Rasmus Johansen Ane 62

DatoStedKilde
Født :08 Dec 1789Sveibæk, Them sogn,Vrads, Skanderborg amtKilde
Døbt :13 Dec 1789Them kirke, Vrads Herred-
Død :04 Mar 1870Virklund bye, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt-
Begravet :13 Mar 1870Them kirke, Vrads HerredKilde
Konfirmation1808Them kirke, Vrads HerredKilde
viet02 Nov 1816Them kirke, Vrads Herred-

Alder : 80
Stilling : Husmand og træskomand i Virklund bye
Ref. : Ane 62 Mormors,mormors far = 2 x Tipoldefar

Noter : Them Kirke: Død 3.marts 1870, begravet 13 Mar 1870 Rasmus Johansen, Gift. Husmand og pensionist i Virklund 80 år - Ane 62

*****************************************

Hustru død: Them Kirke: Død 23 mar 1873, begravet 30 Mar 1873 Mette Kirstine Christensdatter, Enke afdøde husmand Rasmus Johansen i Virklund 80 år.

*****************************************
FT: 1870 Virklund by, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg amt: Viborg kort 4656
Navn: År: Født: Stilling
Rasmus Johansen 80 Virklund,Them aftægtsmand, husfader Ane 62)
Mette Kirstine Christensen 79 Virklund,Them hans kone (Ane 63)

*****************************************

åØåSkanderborg, Vrads, Them, Virklund By, et Huus, 4, FT-1855, C7689
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Johansen 66 Gift Aftægtsmand Huusfader ane 62 Her i Sognet
Mette Kirst. Christensen 64 Gift hans Kone Ane 63 Do
Hans Chr. Rasmussen 26 Ugift deres Sønner Træskomand Do
Anders Rasmussen 21 Ugift deres Sønner Træskomand Do

*****************************************
åØåSkanderborg, Vrads, Them, Virklund Bye, Et Huus, 16, FT-1850, C7688
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Johansen 61 Gift Ane 62 Huusmand , Træskomand , Huusfader Her i Sognet
Mette Kirstine Christiansen 58 Ane 63 Hans Kone Her i Sognet
Hans Christian Rasmussen 21 Ugift Deres Søn Her i Sognet
Karen Marie Christensdatter 6 Ugift Plejebarn , i Datters xxxx Her i Sognet

*****************************************
åØåSkanderborg, Vrads, Them, Virklund Bye, en Huus, 15, FT-1845, B3589
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Johansen 55 Gift Ane 62 Aftægtsmand Virklund
Mette Kirstine Christensdatter 53 - Ane 63 Gift hans Kone Virklund
Hans Christian Rasmussen 16 Ugift deres Barn Rødkjærsbjerg
Christiane Rasmusdatter 24 Ugift deres Barn Rødkjærsbjerg
Rasmus Jacobsen 6 Ugift deres Pleiebarn Rødkjærsbjerg
Maren Jensdatter 14 Ugift deres Pleiebarn Sveibek
Peder Pedersen 27 Gift Træskomand Gaardsted
Karen Marie Rasmusdatter 20 Gift - ane 31 hans Kone Rødkjersbjerg

*****************************************
Skanderborg, Vrads, Them, Rødkjersbjerg, et Fæstehuus under Silkeborg, 197, FT-1840, C6529
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Rasmus Johansen 50 Gift Fæster af Huuset Træskomand Ane 62
Mette Kirstine Christensdatter 49 Gift [hans Kone] Ane 63
Johan Rasmusen 22 Ugift deres Børn
Hans Christian Rasmusen 11 Ugift deres Børn
Anders Rasmusen 6 Ugift deres Børn
Karen Marie Rasmusen 16 Ugift deres Børn Ane 31
Rasmus Jacobsen 2 Ugift et Pleie Barn

*****************************************
åØåSkanderborg, Vrads, Them, Rødkjersbjerg, et Huus, 222, FT-1834, B5453
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Johansen 44 gift Ane 62 Fæster af Huset, Træskoemand
Mette Kirstine Christensdatter 43 gift - ane 63 hans Kone
Jens Christian Rasmusen 6 ugift deres søn
Christiane Rasmusdatter 12 ugift deres datter
Karen Marie Rasmusdatter 9 ugift Ane 31 deres datter

*********************************************

Viet: 02 Nov 1816 Them kirke Ungkarl Rasmus Johansen af Virklund 27 år og pigen Mette Kirstine Christensdatter Virklund 24 år.


************************************************************************************************************************
Silkeborg Gods - Skifteprotokol 1767-1817 G 343 - 2
Fars skifte:
187 Johannes Hansen i Virklund. 1.7.1817, side 562.
E: Karen Marie Rasmusdatter. LV: Niels Sørensen i Svejbæk. B: Rasmus(Ane 62) i Virklund, Anne Elisabeth 24, Hans 18, Christen 16. FM: farbror Rasmus Hansen i Hyttekær

Johan og Karen Marie flytter til Sveibæk, Them sogn efter deres vielse.


Anno 1817 den 01.Juli, som var 30`te Dagen efter dødsfaldet, indfandt sig forvalter Petersen fra Silkebogg på Skifteforvalterens Vegne, med Tester Jens Christensen og Peder Jensen Westergaard fra Virklund i Stavnsboet efter afdøde Fæstegårdmand Johannes Hansen i Virklund, for at Registrere og Vurdere Boets Løsøre og effekter til paafølgende Skifte og Deling mellem Enken Karen Marie Rasmusdatter og hendes med den afdøde mand havende Børn, nemlig:

En Søn: Rasmus Johansen (Ane 62), (28 aar gammel )som er Mÿndig
En Datter: Ane Elisabeth 24 aar gammel
1 Søn: Hans 18 aar do
1 " Christen 16 aar do

Bemeldte mÿndige søn var silstede, samt Børnenes farbroder og formÿnder Rasmus Hansen af Hÿttekier og Enkens antagen Lauværge Niels Sørensen af Sveibek. - Forretningen blev derpaa fremmet saaledes: (SE JOHANNES HANSEN)Derefter anmeldte Børnenes formÿnder Rasmus Hansen at han sÿntes Børnene som var hiemme i sammer burde have Løn for sidste halve aar, og blev det da saaledes bestemt
at sønnen Rasmus Johansen skulle faa 25 - 0 - 0
at sønnen Hans Johansen skulle faa 10 - 0 - 0
og Datteren Ane Elisabeth skulle faa 15 - 0 - 0
I alt 50 - 0 - 0

(SE JOHANNES HANSEN)

hvilke atten Rigsbankdaler, én Mark og elleve Skilling nu ligesom foranført fradrages Indtægten, og bliver da til Skifte- og deling mellem arvingerne 161 - 0 - 12
Efter at dette var forrettet ko hermed, kom sønnen Rasmus Johansen og anmeldte, som hidtil forglemt, at Boet var Skÿldig til Rasmus Laursen i Vester Bording for belønned 5 Td. Sædehavre sidste foraar à 8 Rd pr. Tønde, der er 40 RBD, hvilket enken ogsaa paa tilspørgel derom tilstod at forholde sig Rigtig, og bliver følgelig da at fradrage den anførte Beholdning.
Summen til Skifte og Deling mellem arvingerne er da 121 - 0 - 12
Deraf tilkommer:

Enken Karen Marie Rasmusdatter den halve del 60 - 1 - 13
Sønnerne:
Rasmus Johansen 17 - 1 - 13
Hans Johansen 17 - 1 - 13
Christen Johansen 17 - 1 - 13
Datteren: Ane Elisabeth Johansdatter 8 - 3 - 14

Der saaledes udgiør den fulde Summe, et hundrede, Tÿve og Én Rigsbankdaler og Tolv Skilling
Enkens saavelsom den mÿndige søns arvedele blev strakx af Skifteretten udbetalt, derimod bliver de 3 umÿndiges arvelodder indestaaende for overformÿndighede, der forrenter samme paa anordnet maade, indtil Børnene blive mÿndige. - Da altsaa ingen havde videre med dette Skifte at erindre, blev det saaledes til alle vedkommendes fornøjelse sluttet og med underskrift bekræftet.

Datum ut Supre På Skifteforvalterens vegne Petersen

Som formÿnder for de Umÿndige Rasmus Hansen (med påholden hånd)

Paa egne Vegne Rasmus Johansen (Ane 62) (med påholden hånd)

Enken med Lauværge Karen Marie Rasmusdatter (med påholden hånd)
Niels Søren Sen

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd Niels Pedersen - Peder Jen Sen


****************************************
Datters skifte:
Vrads herred Skifteprotokol
1803-1821 B64-286

539 Christiane Rasmusdatter 14 uger i Virklund Sønderskov. 6.10.1821, fol.698B.
Far Rasmus Johansen sst.


****************************************

åØåSkanderborg, Vrads, Them, Sveibæk, , 218, FT-1801, B7505
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Johan Hansen 50 Gift Huusbond - ane 124 Boelsmand, Træskomand
Karen Rasmusdatter 42 hans Kone - Ane 125
Rasmus Johansen 11 Ugift [deres Børn] - Ane 62
Ane Johansdatter 8 Ugift [deres Børn]
Kirsten Johansdatter 7 Ugift [deres Børn]
Hans Johansen 2 Ugift [deres Børn]
Christen Johansen 1 Ugift [deres Børn]
Jens Pedersen 45 Ugift Tienestekarl Træskokarl

****************************************
Noter : Børns fødsler: med Mette Kirstine Christensdatter (Ane 63) viet 02 Nov 1816

Født: 01 Jun 1817 Johanne Marie:Forældre: Gaardmand Rasmus Johansen og Hustru Mette Kirstine Christensdatter Virklund. Døbt:06 jul 1817. Suscept: Husmand Anders Sørensens Hustru bar Barnet. Vidner: Christen Christensen(Morfar),Søren Jacobsen, Christen Jensen, Niels Rasmussen af Virklund.
Konf: 1832:Johanne Marie Rasmusdatter i Virklund. Forældre: Rasmus Johansen og Mette Kirstine Christensdatter i Rødkjærsbjerre. Født.01 Jun 1817. Kundskaber og opførsel God. Vac.: Krieger 03 aug. 1824

viet/Død: kan ikke finde hende

*************************************

Født: 18 Dec 1818 Johan: Forældre: Gårdmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter Virklund. Døbt: 29 feb 1819. i Kirken: Suscept:Faderens søster Ane Elisabeth Johansdatter bar barnet. Vidner: Christen Christensen (Morfar), Søren Jacobsen, Christen Jensen, Rasmus Nielsen og Niels Andersen alle af Virklund.
Konf: 1833: Johan Rasmussen Rødkjærsbjerre.Forældre Rasmus Johansen og hustru Mette Christine Christensdatter Rødkjærsbjerre født 18 Dec 1818. Kundskab og opførset Meget god. Vac.: af Krieger 3 aug. 1824
Viet: Them Kirke: Copuleret 20 Sept 1844 Ungkarl Johan Rasmussen af Rødkjærsbjerg 25 aar gammel og Ane Margrethe Rasmusdatter. Enke efter afdøde Gaardfæster Jens Sørensen i Sveibæk - 37 aar gammel. Forlovere Thomas Andersen og Rasmus Johansen. (Hun død: 1881: 75 aar)
Død: Them Kirke:Død 21 Jun 1910 begravet 27 Jun 1910 Johan Rasmussen. Enkemand, Aftægtsmand Sveibækgaard Them Sogn. Født i Virklund 18 dec 1818 af Forældre Rasmus Johansen og Hustru Mette Kirstine Christensdatter. Afdøde Hustru Ane Magrethe Rasmussen af Sveibækgaard. - 92 Aar . Begravet af Sognepræst Terkelsen Vinding

*************************************
Født: 01 Jul 1821 Christiane:Forældre: Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter Rødkjærsbjerg. Døbt:12 aug 1821. Suscept: Peder Rasmussens Datter Maren bar Barnet. Vidner: Poul Sørensen Nørlund, Rasmus Christensen(Morbror) Bøgeballe, Christen Jensen Valbygaard og Niels Jensen Ravlebjerre.
Død: 08 Okt 1821 begravet 14 Okt 1821 Christiane Rasmusdatter Husmand Rasmus Johansens datter på Rødkjærsbjerg gl. 15 uger.

*************************************
Født: 15 Jul 1822 Christiane: forældre: Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter Rødhjærsbjerg. døbt:20 okt.1822. Suscept: Karen Marie Olesdatter ved Røhbæk bar hende. Vidner: Peder Rasmussen Gÿrholm, Poul Sørensen Nørlund, Hans Johansen (Farbror) Sveibæk og Rasmus Christensen (Morbror) Virklund.
Konf: 22 Apr 1738 Christiane Rasmusdatter Rødkjærsbjerg. Forældre: Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter Rødekjærsbjerg. Født: 15 Juni 1822,Kundskaber T.god - opførsel M.god. Vac.:Krieger 3 aug.1824.
Viet: Them Kirke: 09 Okt 1858 Copuleret Enkemand Niels Woetmann Jensen i Virklund 62 aar og Christiane Rasmussen: Husmand Rasmus Johansens datter i Wirklund 36 aar. Forlovere: Søren Rasmussen og Hans Langballe. Lyst 1.gang 22 aug 1858.
Død: eft 1880:

****************************************

Født: 13 Okt 1824 Karen Marie:(Ane 31) Forældre: Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kistine Christensdatter, Rødkjærsbjerre.Døbt 21 nov. 1824. Suscept: Hans Bjørnholts datter af Haarup bar barnet.Vidner:Christen Johansen af Sveibæk, Søren Jacobsen Nørlund, Jens Sørensen Sveibæk, Hans Rasmussen Hytterne.

Konf: er ikke konfirmeret i Them kirke.

Viet: Them Kirke Viet: 20 Dec 1844: Ungkarl Peder Pedersen (Ane 30) af Gaardsted 25 år gammel og pigen Karen Marie Rasmusdatter (Ane 31) Husmand Rasmus Johansens datter i Virklund 20 år gammel i Virklund. Forlovere: Rasmus Johansen(hendes far) og Peder Thomasen, Gaardsted (Hans far) - Brudgommen vac. 21 aug. 1824 Strunge, Bruden ligeledes 1827 af Efried. Lyst ved kirkegang 17 nov. 1844.(Han død:1892:72 aar)

Død 28 Sep 1885, begravet 02 Okt 1885 Karen Marie Rasmusdatter (Ane 31), Husmand Peder Pedersens hustru af Virklund 60½ år - dræbte sig selv ved snit i halsen

*************************************
Født: 31 Jul 1829 Hans Christian Rasmussen. Forældre: Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter Rødkjersbjerre. i kirken 20 Sep 1829. Suscept: Hans Johansens hustru Kiersten Jensdatter af Laven Bar Barnet:. Vidner: Christen Johansen Hjortsballe(Farbror), Rasmus Hansen Hyttekjærshuus, Rasmus Christensen Hedehuus(Morbror), Peder Rasmussen Nørlund.
Konf: 14 april 1844.: Hans Christian Rasmussen, Rødkjærsbjerg. Forældre: Husmand Rasmus Johansen og Hustru Mette Kirstine Christensdatter i Rødkjærsbjerg. Født:31 Jul 1829. Kundskab God og opførsel Meget god: Vac.: 04 okt 1831.
Viet: omk 1855 med Johanne Hagelskjær Jensen fra Tørring, Ringkøbing amt - Hun død nov 1864: 34 aar - herefter er han enkemand 8 år
Viet: Omk 1771 med Kristine Sørensen fra Them
Død: Linå Kirke: Død: 23 Aug 1896 - Begravet 28 aug 1896: Hans Christian Rasmussen - Gift gaardejer i Skellerup. 67 aar - Død af Tæring


*************************************

Født 25 Jul 1834 Anders Rasmussen. Forældre Husmand Rasmus Johansen og hustru Mette Kirstine Christensdatter i Rødkjærsbjerg. i Kirken 27 Sep 1834. Rasmus Christensens(/morbror) hustru Løgagerhedehus frembar barnet. Vidner: Niels Level i Nørlund,Søren Jacobsen Løndal, Peder Gustavsen i Gÿsholm, og Hans Johansen(farbror) Virklund.
Konfirmeret: er ikke konfirmeret i Them kirke.
Død: eft 1858 i Virklund

*********************************''***************************'

Fadder datters barn:
Them Kirke: født 18 marts 1859 Johanne Marie Woetmann,døbt 15 maj 1859 i Them, Datter af: Husmand Niels Woetmann Jensen og Hustru Christiane Rasmussen 36 år,Virklund. Mark. Faddere: Johanne Jensen: Hans Christian Rasmussen(Morbror)Hustru i Skellerup, Grd. Peder Voetmann(Farbror) og Christian Pedersen, Husmand Peder Pedersen Gaardsted(mosters mand), og Rasmus Johansen(Morfar) alle af Virklund.

*************************
Fadder søns barn:
Linå Kirke: Født:14 Mar 1856 Hjemmedøbt samme dato Publ.i Silkeborg Kirke 15 jun 1856. Navn: Rasmus Hansen. Forældre: Hans Christian Rasmussen og Hustru Johanne Houlskjer Jensen 25 aar, i Silkeborg. Baaret af: Aftægtsmand Rasmus Johansens Hustru: Mette Kirstine Christensdatter (Farmor) begge af Virklund, Murer Jørgensen og Arbejdsmand Niels Nielsen begge i Silkeborg.

*************************
Fadder søns barn:
Them Kirke: Født 13 Apr 1850 Christiane Johansen Døbt:Hj.døbt 15 apr 1850- i kirken 09 Jun 1850. Forældre: Gaardfæster Johan Rasmussen og Hustru Ane Margrethe Rasmusdatter Sveibæk. Faddere Ane Dorthe Rasmusdatter Husmand Knud Sivertsens Hustru i Laudalskov. Gaardmand Christian Andersen Steenhule, Husmand Rasmus Johansen Virklund(Farfar) og Salomon Rasmussen Løndal(Morbror) samt Ungkarl Salomon Thomassen Mandedal.

*************************
Forlover søns vielse
Them Kirke: Copuleret 20 Sept 1844 Ungkarl Johan Rasmussen af Rødkjærsbjerg 25 aar gammel og Ane Margrethe Rasmusdatter. Enke efter afdøde Gaardfæster Jens Sørensen i Sveibæk - 37 aar gammel. Forlovere Thomas Andersen og Rasmus Johansen.

*************************
Fadder brors barn:
Født: 19 Maj 1835 Døbt: 23 Aug 1835 Bodil Marie Hansdatter: Husmand Hans Johansen og Hustru Kirsten Jensdatter af Virklund. - Vidner: Rasmus Johansen Rødkjærsbjerg, Christen Johansen Hjortsballe og Chresten Jensen Virklund.

**********************************
Forlover bror:
Trolovet: 18 jan 1829 Ungkarl Christen Johansen Træskokarl i Virklund 29 år og Enken Karen Nielsdatter, Huuskone i Valbygaard 30 år. Forlovere; Jens Nielsen og Rasmus Johansen . Viet: 15 april 1829 i Them Kirke

FarMor
Johan Hansen - ane 124Karen Marie Rasmusdatter Porris - Ane 125
ÆgteskabBørn
02 Nov 1816 - Mette Kirstine Christensdatter, ane 63 01 Jun 1817 - Johanne Marie Rasmusdatter
18 Dec 1818 - Johan Rasmussen
01 Jul 1821 - Christiane Rasmusdatter
15 Jul 1822 - Christiane Rasmusdatter
13 Okt 1824 - Karen Marie Rasmusdatter Ane 31
31 Jul 1829 - Hans Christian Rasmussen
25 Jul 1834 - Anders Rasmussen

Rasmus Johansen Ane 62
* 08 Dec 1789
† 04 Mar 1870
Johan Hansen - ane 124
* 25 Jun 1752
† 28 Maj 1817
Karen Marie Rasmusdatter Porris - Ane 125
* 02 Sep 1760
† 31 Jan 1831
Hans Johansen Fisches - Ane 248
* 11 Feb 1721
† 03 Feb 1759


Anne Rasmusdatter - Ane 249
* 23 maj 1724
† 15 Maj 1797Rasmus Jensen Porris - Ane 250
* 1711
† 27 jun 1773


Lisbeth Nielsdatter Westergaard - Ane 251
* 31 Jul 1722
† 03 jan 1792
Johan Hansen Fick - Ane 236 og 496
* før 1681 - † 14 Nov 1755
Anne Hansdatter - Ane 237 og 497
* 02 Sep 1693 - † jul 1731

Rasmus Lauridsen - ane 498
* før 1671 - † 18 Jul 1727
Kiersten Christensdatter - Ane 499
* 16 Okt 1689 - † 29 Maj 1771

Jens Porris - Ane 500
- - -
Kirsten NN datter - Ane 501
- - -

Niels Andersen Westergaard- Ane 502
* omk 1680 - † 09 Maj 1742
Karen Andersdatter - Ane 503
* 13 Jan 1688 - † 09 apr 1775

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018