mødt og også 2 af afdødes arvinger var foruden ham selv 5 fællesbørn:
Ole Peter Sørensen 25 aar
Jens Sørensen (ane 10) 20 aar
Dorthe Sørensdatter 22 aar, ugift
Maren Sørensdatter 14 aar, ugift
Anders Sørensen 11 aar, ugift
Som Curator for den mindreårige Jens Sørensen og værge for de mindreårige var mødt Boelsmand paa Haarup Mark Peter Bødsted, gift med en søster til afdøde og blev saa antagen som sådan. Endvidere var mødt den myndige dreng Ole Peter Sørensen og den den mindreårige Jens Sørensen(ane 10) Enkemanden opgav af boets ejendele bestaar af et huus på Balle mark med jordlod af Hartkorn: 2 skæpper 1 fjeding 2,75 album fremgaa han forviste skøde tingløst den 28 juni 1842, og noget løsøre, flere faste eller løse ejendele forefindes ikke for udestaaende fordringer. Enkemanden opgav den faste ejendomsværdi til 750 ,00 Rd og de løse ejendele der ikke kunne påregnes til den faste ejendom til 60,00 Rd. Af Gjæld opgav han 250,00 Rd. den sidste var pantet på eiendommen, laaint i smågield 50,00, Rd fremlod han quitering i vederlag for begravelsen 30,00 Rd. Værge og Skifteforvalter widste intet at ierindre imod rigtigheden af den viste anmeldelse af boets natur eller mod den på boets eiendele satte Haandering, der også af de mødte arvinger blev erkiendt som rigtig hvorefter boet blev opgjort saaledes:

Indtægter: Rd. Mark Skilling
Den på boets eiendele satte vurdering..............800,00

Udgifter:
Den anmeldte gield tilsammen......................... 300,00
Vederlag til begravelse....................................... 30,00................. 330,00 Rd
Beholdning............470,00 Rd
Dette skiftes bekostninger:
Rd. Mark Skilling Rd. Mark Skilling
Sollais 8 0 0
Skiftebrev 1 2 2
Justitsfond 1 5 3.3/5
1/3 % til Laugms.Enip 2 4 0
20 % deraf 0 3 3 1/5
Stempelt pag.til skiftebrev 3 2 0
Efter £ 152 0 1 7 1/5 ....... 18 0 0
Summa:...... 452
Derfra enkemandens boeslod 226 0 0
Rigsdaler 226
Deraf ½ % efter E 08 feb 1810 1 0 12
Til Deling: 224 5 4

Rd. Mark Skilling
Deraf tilfaldt enkemanden
en Boeslod 44 5 13 3/5
Ole Peter Sørensen myndig 44 5 13 3/5
Jens Sørensen mindreårig 44 5 13 3/5
Dorthe Sørensdatter 22 2 14 4/5
Maren Sørensdatter 22 2 14 4/5
Anders Sørensen 44 5 13 3/5 224 5 4

Enkemanden samt hans to mødte sønner og Jens Sørensen Curator erklærede nu, at de var kommen overens om, at disse 2 sønner skulle gå i lige arv med de 2 døtre og da anmodningen intet beset kunne fra skifteforvalterens side erindre, blev delingen således:

Rd. Mark Skilling
Enkemanden 44 5 13 3/5
Ole Peter Sørensen myndig 33 4 6 1/5
Jens Sørensen mindreårig 33 4 6 1/5
Dorthe Sørensdatter 33 4 6 1/5
Maren Sørensdatter 33 4 6 1/5
Anders Sørensen 44 5 13 3/5 224 5 4

Da de umyndiges tilfaldne arv vil være at indrage under overformynderiet, hvor de ikke tidligere har arv, indestaar, enkemanden erklæred han ikke faar sig istand til at udbetale de umyndiges arvelodder, og begiærede, disse måtte betroes faderen som arvelod i boet, og da såvel skifteforvalteren som overformyndigheden intet vidste fremover at erindre, efterløse.fra at stille egen sikkerhed , såvel da han ansaaes for aldeles paalidelig , og børnene maae anses for bedre hjulpet fremover end han saa skulle tvinges til en realisation, vil hans begæring være at efterkomme i følge for af blive der for de umyndige nærmeste aar, give udlæg og pant i boets samtlige faste og løse eiendele, og vil derfor en genpart af dette skifte være som sikkerhedsdokument paa enkemandens bekostning. af Dorthe Sørensdatters arv bliver renten strax afkrævet, hvorimod han fritages for 1 aars renter af de 2 andre umyndiges capitaler, indtil disse opdragelsesfri kan anses for for fuldendt. dog er disse betalelsesfri betinget af at de nyder underholdning og opdragelse i hjemmet.ligesom ogsaa når børnene selv kunne dem. de umyndiges arv bliver at udbetalt naar børnene bliver myndige og døtrene giftes eller på anden måde

Søren Jensen Søgaard A.Juel

Læst og skrevet: af Tove Brix (Ane 01)

********************************************************************************************

Død: Balle bye 19 juni 1855 , begravet Todbjerg Kirke 27 juni 1855:Ellen Pedersdatter husmand Søren Jensen Søgaard kone af Balle. 49 år gammel - Anmeldt til skifteretten 23/6 1855

********************************************************************************************

FT.: 1855 Balle, Todbjerg sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers amt: et hus nettet opslag 6
Navn: År: Født: Stilling
Søren jensen Søegaard 53 Mejlby tømmer og hjulmad (ane 20)
Ellen Pedersdatter 49 Linnaae Hans kone (ane 21)
Dorthe Sørensen 22 Balle Ugift, deres barn
Maren Sørensdatter 14 Balle do
Anders Sørensen 11 Balle do

*********************************************************************************************
åØåRanders, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, Et hus, 13, FT 1850, A7874
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husst:Erhverv:Fødested:
Søren Jensen 48 gift Ane 20 Tømmermand Mejlby sogn, Randers
Elen Pedersdatter 44 gift Ane 21 Hans kone Linnaa, Todbjerg sogn
Dorthe Sørensen 17 ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Jens Sørensen 14 ugift Ane 10 Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Maren Sørensdatter 9 Ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn
Anders Sørensen 6 ugift Deres barn Balle, Todbjerg sogn

*********************************************************************************************
åØåRanders, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle, Et hus, 11, FT 1845, A7873
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Søren Søgaard 43 gift - Ane 20 Snedker og tømmermand - Meilby
Ellen Pedersdatter 39 gift - Ane 21 Hans kone Linnaa
Ole Peter Sørensen 15 Deres barn Balle
Jens Sørensen 10 - Ane 10 Balle
Maren Sørensdatter 4 Deres barn Balle
Anders Sørensen 1 Deres barn Balle
Dorthe Søgaard 73 enke - Ane 41 Opholdskone Skiblund mølle

*********************************************************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle Bye, et Huus, 96-F1, FT-1840, C7144
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Søren Jensen Søegaard 38 Gift Haandværksmand og lever af sin Jordlod
Elen Pedersdatter 35 Gift Hans Kone
Ole Peter Sørensen 10 Ugift Deres Børn
Dorthe Sørensdatter 7 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 5 Ugift Deres Børn
Maren Sørensdatter 2 Ugift Deres Børn
Dorthe Andersdatter 68 Enke Aftægtskone
*********************************************************************************************
Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Balle Bÿe, Et hus, 12, FT 1834, A7871
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Søren Jensen Søgaard 32 Gift - Ane 20 Husmand, snedker og tømrer.
Ellen Pedersdatter 28 Gift Ane 21 Hans kone
Ole Peter Sørensen 5 Ugift Deres barn
Dorthe Sørensdatter 1 Ugift Deres barn
Dorthe Jensdatter 62 Enke Ane 41 Aftægtskone

*********************************************************************************************
Trolovet 29 dec 1829 - viet i Todbjerg kirke 30 april 1830 Ungkarl Søren Jensen af Balle 28 år og pigen Ellen Pedersdatter af Balle 24 år - Forlovere: Jens Jensen(bror til søren), husmand i Balle og Ole Johnsen (stedfar til Ellen)Smed i Linaa

*********************************************************************************************
Mejlby Kirke: Konfirmeret 1820: Ellen Pedersdatter Linnaae: Ole Johnsen Smed i Linnaae Steddatter - 14 Aar. Meget gode kundskaber - 1809 Vacineret af Præsten Hr- Hansen

*********************************************************************************************
Noter : **************************************************************

ADRESSER:

Født: 20 Jan 1806 <<< Linnaae Bye, Todbjerg Sogn
Viet: 30 Apr 1830 <<< Balle, Todbjerg Sogn
FT: 1834-1855 <<< Tømrer, Hjulmandskone i Balle Bye
Død:19 jun 1855 <<< Ellen Pedersdatter (Ane 21) dør 49 aar gammel i Balle Bye, Todbjerg Sogn

FarMor
Peder Nielsen - Ane 42Maren Nielsdatter - Ane 43
ÆgteskabBørn
30 Apr 1830 - Søren Jensen Søgaard - Ane 20 15 Jun 1830 - Ole Peter Sørensen Søgaard
19 Jun 1833 - Dorthe (Marie) Sørensdatter
26 Jun 1835 - Jens Sørensen Søgaard - Ane 10
11 Jun 1838 - Maren Sørensdatter
21 Jul 1841 - Maren Sørensdatter
26 Apr 1844 - Anders Sørensen Søgaard

Ellen Pedersdatter - Ane 21
* 20 Jan 1806
† 19 Jun 1855
Peder Nielsen - Ane 42
* 02 Apr 1760
† 10 Mar 1816
Maren Nielsdatter - Ane 43
* Aug 1777
† Jan 1855
Niels Pedersen - Ane 84
* 09 jun 1733
† 31 mar 1778


Maren Nielsdatter - Ane 85
* Jul 1725
† 29 Apr 1782Niels Rasmussen Sanger - Ane 86
* 1726
† Jun 1792


Johanne Andersdatter - Ane 87
* Okt 1733
† Nov 1781
Peder (den yngre) Sørensen - Ane 168
* 21 Feb 1693 - † 07 Aug 1765
Dorethe Thomasdatter - Ane 169
* 06 Sep 1692 - † 22 Nov 1750

Niels Poulsen Kiær - Ane 170
* 1670 - † 14 Aug 1725
Barbara Madsdatter - Ane 171
* omk 1700 - † Eft 1755

Rasmus Sanger - Ane 172
- - † Eft 1728
Maren NN-Datter - Ane 173
- - -

Udlagt: Anders Christensen - Ane 174
- - † eft 1734
Johanne Christensdatter - Ane 175
* før 1708 - † 1781

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018