Maren Laursdatter - Ane 17
Maren Laursdatter - Ane 17

DatoStedKilde
Født :17 Jun 1783Røgen bye og sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt-
Døbt :22 Jun 1783Røgen KirkeKilde
Død :20 Jan 1843Holme bjerge, Holme sogn, Ning Herred, Århus amtKilde
Begravet :27 Jan 1843Holme Kirke, Århus-
viet15 Okt 1804Holme Kirke, Århus-

Alder : 59
Stilling : Gårdmandskone i Holme Bjerge
Ref. : Ane 17 Farfars farmor = Tipoldemor

Noter : Maren Dør 20 jan 1843 i Holme 59 ½ år gammel

******************************************************************************
FT.: 1840 Holme Bjerge, Holme sogn, Ning herred, Århus amt,et hus nr.53 nettet
Navn: År: Født: Stilling
Ane Poulsdatter 33 ugift,lever af jordlodden
Rasmus Jørgensen 10 hendes uægte søn
Poul Jørgensen 7 hendes uægte søn
Maren Laursdatter 55 enke, husmoderens moder (ane 17)
Laurs Poulsen 13 hendes søn(ane 8)

******************************************************************************
FT.: 1834 Holme Bjerge, Holme sogn, Ning herred, Århus amt,Husstand nr. 49 en gård
Navn: År: Født: Stilling
Laurs Sørensen 22 1812 Holme Gårdmand, Nevø?
Ane Jensdatter 22 1812 ? Hustru
Poul Laursen 67 1767 Holme Aftægtsmand, Ane 16
Maren Laursdatter 49 1785 Viby Hustru, Ane 17
Mette Marie Poulsdatter 12 1822 Holme Deres datter
Kjersten Marie Poulsdatter 9 1825 Holme Deres datter
Laurs Poulsen 7 1827 Holme Deres søn, Ane 8
Ane Poulsdatter 27 1807 Holme Deres datter, Indsidder, Ingen bestemt næringsvej
Rasmus Jørgensen 04 1830 Holme Hendes uægte søn
Poul Jørgensen 01 1833 Holme Hendes uægte søn

******************************************************************************
Marselisborg gods Skifteprotokol 1674-1719 G 322-4 udarbejdet af Bente Feldballe

Morfars skifte:
952 Mikkel Poulsen i Åby, nu i Viby Terp. 15.11.1806, fol.574B, 578, 580B, 589B, 591B.
B: Mette Mikkelsdatter, [skifte Lyngbygård gods 26.5.1800 lbnr.111], var g.m. Peder Rasmussen i Åby. 1B: Bodil 13. Mette Mikkelsdatters første ægteskab med [Laurids Andersen i Åby, skifte Lyngbygård gods 16.10.1793 lbnr.85]. 4B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen på stedet, Anders 24, soldat i Rendsborg, Maren g.m. Poul Lauridsen i Jelsbak [Holme sogn], Poul 18, skrædderlærling i Lillering.


******************************************************************************
Viet 15 Okt 1804 i Holme kirke: ungkarl Poul Laursen fra Wibye og pigen Maren Laursdatter tjenende på Saralyst (Holme) Efter forløfte af Birkeskriver Friedrich Soetmann i Holme og Rasmus Poulsen( brudgommens morbror)

******************************************************************************
åØåaarhus, Ning, Viby, Viby, , 8, FT-1801, B5150
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Eschild Nielsen 37 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Wibye
Giertrud Laursdatter 24 Gift Hans kone Røgen
Magrethe Eschildsdatter 2 Ugift Deres datter
Magrethe Eschildsdatter 63 Enke(mand) Husbondens moder Opholdskone
Mikkel Povelsen 71 Enke(mand) Tjenestekarl Konens morfar ane 70
Maren Laursdatter 16 Ugift Tjenestepige Tjenestepige Ane 17 Konens søster Røgen
Povel Laursen 13 Ugift Tjenestekarl Tjenestedreng - konens bror Røgen
Søren Nielsen 30 Ugift Husbondens broder Tømmersvend
Maren Hansdatter 44 Ugift Opholdende Inderste og skræder af profession

******************************************************************************
skanderborg, Gjern, Røgen, Røgen Bye, , 6, FT-1787, B4099
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Lauridtz Andersen 66 Gift Manden ane 34 Selw Eier Bonde og Gaardbeboer
Mette Michelsd 32 Gift Hustruen Ane 35
Giertrud Lauridtzd 9 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Anders Lauridtzen 6 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Maren Lauridtzd 4 Ugift Deres Børn i første ægteskab ane 17
Povel Lauridtzen 2 Ugift Deres Børn i første ægteskab

******************************************************************************
Skifte efter hendes Morfader Michel Poulsen død:

Skifte: Marselisborg Gods G 322-7-9/15 folie 574b

åØå952 Mikkel Poulsen i Åby, nu i Viby Terp. 15.11.1806, fol.574B, 578, 580B, 589B, 591B.
B: Mette Mikkelsdatter, [skifte Lyngbygård gods 26.5.1800 lbnr.111], var g.m. Peder Rasmussen i Åby. 1B: Bodil 13. Mette Mikkelsdatters første ægteskab med [Laurids Andersen i Åby, skifte Lyngbygård gods 16.10.1793 lbnr.85]. 4B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen på stedet, Anders 24, soldat i Rendsborg, Maren g.m. Poul Lauridsen i Jelsbak [Holme sogn], Poul 18, skrædderlærling i Lillering.


Enkemand Michel Poulsen (ane 70) i Wibye.

Skifte-forretning
Efter afgangne Enkemand Michel poulsen, der opholdte sig og døde hos Eskild Nielsen(svigersøn) i Wibye.

Anno 1806 den 15 November indfandt sig hos gaardmand Esckild Nielsen i Wibye, forvalter Saabye fra Marselisborg, for paa Høje Skifteforvalterens vegne, at registrere alt hvad der sig der opholdende Enkemand Michel Poulsen haver ved Døden efterladt sig - Arvingerne blev angivet at være:

Børn: 1. en datter: Mette Mikkelsdatter død og efterlader sig:

a. Anders Laursen <<< 24 år, Landsoldat og ligger for nærværende i Reensberg

b. Poul Laursen <<< 18 år, Lærer skrædderhåndværk i Lillering

c.Gjertrud Laursdatter <<< gift med Eskield Nielsen her paa matriklen

d. Maren Laursdatter (Ane 35) <<< gift med husmand Povell Laursen paa Jelsbach

e. Bodil Pedersdatter <<< 13 år hjemme hos faderen Peder Rasmussen i Aabye

Eskild Nielsen var tilstede paa sin hustrus og øvrige Med-arvingers Vegne. Som Registreringsmænd mødte Sognefoged Niels Olesen og Sognedegn Rudolph Schiøtz, begge her af byen, - hvad der passerede:

1 Rødmalet Fÿrkiste med Laas og Nøgle, som med Rettens Segl blev forsÿnet
1 Eege malet Hængeskab med Laas og Nøgle Ligeledes forseglet
1 Blae og Hvid Bolster Underdÿne
1 Hvid Ulden Underdÿne
1 Rød,Blaae og hvid Olmerdugs Overdÿne
1 Hovedpude
1 Ditto Blaae og hvid Bolster
1 Par blaaegarns lagner

Videre forefandtes ikke denne siede at registrere.
Det blev Eskild Nielsen paalagt at være ansvarlig for alt I alt 30 mark til deling. - Og saaledes bliver det passerede bekræftet med Vedkommendes underskrift. -

Datum et Supra Saabye
Som Overværende Eskild E.N.S. Nielsen
Som registrerings og Vitterlighedsvidner: Niels Olesen og R. Schiøtz

******************************************************************************************

Skifte efter hendes moder: død:24 Apr 1800

Skifte: G 313-20. 8/16 Lyngbygård Gods 1772-1850 … Ane 35 Mette Michelsdatter

se hele skiftet ved Ane 35:

Bliver igien til Deeling <<< 228 - 2 - 5

Heraf tilkom Enkemanden det halve, men han erklærede at han af Kierlighed til sine Børn ville have dem tillagt som følger -
Sin Stedsøn Anders Laursen <<< 40 Rd
Hans steddatter Maren Laursdatter i penge <<< 20 Rd og for de 20 Rd
skulle hun tillægges hendes salige Moders Gangklæder, altsaa fik <<< 40 Rd
Hans Stedsøn Poul Laursen Ligesaa og <<< 40 Rd
Hans Egen Datter Bodild Pedersdatter ligesaa <<< 40 Rd
Og ville han deruden give hende 1 Seng saa god som <<< 40 Rd
Og Endelig hans egen Søn Laurs Pedersen ville faa tilligge ligesom de andre <<< 40 Rd
Den Gifte Datter Giertrud Laursdatter er allerede afklaret med hvad hun kunne tilkomme, og for hendes mand Gaardmand Eskild Nielsen i Wibye tilforn givet lovlig aftald og kvittering -
I øvrigt erklærede Enkemanden at han forbeholder sig Retten af hans tvende egne børns tillagte arvelod til de opnaaede deres 16 aar, imod det forstaar sig at han efter Egnens skik opdrog og opfostre dem paa bedste maade. Den arv som hans stedbørn som meldt er tilfalden- forbaaad han sig til 13.juni termin 1801 at udbetale til formÿnderen Michel Poulsen for saavidt de Umÿndige angaar og til de skÿldige have alt imod behørig afkald og kvittering - De hans egen søns tillagte penge bliver indtil videre hos faderen i Boet. - Skifteforvalteren og forretningen kunne ikke have noget imod anførte af Enkemanden giort Deling imellem Børnene, da de var saa fordelagtig for ibm, men den betemmelse af Enkemanden blev af Skifteretten approberet, og da Enkemanden i ørigt ikke allem lovede at tilhver at betale al den anmeldte Gieldm men om nogen anden uanmeldt firdring skulle og slagers at sætte på boen da og at være ansvarlig for den i alle maader, ligesom han og lovet at betale Skiftets Omkostning, blev der erklæret Enkemanden til fri og lovlig Disposition og Skiftet sluttet, dog mod de forbeholdelse at Enkemanden for dette Skifte mod alt hva deraf dependeres holde Skifteforvalteren anger og troesløs - Det saaledes afhandles som for og over er meldt bekræfter og tilstaar med vore hænders Underskrift Datum ut Supra. Althalt

Som vidner og til Witterlighed:J.Madsen J.M.S Peder Rasmussen
Som formÿnder Mickel Povelsen

*********************************************************************************
Skifte efter hendes Fader: død 16 sep 1793

Skifte: G 313-20 6/16 Lyngbygård Gods 1772-1850 … Ane 34 Laurs Andersen
(SE selve indboskiftet hos Laurs Andersen)
Aabÿe

Anno 1794 Den 10. Jan blev Skiftet efter afgangne Gaardmand Laurs Andersen Aabÿe, igien foretaget af den Constituerede Skifteforvalter Raadmand Ingerslev i Aarhus, - Hvorda var nærværende Enken Mette Michelsdatter, med Lauværge Mikkel Povelsen, Børnenes Formÿnder Jens Lemming alle af Aabye hvorda blev fremlagt den over Gaarden holdten Sÿns Forretning, hvorefter Brøstfældigheden er ansat til 39 rd,5m, hvilken Summa herskabet alene begiærede ført til Andrag under Skifte uden derfor at forlange Udlæg, siden Enken vedbliver Gaarden, og da intet videre er at anføre til Indtægt eller Udgivt ved foran læst tinges, saa angiærede alle vedkommende skiftet sluttet. Boets Tilstand befinder altsaa somm følger:

Indtægten er efter Vurderingen <<< 336 - 4 - 9
Hvorfra Drages, den ansatte Brøstfæld <<< 39 - 5 - 0
<<< Igien i Behold 296 - 5 - 9
1. Hvorfra ved vidner afgaard Skiftets Bekostninger
og Sÿns Forretningens Bekostning <<< 0 - 4 - 0
2. Skiftets Solarium af de Beholdenmidler i proc <<< 2 - 5 - 12
3. Stemplet Papiir til Skifte Brevet <<< 1 - 3 - 0
4. Skifte brevets Omkostninger paa fiire Aark à 3m <<< 2 - 0 - 0
5. Til Merisions Contoiret 1/3 proc. <<< 0 - 5 - 15
Er <<< 8 - 0 - 11
Altsaa i Behold til Deeling <<< 288 - 4 - 14


Deraf tilkommer Enken Mette Michelsdatter Det halve med <<< 144 - 1 - 7
Og den anden halve med Boe deeler i 6 sÿster Lodder saaledes:
1. Datteren Giertrud Lausdatter tilkommer i Søster Lod <<< 24 - 0 - 6½
2. Sønnen Anders Laursen Toe Søster Lodder <<< 48 - 0 - 13
3. Datteren Maren Laursdatter <<< 24 - 0 - 6½
4. Sønnen Poul Laursen <<< 48 - 0 - 13
Udgiør Boets Beholdning <<< 288 - 4 - 14
Dernæst erklærede Enken at hun af Kierlighed til sine Børn ville give dem saa meget af sin egen Lod i Boet at hver af sønnerne får i Fædrene af 60 Rd, og hver af Døtnene 40 Rd som udgiør for dem alle fiere den Summa 200 Rd skriver To hundrede Rigsdaler som altsaa herved bliver Dennem i Arv tillagt, dog forbeholdt Enken sig renten selv af disse befæstede midler til Børnenes Opdragelse indtil de hver for siger nÿet Deres 16 aar, da de selv nÿder Deres Renter, ligesom de og om de før skulle komme ud iblandt fremmede skal nÿde samme haalv, men for Capitalen lovede Enken at udstede lov formelig rente Obligation til herskabet som overformÿmder eller og at udbetale samme naar paa fordres, faa erklæringen og at ifald nogen af Børnene skulle Døe, da forlangte hun ingen Deel i Deres Arve Lodder men samme af Deres imellem de øvrige Sødskende efter loven. End videre erklærede hun at ville give hver af Døtrene en Sæng med klæder til Værdie 40 Rd samt en Drag kiste som gives til Trolovelse og Brÿllup og hver af Sønnerne en Ordinær kiste, med hvilket alt formÿnderne paa Børnenes vegne erklærede sig fornøiet, ligesom og Enkens Trolovede Fæstemand Peder Rasmussen fra Lisberg i et og alt samstÿkke de udlovede og de alle vedkommende erklærede i alle maader at holde Skifte Retten Angger og Kravesløs saavel for Skiftets Slutning paa anførte maade som Lov ald muelig Gield og Hæftelse paa Boet og Enken forbandt sig til at betale Skiftets Omkostninger saa bliver dette Skifte hermed Sluttet og til endebragt.

******************************************************************************
Adresser:
Født:17 Jun 1783 <<< Røgen bye og sogn, forældre gårdmand Lauridtz Andersen og hustru Mette Michelsdatter
FT: 1801 <<< Tjenestepige i Wibye hos søster Giertrud Laursdatter og Eschild Nielsen
Viet: 15 Okt 1804 <<< Holme kirke - tjenestepige på Saralyst Holme
1804: <<< efter giftemål: gårdmandskone i Holme bjerge
1837: <<< efter Pouls død (ane 16) bor hos datter i hus i Holme Bjerge
20 Jan 1843 <<< død hos datter Ane i Holme Bjerge
Noter : Er ikke konfirmeret i Wiby sogn, Holme eller Røgen sogn - Ingen skifte foretaget ved død

*************************************************************************************

Fadder: Svogers barn:
Født: 31 Maj 1835 Maren Michelsdatter. Forældre: Husmand Michel Poulsen og Hustru Marie Sørensdatter på Enslev Mark. Døbt Koldt Kirke 28 Jun 1835. Faddere: Husmand Søren Laursen på Enslev Mark, Husmand Enevold Christensen Soelberg Mark, Husmand Anders Laursen i Jegstrup, Poul Laursens Kone Maren Laursdatter på Holme Mark, Husmand Søren Pedersens kone Ane Margrethe Balthersdatter på Ingerslev Mark. Vac.: Weis 18 maj 1836

**************************************************************

ADRESSER:

Født:17 Jun 1783 <<< Røgen bye og sogn, forældre gårdmand Lauridtz Andersen og hustru Mette Michelsdatter
FT: 1801 <<< Tjenestepige i Wibye hos søster Giertrud Laursdatter og Eschild Nielsen
Viet: 15 Okt 1804 <<< Holme kirke - tjenestepige på Saralyst Holme
1804: <<< efter giftemål: gårdmandskone i Holme bjerge
1837: <<< efter Pouls død (ane 16) bor hos datter i hus i Holme Bjerge
20 Jan 1843 <<< død hos datter Ane i Holme Bjerge

FarMor
Laurids Andersen - ane 34Mette Michelsdatter - ane 35
ÆgteskabBørn
15 Okt 1804 - Povel Laursen - Ane 16 02 Aug 1805 - Mikkel Poulsen
17 Dec 1806 - Anne Poulsdatter
12 Mar 1809 - Laurs Poulsen
23 Feb 1811 - Rasmus Poulsen
06 Dec 1813 - Mette Marie Poulsdatter
27 Sep 1816 - Geirtrud Poulsdatter
11 Feb 1819 - Gjertrud Poulsdatter
12 Sep 1822 - Mette Marie Poulsdatter
23 Mar 1825 - Kiersten Marie Poulsdatter
09 Apr 1827 - Laurs "Brix" Poulsen - Ane 08

Maren Laursdatter - Ane 17
* 17 Jun 1783
† 20 Jan 1843
Laurids Andersen - ane 34
* 10 Sep 1737
† 16 sep 1793
Mette Michelsdatter - ane 35
* 13 okt 1754
† 24 Apr 1800
Anders Rasmussen - ane 68
* 1697
† 12 Mar 1776


Else Marie Nielsdatter Fogh - ane 69
* 30 Aug 1698
† 07 Feb 1760Michel Povelsen - ane 70
* 1733
† 12 Nov 1806


Maren Rasmusdatter - Ane 71
* 05 Maj 1726
† 23 Dec 1794
Rasmus Sørensen Dÿhr- Ane 136
* 1655 - † 08 Jun 1736
Else Lauridsdatter - Ane 137
* omk 1674 - † 03 Mar 1743

Niels Pedersen Fogh - Ane 138
* 11 Sep 1662 - † 07 Mar 1736
Karen Hansdatter - Ane 139
* Omk 1676 - † 20 Nov 1702

Povel Christensen - ane 140
* omk 1680 - † Eft 1733
Anna Pedersdatter Dÿhr - ane 141
* Omk 1690 - † eft 1733

Rasmus Jacobsen - Ane 142
* 24 mar 1699 - † 29 Maj 1734
Kiersten Pedersdatter - Ane 143
* 1684 - † 13 Jan 1728

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018