Anders Jensen - Ane 36

DatoStedKilde
Født :17 Aug 1751Skjæring Bye, Egå sogn,Ø.Lisbjerg Herred, Randers amtKilde
Døbt :22 Aug 1751Egå Kirke-
Død :01 Sep 1826Skjæring Bye, Egå sogn, Ø.Lisbjerg Herred, Randers amt-
Begravet :05 Sep 1826Egå KirkeKilde
viet20 jan 1795Egå KirkeKilde

Alder : 75
Stilling : Husmand og fisker i Schierring, Egå sogn
Ref. : Ane 36 Farfars morfars far = 2 x Tipoldefar

Noter : Død: 01 sep-1826 Anders Jensen, Husmand i Skjæring - 75 år gammel - fattiglem - Ingen Skifte

*********************************************************************************
åØåranders, Øster Lisbjerg, Egaa, Schiering Bye, , 27, FT- 1801, B4637
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jenssen 50 Gift Mand - 3 ægt. Huusmand med Jord Ane 36
Maren Sørensdatter 27 Gift Hands Kone - 1.ægt.
Jens Anderssen 6 Ugift Hands Søn Ane 18
Maren Andersdatter 3 Ugift hands datter
Anna Andersdatter 2 Ugift deres datter
Karen Andersdatter 1 Ugift deres datter

Egå kirke: 17 Maj 1798: Trolovedes.Enkemand Anders Jensen og Pige Maren Sørensdatter begge af Skjæring Forlovere; Peder Jensen Qvist og Anders Jørgesen Egaae, begge af Bemeldte Skjæring. sammenviede: 29 Jun 1798 Enkemand Anders Jensen og pigen Maren Sørensdatter begge af Skjæring
*********************************************************************************
2.kones skifte:
Skæring Munkegaard Gods G 310-4-3/3 side 63
63, 3. maj 1798, Skæring
Ane Marie Jacobsdatter, død (Ane 37)
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Andersen, 2 år
Maren Andersdatter, 6 uger
Se skiftet der er renskrevet under ane 37:
**********************************************************
Egå kirke: 27 nov 1794 blev enkemanden Anders Jensen (Ane 36) og Pigen Anne Marie Jacobsdatter (Ane 37) af Skjæring Trolovede. Forlovere: Anders Jørgensen og Niels Christensen Farre af bemeldte Skjæring - 20 jan 1795 Enkemanden Anders Jensen og pigen Anne Marie Jacobsdatter af Skjæring sammenviede.

******************************************************************************
1.kones skifte:åØå
Skæring Munkegaard Gods
Egå sogn, Øster Lisbjerg Herred
åØå47, 12. november 1794, Skæring
Ane Nielsdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Deres børn:
Bodil Andersdatter, 4 år
Niels Andersen, 19 år
Skifte fundet - er i Mappen "Skifter ikke renskrevet"
er i billeder: Ane 36 1.kone Anne Nielsdatter
************************************************************
randers, Øster Lisbjerg, Egaa, Skiering Bye, , 29, FT- 1787 , B3387
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jenssen 38 gift Mand Huusmand og Fisker Ane 36
Anne Nielsdatter 37 gift Hands Kone
Niels Anderssen 13 ugift deres søn
Maren Andersdatter 1 ugift deres datter
Niels Jenssen 8 ugift Et Pleye-Barn nyder til sit ophold Almisse af Sognet - hans afdøde søster: Karen jensdatters barn

Skifte efter fader:
Skæring munkegaard gods: G 310 - 4 - 2/3 Side 28
åØå 7. oktober 1786, Skæring
Jens Andersen, død (Ane 72)
Karen Pedersdatter, enke
Hans børn med Maren Andersdatter:
1) Anders Jensen, 40 år, husmand i Skæring (Ane 36)
2) Søren Jensen, 32, landsoldat i Århus
3) Anne Jensdatter, 28 år, tjener i Hjortshøj
4) Karen Jensdatter, død
4a) Niels Jensen, 9 år
Hans børn med enken:
5) Peder Jensen, 7 år
Se Skiftet der er renskrevet under Ane 72
************************************************************
Egå kirke: 25 jan 1775 Unge Karl Anders Jensen og pigen Anne Nielsdatter Kashe begge af Skjering.Desponderedes. Forlovters Mand: Peder Jenssen og Niels Christensen begge ibid
************************************************************


Noter : Børns fødsler:med 1.kone Anne Nielsdatter:viet: 25 Jan 1775 - død: 13 Okt 1794

Født: Skjæring bye, Egå Sogn: 16 post trin: 01 okt 1775 Anders Jensen husmand i Skjering, en søn som ved hjemmedåb blev kaldet NIELS. Offentlig Confirm.: Suscep:.: Søren Skippers datter: Anne Sørensdatter ibid. Faddere: Niels Lassen fra Skødstrup, Jacob Poulsen Kasse fra Svinbo, Søren Jensen, smededreng hos naglesmeden i Århus, og Karen Jensdatter af Skjering.Dom.18.p.trin: konen introd.:
Død: 24 juni 1798 Anders Jensens søn NIELS af Schiering døde den 19 juni 1798 begraves, Gl.: 23 år,9 mdr.1.uge og 3 dage.

*********

Dødfødt: Skjæring bye, Egå sogn: Dom.1.epih.: 7 jan 1779 Landsrytter Anders Jensens dødfødte pigebarn af Skjæring jordet

*********

Dødfødt:Skjæring bye, Egå sogn: Dom.17 trin:17 sep. 1780 Anders Jensens hustru af Skjæring i kirke efter dødfødt drengebarn. (født ca. 06 aug 1780 ) Introduceres 17 post trin.

*********

Født: Skjæring bye, Egå sogn: Dom: 20 post.trin: 28 okt 1781 Anders Jensen i Skjæring lod en hjemmedøbt søn navnlig JENS fremstillet for Herren.Suscep: Jens Andersen (Farfar)husmands datter Anne Jensdatter(Faster) af Skjæring. Testes: Niels Lassen fra Skødstrup, Poul Sørensen Højen, Jørgen Nielsen, og Ingeborg Poulsdatter af Skjæring. Dom.24 p.trin. moderen introd.
Død: 02 feb. 1884 Anders Jensen husmand søn Jens af Schierring jordet. Gammel 2 år 3 mdr og 3 uger

*********

Født: Skjæring bye, Egå sogn: Festo circum.: 01 jan 1787 Anders Jensen af Skjæring lod en datter hjemmedøbt navnlig MAREN, fremstille i menigheden. Suscep.: Anders Jørgensens hustru: Dorthe Nielsdatter Trige. Testes: Niels Lassen og Peder Hanssen fra Skødstrup. Jørgen Nielsen Skov og Niels Farres hustru:Maren Sørensdatter af Skjæring.Dom.Sept. Konen introd.
Død: d. 22 maj 1794 blev Anders Jensen og hustru Anna Nielsdatters lille datter MAREN af Schiering som døde 19 maj 1794 i næstforan,begraves i hendes alder 8 år.

*********

Født: Skjæring Bye, Egå sogn: Dom.18 post trin: 03 okt. 1790 Anders Jensen i Skjæring lod en datter hjemmedøbt Navnlig BODIL erklære offentlig. Susceptrix.: Njels Chr. Elevs ældste Datter: Karen Nielsdatter ibid Testes: Peder Hansen af Kankbølle, Anders Jørgensen senior, Jørgen Nielsen Skov og Jens Laursens Datter: Maren Jensdatter af Skjæring. Dom.21.p.trin.Konen intro.
Viet: Trolovet: 23 Nov 1826 Ungkarl Jacob Sørensen fra Skjødstrup 47 aar og Pigen Bodil Andersdatter, Indsidder i Skjæring 36 aar. Viet: 16 marts 1827 Egå Kirke. Forlovere vare: Skolelærer Niels Nielsen Balle og Bødker Laurs Andersen fra Hjortshøj.

Død: e.1860

*********

Dødfødt: Schiering bye, Egå sogn: 19 okt 1794 Anders Jensens hustru Anne Nielsdatter af Schiering der var død i barselsseng efter et dødfødt drengebarn
13 okt.1794 næsten 43 år gammel, tillige med hende blev hands dødfødte drengebarn den samme dag begravet.

*******************************************************************************
1. kone Anne Nielsdatter dør i barselsseng 13 okt 1794

*******************************************************************************
Børns fødsler med 2.kone Anna Marie Jacobsdatter (ane 37) viet: 27 Nov 1794 - død: 01 april 1798

Født:: Skjæring bye: Husmand Anders Jensen (Ane 36) og Hustru Anna Maria Jacobsdatter (Ane 37) Søn navnlig JENS (ane 18) født d. 14 dec 1795. og hjemmedøbt.16 dec. 1795 Offentligt fremstillet i Herrens hus:Dom: 27 dec. 1795 Pigen Maren Jensdatter af Skjæring bar ham. Faddere:Peder Rasmussen, Christen Jørgensen, Jens Pedersen Snedker og pigen Anna Pedersdatter alle af Skjæring. Dom sexages konen introd.

Viet: Egå kirke: 12 Jan 1823: Ungkarl Jens Andersen 27 år, søn af husmand Anders Jensen af Skjæring, tjenende i ? Skjering og Pigen Johanne Nielsdatter 23 år, opholder sig i Skjering (Død:1871:71 år)

Død 19 nov 1861 beg. 24 nov 1861 Jens Andersen Husmand og Fisker - fattiglem i Schiering 66 år

*********

Født: Skjæring Bye, Egå sogn; d. 28 marts 1798 Lod Husmand Anders Jensen og hustru Anna Marie Jacobsdatter Deres tvilling=Døtre, navnlig: ANNA og MAREN af Skjæring Født d. 19 marts 1798 og hjemmedøbte d. 20 marts - offentlig fremstillet i Herrens huus.Suscept: Pigen Maren Hansdatter af Skjæring bar den ældste ved navn ANNA Faddere:-Anders Jørgensen Krausing, Peder Willadsen, Søren Grosen og Pigen Maren Pedersdatter alle af Skjæring. Den yngste datter navnlig: MAREN blev Båren af Pigen Karen Jensdatter af bemeldte Skjæring. Faddere: Peder Marcussen, Peder Andersen, Christen Jørgensen Bush og Niels Rasmussens hustru Anna Marie Christensdatter alle af Skjæring. Konen døde den 13.dag i hendes barselsseng.

Død: 22 april 1798 begraves Anders Jensens tvillingdatter Anna af Skiering død d. 15 april. hun blev 3 uger og 6 dage gammel.

*********

Født: 19 marts 1798: Maren - Tvilling der overlever

Viet: ugift, bor hos sin halvsøster Bodil Andersdatter

Død: 04 Feb 1872 Begravet 11 Feb 1872 Maren Andersdatter, Ugift Fattiglem af Skjæring, gl. 73 aar


***********************************************************************************
(Ane 37) Anna Marie Jacobsdatter dør i Barselsseng : 5 april 1798 begravet: Anders Jensens hustru Anna Marie Jacobsdatter af Schiering død d. 1 april, gammel i hendes alders 28 år gammel

***********************************************************************************

Børns fødsler med 3.kone Maren Sørensdatter viet: 29 Jun 1799

Født: Skjæring Bye, Egå sogn: Dom.7.post trin.: 07 juli 1799 Lod Anders Jensen og hustru Maren Sørensdatter af Skjæring en Datter navnlig ANNA Født 13 juni 1799 og Hjemmedøbt 14 juni, offentlig fremstille i Herrens Huus. Suscept: Pigen Dorthe Nielsdatter af Skjæring bar hende.Faddere: Pigen Mette Sørensdatter, Søren Grossen og Rasmus Pedersen alle af Skjæring samt Niels Lassen af Skødstrup. Dom.8.trin. konen introd.
Konf.: 1814 Anna Andersdatter fra Skjæring, Forældre: Anders Jensen og Maren Sørensdatter, Huusfolk i Skjærring. 15 aar efter Kirkebogen - Mådelige kundskaber, Har haft naturlige Kopper
Død: e. 1832

*********

Født: Skjæring Bye, Egå sogn: Festo Circumcisio: 01 jan 1801 Lod Anders Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Skjæring navnlig KAREN Født og Hjemmedøbt
d. 19 Nov.1800 offentlig fremstillet i Herrens Huus. Suscept: Pigen Mette Sørensdatter fra Skjæringmunksgaard bar hende. Faddere: Anders Jørgensen, Anders Krausing, Jens Rasmussens Hustru: Maren Pedersdatter og Peder Grossens Hustru: Anna Nielsdatter alle af Skjæring.Samme dag: Konen Introduceret
Konf: 1817: Karen Andersdatter af Skjæring. Forældre: Anders Jensen og Maren Sørensdatter, Husfolk, boende i Skjæring - 16 aar - Temmelig Gode Kundskaber - Har haft naturlige Børnekopper
Viet: Trolovet: 06 Mar 1830 Enkemand Peiter Peitersen fra Hjortshøj 27 aar og Pigen Karen Andersdatter 29 Aar. Viet: 26 Mar 1830 i Hjortshøj Kirke. Forlovere: Gaardmand Peder Sørensen og Huusmand Ernst Frederichsen fra Kankbølle (Død Fattiggaarden i Skjæring:1884:82 aar)
Død: 14 Jul 1863 Begravet: 20 Jul 1863: Karen Andersdatter, Huusmand Peiter Peitersens Hustru af Sortemose - 62 Aar. - Skifteattest 15 juli 1863

*********

Født: Skjæring Bye, Egå sogn: Festo Palmarus: 03 april 1803 lod Husmand Anders Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Skjæring en Datter navnlig ANNA MARIE Født den 22 feb.1803 og Hjemmedøbt d. 24 feb. offentlig fremstille i Herrens Huus. Suscept: Pigen Anna Pedersdatter af Skjæring bar hende. Faddere: Niels Farre, Peder Willadsen, Anders Sørensen og Pigen Mette Sørensdatter alle af Skjæring.Samme dag konen introd.
Død: 12 april 1811 begravede Anders Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Skjæring Bye deres lille datter Anna Marie død d. 7 april 1811. 8 år. gammel


*********
Født: Dom 4.p.Trin: 07 juli 1805 Lod Huusmand Anders Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Skjæring en Datter Navnlig DORTHE, født d. 22 Jun 1805 og Hjemmdøbt 23 Jun 1805 Offentlig Fremstille i Herrens Huus. Suscept: Pigen Anna Jensdatter fra Skjæringmunksgaard bar hende. Faddere; Pigen Mette Sørensdatter fra Skjæringmunkgaard, Jens Andersen(Farfar), Christen Nielsen Farre og Ole Marcussen af Skjæring. Dom.6.p.Trin: Konen Introduceret.
Konf: 1820 Dorthe Andersdatter af Skjæring. Forældre: Anders Jensen og afdøde Hustru Maren Sørensdatter, Huusfolk i Skjærring - 14,75 aar - Gode Kundskaber - 1818 vac. af Hr. Doctor Med. og Stifts; Prÿsicus Willemoes i Aarhus
Viet: 01 Jun 1832 Trolovet: Ungkarl Niels Madsen fra Balle 31 aar og Dorthe Andersdatter 29 aar, Tjenestepige paa Skjæringgaard. Forlovere: Rasmus Sørensen Balle og Husmand Jacob Rosborg (Søster Bodils Mand) i Skjæring. Viet: 28 Juli 1832 Vielsen forrettet i Egå Kirke
Død: e. 1860 Hesselballe, Hjortshøj (kan ikke finde hende)

*********

Født: Skjæring Bye, Egå sogn: Dom Remisere: 01 maj 1808 Lod Huusmand Anders Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Skjæring en søn navnlig SØREN født den
20 marts 1808 og Hjemmedøbt 21 marts offentlig fremstillet i Herrens Huus.Suscept: Pigen Bodil Andersdatter fra Skjæringingmunksgaard bar ham.Faddere: Michel Jørgensen fra Hesselballe, Niels Farre og Peder Sønder og hustru Kiersten Christensdatter af Skjæring. Eodem die konen intro.
Konf: 1822 Søren Andersen af Skjæring. Forældre: Anders Jensen og afdøde Hustru Maren Sørensdatter, Huusfolk i Skjærring - 14 aar - Gode Kundskaber - 1818 vac. af Hr. Doctor Med. og Stifts; Prÿsicus Willemoes i Aarhus
Viet: ?
Død: ?
******************************************************************************************

Fadder søns barn:
Født: 20 Apr 1823 hjemmedøbt 21 april. Navn: Ane Marie Jensdatter af Schjering. Forældre: Indsidder Jens Andersen og Hustru Johanne Nielsdatter til huse i Schjering. Døbt: Egå Kirke 18 Maj 1823. Faddere: Husmand Niels Sparres hustru Mette Marie Nielsdatter(Moster), Husmand Niels Todbjergs hustru Mette Marie Andersdatter(Faster), Husmænd Anders Jensen(Farfar) og Niels Sparre, samt tjenestedreng Søren Andersen(Farbror) alle af Schjering.

Fadder brors dåb:
Født:Dom.15.post.trin.: 04 Sep 1780 Jens Andersen husmand i Schierring en søn hjemmedøbt med navn PEDER, offentlig fremstillet: Suscep: Smedesvend Søren Jensens Hustru Margrethe fra Århus. Testes: Søren Jensen(Halvbror) Smedesvend ibid., Anders Jensen(Halvbror) og Niels Jensen Elsteds hustru,Anne Rasmusdatter af Skjæring. Dom.17 p.trin.konen introd.


FarMor
Jens Andersen - Ane 72Maren Sørensdatter - Ane 73
ÆgteskabBørn
25 Jan 1775 - Anne Nielsdatter - 1.kone ane 36 27 aug 1775 - Niels Andersen
02 Jan 1779 - Dødfødt pigebarn
06 Aug 1780 - Dødfødt drengebarn
14 okt 1781 - Jens Andersen
27 dec 1786 - Maren Andersdatter
29 sep 1790 - Bodil Andersdatter
13 Okt 1794 - Dødfødt drengebarn
20 Jan 1795 - Anna Marie Jacobsdatter - Ane 37 14 Dec 1795 - Jens Andersen Brix - Ane 18
19 Mar 1798 - Anna (Tvilling) Andersdatter
19 Mar 1798 - Maren (Tvilling) Andersdatter
29 Jun 1798 - Maren Sørensdatter - 3.kone ane 36 13 jun 1799 - Anna Andersdatter
19 Nov 1800 - Karen Andersdatter
22 feb 1803 - Anna Marie Andersdatter
22 Jun 1805 - Dorthe Andersdatter
20 Mar 1808 - Søren Andersen

Anders Jensen - Ane 36
* 17 Aug 1751
† 01 Sep 1826
Jens Andersen - Ane 72
* 1715
† 07 Jan 1785
Maren Sørensdatter - Ane 73
* 11 jan 1722
† 22 Nov 1775
Ane 144: Anders
-
-


nn nn datterAne:145
-
-Søren Christensen "Snedker" - Ane 146
* f. 1680
† 21 maj 1748


Karen Nielsdatter - Ane 147
* ca.1680
† 25 jan 1752

- - -

- - -


- - -

- - -

Christen Hansen- Ane 292
* før 1645 - † 15 feb 1718
Christen Hansens Hustru - Ane 293
* før 1645 - † 09 maj 1699

Niels Nielsen - Ane 294
- - † e. 1688

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018