Povel Pedersen - Ane 52
Povel Pedersen - Ane 52

DatoStedKilde
Født :26 Jan 1768Lemming Bye, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus AmtKilde
Døbt :31 Jan 1768Koldt kirke, Koldt sogn,-
Død :11 Maj 1838Kolt By og Sogn, Ning Herred, Skanderborg Amt-
Begravet :20 Maj 1838Koldt kirke, Koldt sogn,Kilde
viet01 nov 1793Koldt kirke, Koldt sogn,-

Alder : 70
Stilling : Inderste og Daglejer, Smed i Edslev bye og Koldt bye Kolt sogn
Ref. : Ane 52 Morfars morfars far = 2 x Tipoldefar

Noter : Povel Pedersen dør 11 Maj 1838 - 72 år gammel
*********************************************************************
åØåaarhus, Ning, Kolt, Koldt Bye, et Huus, 4, FT-1834, B3425
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Poulsen 31 gift (ane 26) Væver
Maren Sørensdatter 40 gift (ane 27) hans Kone
Søren Rasmusen 15 ugift deres søn
Inger Helene Rasmusdatter 13 ugift deres datter
Bodil Rasmusdatter 10 ugift deres datter
Ellen Margrethe Rasmusdatter 2 ugift (ane 13) deres datter
Poul Pedersen 69 Enkemand(ane 52) Mandens Fader, Dagleier
Jens Pedersen 53 ugift (ane 52 bror) Almisselem

*********************************************************************
Mellem 1803 og 1808 flytter de fra Edslev til Koldt
*********************************************************************
åØåaarhus, Ning, Kolt, Edslev By, , 3, FT-1801, B5147
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Poul Pedersen 32 Gift Husbonde Ane 52 Inderste og daglejer Lemming K
Bodil Nielsdatter 30 Gift Hans kone ane 53 Edslev K
Peder Poulsen 5 Ugift Deres barn Edslev K
Niels Poulsen 3 Ugift Deres barn Edslev K
Ane Poulsdatter 7 Ugift Deres barn Edslev K

*********************************************************************
Constantinsborg gods Skifteprotokol 1762-1814
G 321 - 5 - 17/20 fol: 529B, 532, 540.
Fars skifte
åØå576 Peder Andersen i Lemming. 30.7.1796, fol. - Ane 104
E: Maren Christensdatter, der var forlovet med afdøde. Første ægteskab med [Margrethe Poulsdatter, skifte 31.1.1777 lbnr.364]. B: Poul 27, smed i Kolt. Andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 2.4.1796 lbnr.565]. B: Jens 15, Kirsten 9. FM: morbror Mikkel Mikkelsen Smed i Ingerslev.

Anno 30 juli 1796 efter det var anmeldt at Indsidder Peder Andersen i Lemming Koldt Sogn idem Stamhuset Constantinborg indfandt sig for den høje Forvalter Fuldmægtig Frederich Christian Poulsen fra Framlev, med tiltagen Witterligheds og Vurderingsmænd Kristen Nielsen og Rasmus Mortensen begge af bemeldte Lemming for at foretage Registrering og Wurdering efter den afdødes efterladenskaber til efterfølgende deling mellem den afdødes Fæstemøe Maren Christensdatter samt hans myndige Søn Poul Pedersen der er barnefødt i Koldt sogn, samt hans børn af andet Ægteskab med Anne Michelsdatter: Jens 15 Aar og Kiersten 9 Aar.
Registrering af Indboe: foretaget 29 aug 1796 (2. møde)
Ikke indskrevet:
1. Den afdødes Begravelse, som af Maren Christensdatter var betalt anmeldte hun at
have udlagt for Ialt 9 Rd.-2.M.-5.Sk.
2. Husbonden fordrede tilgode Skatter og landgilde efter Dom af 14.juni 1791 og 9.sept.1794 19 Rd.-4.M.-4.Sk.
3. Kan ikke læses
4. Mølleren Peder Jensen, Pinds Mølle lod fordre for 3.Hk. Rug, som afdøde havde fået 1.Rd.-5.M.-12.Sk.
5. Blev fordret af Niels Nielsen og Poul Jensen her i Lemming Lån 1.Rd. hver 2. Rd.-
Anno 25 Jan 1797 (3. Møde)
Fuldmægtig Frederich Christian Poulsen fra Framlev, Widner Hr. Schötz Wibye og Peder Mikkelsen af Ormslev og Powel Pedersen på egne og de ümÿndige Børns vegne, og Lavværge: Mikkel Mikkelsen Smed af Ingerslev.
Indtægter af 19 okt 1796 over Stervboens løsøre, effekter og tilforlovede 56 Rd.-3 M.-2 Sk.
Solarum efter Aution 4 Rd.-4 M.-4 Sk.
Indægter Summa 61 Rd.-1 M.-6 Sk.
Udgift:
a. Afdødes Begravelse 10 Rd.-1 M.-2 Sk.
b. Tilgode de 2. ümÿndige børn efter fremlagte skifteforretning
Sønnen Jens Pedersen 5 Rd.-0 M.-3,2/3 Sk.
Datteren Kirsten Pedersdatter 2 Rd.-3 M.-1,5/6 Sk. 7 Rd.-3 M.-5,1/2 Sk.

c. Husbondens Fordring 19 Rd.-1 M.-2 Sk.
d. Købmand Herskind af Aarhus 17 Rd.-1 M.-9 Sk.
e. Lånte penge Niels Nielsen og Poul Jensen 2 Rd.-3 M.-5 Sk.
f. Solarum 2 Rd.-3 M.-6 Sk.
g. Catalog til Auction 0 Rd.-2 M.-2 Sk.
Summa 60 Rd.-1 M.-5.1/5 Sk. Beholdning 1 Rd.-0 M.-1/2 Sk.
Møder 1 Rd.-0 M.-1/2 Sk.
Arv til Børnene Ingen
Summen er altså 0 - For de 2 umyndige Børns opdragelse havde Skifteforvalten baaret Omsorg saaledes, at han selv med underholdning og lære for datteren vil sørge, og præsten Hr. Møller i Ormslev paa lige maade for Sønnen, at de begge opnaar saadan Alder, at de selv kan erholde sig Brødet. Skifteforretningen fandtes herefter at være fuldkommen og afsluttet og bekræftes med underskrift:
Som Fuldmyndig og Lavværge: Povel Pedersen - Som Formynder for de umyndige Børn: Mikkel Mikkelsen Smed - Widner: Hr. Schøtz og Peder Mickelsen
Afskrevet af: Tove Brix: Ane 01

*********************************************************************
Viet: Koldt kirke: 20 Sep 1793 blev Powel Pedersen (Ane 52) af Koldt og Bodil Nielsdatter (Ane 53) samme steds trolovet. 01 nov 1793 Powel Pedersen og Bodil Nielsdatter ægtevied.
åØå*********************************************************************
åØåaarhus, Ning, Kolt, Lemming, , 72, FT-1787, A7635
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Sørensen 64 gift Husbonde
Anne Ladsdatter 36 gift Madmoder
Maren Rasmusdatter 24 ugift Barn
Povel Pedersen 20 ugift Tjenestekarl - ane 52 Lemming

aarhus, Ning, Kolt, Lemming, , 83, FT-1787, A7635
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Andersen 47 gift - 2 ægt Mand - ane 104 Daglejer
Anne Michelsdatter 39 gift - 1 ægt Kone
Jens Pedersen 6 - Barn

Hans Forældre og halvbror************************************************************************************************

Arv efter Moder Magrethe Povelsdatter:

Constantinsborg gods Skifteprotokol 1762-1814
G 321 - 5 - 6/2 fol: 152
Ane 105:
åØå364 Margrethe Poulsdatter i Lemming. 31.1.1777, fol.152B.
E: Peder Andersen.(Ane 104) B: Anders 12, Poul 9. FM: farbrødre Frands Andersen i Constantinsborg Skovhus, Jens Andersen i Stavtrup.

Skifteforretning efter Peder Andersens Hustru i Lemming
Anno 1777 Den 31. Januar Indfandt sig paa Constantinsborg Gods, fogeden Christen Jelling fra Constantinborg, med tiltagen 2 Upartiske Wurderings Mænd, navnlig Niels Jensen og Morten Madsen begge af Lemming, hos Peder Andersen sammesteds for at holde lovlig Registrering og Wurdering til paafølgende Skifte og Delings fremmen mellem Enkemanden Peder Andersen tilligemed Stedets lovlige foretagelse paa den ene og paa den anden side mellem Enkemandens afdøde Hustru Margrethe Poulsdatters tilfælles efterladte Børn som var: 1 Søn Anders Pedersen 12 Aar og 1 Ditto Powel Pedersen 9 Aar gammel. Paa bemeldte Børns og egne vegne, var Enkemanden selv tilstede, og skiftet blev begyndt og foretaget saaledes.

Registrering af Indboe ,
(har jeg ikke indskrevet) 32.Rd-4.M.-1.Sk
I Gården:
1 blackhjelmet Koe 6 aar, 4.Rd-
6 Faar og 1 Wæder 6.Rd-3.M-
2 Grise og 1 gatten 0.Rd-3.M-
1 Soe 0.Rd-4.M-

Boets Indtægt var Summa: 43 Rd.3.M-1.Sk

Herfra Boets Udgift:
1. Bygfældighed af huset hvoraf murhuset bestående af 7 fag behøver Reparation 3 fag
21.Rd
Det øvrige som er Ladehuus befandtes nye og med Bygfæld blev forbigået

2. Høje herskabets huspenge forfalden til marting 1776 befandtes ved Enkemandens Qvittering at være ubetalt 0.Rd-3.M.

3. Bortskyldig gield efter Enkemandens angieldelse til Rasmus Mortensen Lemming for afkøbte 2.tdr.Rug 3.Rd-1.M
.. Forpagter Hr. Jens Bødker paa Constantinborg for bekommen 1 td. Rug
1.Rd-4.M
.. Hr.Peter Herskind Aarhus, som Enkemanden laante til hans salige Kones Begravelses bekostning, der foregives at skal være ubetalt, og er
10.Rd

4. Forlangede Enkemanden aftages til vederlag ligemed Salig kones begravelse
10.Rd

5. Skiftets bekostning 2.Rd-0.M-8 Sk.

Boets Udgift Vare: Summa: 48 Rd.-2.M-8.Sk
Altsaa kommer der til at mangle: 4.Rd.-5.M-7.Sk

Heraf følger at der var intet til børnene, efter saadan beskrivelse kan falde, dog af Christelig Kierlighed til sine Børn erklærede Enkemanden , at vilde unde dem desudagtet hver en Kiste, nemlig :

Anders Pedersen 1 Fÿr halv Kiste med Navn paa mahlet K.F.D (Farmor:Kirsten Frands Datter) og Aarstal 1723(Altså fik hun den på sin 21 Aars fødselsdag)

Povel Pedersen 1 Eege Kiste med Bogstaver C.J.S.A. og Aarstal 1733

Wider kunde Enkemanden ikke at love dem, men kunde forsikre dem, at blive hans 2.sønner som beskreven erholde tilgode, indtil de bliver deres egen værge, og kan være tjent med at faae dem, og i midlertid forblive hvers børn, under faderens og farbrødrenes, som under den forretning er erkommen, nemlig Jens Andersen af Stautrup og Frands Andersen af Constantinborg Skovhuus sikre ansvar og opsyn - dernæst belovede enkemanden at opføde sine Børn Christlig og vel, samt clarere enhver som haver at fordre i boen uden slagsmaal, og altsaa paa saadan en grunde blev Sterveboen til frie benyttelse overleveret. Og siden ingen videre meldte sig mod dette Skiftes slutning, blev samme med enhver af tilstede værendes fornöelse og sandsynlighed saaledes sluttet og tilendebregt, under bekræftelse med hænders underskrift. Datum skifterettens i Lemming d, 31.januar 1777,

Paa Höÿe Herskabets vegne: C.Jelling

Paa egne og Børns vegne: underskrevne Peder Andersen
Farbrødrene: Frandtz Andersen og Jens Andersen

til Witterlighed: Martin Madsen, Niels Jensen

Renskrevet: Tove Brix Ane 01
*****************************************************************************
Noter : Børns fødsler: Med Bodil Nielsdatter .. viet 20 Sep 1793

Født: 17 apr 1794 blev Poul Pedersen og Bodil Nielsdatter af Hasselager barn ved navn Margrethe født og døbt 21 apr 1794 blev båren til kirken af Eskilds pige fra Hasselager. Fadder var Troels Pedersens hustru af Lemming, Søren Pedersen af Lemming, Peder Nielsen(morbror) af Edslev og Mads Mortensen(mors fætter) af Kolt.


Konf.: 1.søndag efter påske 29 Apr 1810 confimeredes: Peder Poulsen i kolt og Margrethe poulsdatter i Kolt

Død: kan ikke finde hende eft 1810 i FT - Afgangslister - eller døde

**********************************
mellem 1794 0g 1796 flytter de fra Hasselager til Edslev

**********************************
Født: 30 Mar 1796 bar Povel Pedersen og Bodil Nielsdatter søn af Edslev som ved hjemmedåb kaldet Peder båren til kirken 10 apr 1796 af Gmd.Søren Jensens(Anne Jensdatter) hustru af Edslev. Faddere vare: moderens søsters mand af Århus Jens Laursen, Anders Jensen, Jens Nielsens(morbror) hustru:Anne Sørensdatter af ibid.

Konf.: 1.søndag efter påske 29 Apr 1810 confimeredes: Peder Poulsen i kolt og Margrethe poulsdatter i Kolt

Viet: omk 1824 Anne Dorthea Langballe Århus (Hun død e. 1845) - de får 4 børn(hun betegnes som enke FT 1845)

Død: Mellem 1842-1845 Daglejer Peder Poulsen, Graven Århus Domsogn (kan ikke finde ham i Domsognet)

**********************************
Født: 19 Sep 1798 Poul Pedersen og Bodil Nielsdatters søn af Edslev født og hjemmedøbt kaldet Niels. Båren til kirke af Gmd.Søren Jensens hustru(Anne Jensdatter) ibid. Faddere: Niels Jensen, Peder (Jensen)Møller (Pinds Mølle) af Edslev og Laurits hustru (Anne Rasmusdatter) af Edslev

Konf.: 1.søndag efter påske 25 Apr 1813 confirmeredes: Niels Poulsen i kolt

Død: Kolt Kirke: Død Niels Povelsen, Husmand Povel Pedersens søn i Kolt 21 år og 1,75 mdr.

**********************************
Her er nok et barn

**********************************
Født:19 marts 1803 Poul Pedersen og Bodil Nielsdatter(ane 52+53) søn i Edslev før hjemmedøbt Rasmus Poulsen (ane 26), båren til kirken Marie Barbudelsesdag 25 marts 1803 af Anders Jensens kone i Edslev(Dorthe Nielsdatter) Faddere: Peder Nielsen(morbror) i Ormslev, Jens Nielsen(morbror) på Edslev mark, Peder Olesen, Peder Kaae, og Jens Laursen i Edslev.

Confirmeret: 1.søndag efter påske 13 Apr 1817 Rasmus Poulsen i Kolt, Far:Poul Pedersen i Kolt. 14 år. Kundskaber temmelig godt - opførsel godt. Vac.: af Blickfeldt 28 dec 1806

Viet: 28 april 1825 kolt kirke Brudgom: Ungkarl og væver Rasmus Poulsen 22 år (ane 26) Brud:Indsidder Maren Sørensdatter fra stjær 30 år (ane 27) Forlovere: Husmand Christen Nielsen stjær og Gårdmand Mads Jensen, Koldt(hun død: eft 1860-kan ikke finde hendes død)

Død 12 juni 1864, begravet 17 juni 1864 Rasmus Poulsen (Ane 26), Husmand og væver på Linaa mark, død 61 år


**********************************
Her er nok et barn

**********************************
Født: 18 Mar 1808 er Poul Pedersen og Bodil Nielsdatters søn i Kolt før, døbt Jens. Båren i kirke 2 påskedag 18 april 1808 af Jens Nielsens kone på Edslev mark. Faddere: Jens Nielsen på Edslev mark, Jens Pedersen, Mads Jensen, Rasmus Jensen, Søren Nielsen alle af Kolt.

Død: 08 Feb 1813 døde Poul Pedersens søn Jens i Kolt, begravet 15 feb 1813, 5 år gammel

**********************************

Fadder søns barn:
Koldt Kirke: Født 22 jan 1837 Johanne Marie Poulsen, forældre husmand Rasmus Poulsen og hustru Maren Sørensdatter i Koldt. Døbt i kirken 15 marts 1837. Widner: Opholdsmand Poul Pedersen(Farfar) i Koldt, ?mand Peder Poulsen(Farbror) i Aarhus, og smed Niels Sørensen(Morbror) i Framlev, husmand Christen Halds(Morbror) kone Ane Kirstine Sørensdatter i Wibye, og do Rasmus Andersens kone Ane Sørensdatter(Moster) i Haarby Jexen

Fadder søns barn:
Født: 15 Nov 1829, døbt 26 dec 1829: navn Ellen Marie Rasmusdatter Forældre: Husmand Rasmus Poulsen(ane 26) og hustru Maren Sørensdatter i Kolt(Ane 27) Gudmor var: Husmand Christen halds kone: Ane Kirstine Sørensdatter(moster) i Kolt. Faddere: Gårdmand Jens Jensens kone Karen Jensdatter i Kolt, Husmand Poul Pedersen ibid(farfar), Husmand Søren Nielsen i Stjier(Morfar), husmand Rasmus Andersen i Stier.(Mormors bror)

Fadder søns barn:
Koldt Kirke: Født 30 maj 1826 Rasmus Peter Rasmussen. Forældre indsidder og væver Rasmus Poulsen og moderen Maren Sørensdatter i Friisvad. Døbt 18 jun 1826. Widner: Rasmus Nÿegaards datter Maren Rasmusdatter i Friisvad, Husmand Poul Pedersen i Koldt(farfar), husmand Søren Nielsen(morfar) og Rasmus Andersen i Stiær, Tjenestekarl Michel Pedersen i Ormslev(farfars bror). Moderen introd. samme dag som dåben

FarMor
Peder Andersen - Ane 104Margarethe Povelsdatter - Ane 105
ÆgteskabBørn
01 Nov 1793 - Bodil Nielsdatter - Ane 53 17 apr 1794 - Margrethe Poulsdatter
30 mar 1796 - Peder Poulsen
14 Sep 1798 - Niels Poulsen
19 Mar 1803 - Rasmus Poulsen Væver - Ane 26
18 Mar 1808 - Jens Poulsen

Povel Pedersen - Ane 52
* 26 Jan 1768
† 11 Maj 1838
Peder Andersen - Ane 104
* 30 sep 1738
† 29 Jul 1796
Margarethe Povelsdatter - Ane 105
* 10 Nov 1733
† Jan 1777
Anders Jensen Skov - Ane 208
* 1700
† jan 1765


Kiersten Frandsdatter - Ane 209
* 1702
† Dec 1770Povel Jensen - Ane 210
* Maj 1695
† 15 feb 1773


Karen Madsdatter - Ane 211
* 17 Sep 1709
† 14 jul 1779
Jens Laursen Skov - Ane 416
* 1642 - † 1718
Maren Jensdatter Skov - Ane 417
* 1649 - † 1728

Frands Pedersen - Ane 418
* omk 1660 - † Eft 1699
Maren Andersdatter - Ane 419
* omk 1670 - † eft 1689

Jens Povelsen - Ane 420
* 1666 - † 22 nov 1729
Margarethe Knudsdatter - Ane 421
* omk 1670 - † 06 Jan 1736

Mads Sørensen - Ane 422
* 1661 - † 19 jan 1740
Maren Simonsdatter - Ane 423
* 1667 - † 15 Jan 1751

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018