Anna Marie Jacobsdatter - Ane 37

DatoStedKilde
Født :20 feb 1769Attrup bye, Koed sogn, Sdr.Hald Herred, Randers amt-
Døbt :12 Mar 1769Koed KirkeKilde
Død :01 Apr 1798Skjæring bye,Egå sogn, Ø.Lisbjerg,RandersKilde
Begravet :05 apr 1798Egå Kirke-
Konfirmation1784Koed KirkeKilde
viet20 jan 1795Egå KirkeKilde

Alder : 29
Stilling : husmandskone i Skjæring Bye, Egå sogn
Ref. : Ane 37 farfars morfars mor = 2 x Tipoldemor

Noter : åØåAne 37: Anne Marie Jacobsdatter dør i Barselsseng 01 marts 1798 - 29 aar gammel

***************************************************************************************
Skæring Munkegaard Gods G 310-4-3/3 side 63
63, 3. maj 1798, Skæring
Ane Marie Jacobsdatter, død (Ane 37)
Anders Jensen, enkemand (Ane 36)
Deres børn:
Jens Andersen, 2 år (Ane 18)
Maren Andersdatter, 6 uger

*****************

Skæring Munkegaard Gods - G 310 - 4 - 3/3 side 63 - Skifte efter
Anna Marie Jacobsdatter - Ane 37

Skifte-forretning holden efter Huusmand Anders Jensen`s bortdøde Konne Ane Marie Jacobsdatter, som boede og døde paa Schieringmunkgårds Gods.

Anno 1798 d. 3.Maÿ, 30te Dagen efter at Huusmand Anders Jensens Kone Ane Marie Jacobsdatter ved Døden var Afgangen i Egaa Sogn, Schiering Bÿe paa Schieringmunkgaards Gods, Indfandt sig Eirend(Ejeren)Peder Schmidt i Stervfboen for at tage Samme under Lovlig Skifte-Behandling, og Deeling imellem Enkemanden Anders Jensen og de med den afdøde i Egteskab auvlede og nu levende Børn som var:
1 Søn Jens 2 aar (Ane 18)
1 datter Maren 6 uger Gammel
til den Ende var nærværende Enkemanden Anders Jensen paa egne og sine Umÿndige Børns Vegne, samt Gaardmændene Niels Farre og Anders Jørgensen af Schierring som Vitterligheds og Vurderingsmænd i hvis hos og overværelse, følgende Registrering og Vurdering blev forrettet saaledes:

I Stuen Rd-M-Sk
1 Für Bord paa Drejede fødder 0-4-0
4 gl Stole 0-0-12
1 Hÿlde og 1 Rokke 0-0-12
1 Uld Sax 0-1-8
1 Mad Kurv og 3 Flasker 0-1-0
1 Mangelfield og Tærskel 0-0-2
3 gl Hylder 0-0-4
1 Lidet Bord 0-0-4
1 gl Stand skab med Hængsler 0-1-0
1 Jern Bilægger Kakkelovn 5-0-0
1 Für halv Kiste med Beslag 2-4-0
Derudi den afdødes Gang og Linklæder:
1 Blaae Merkans trøje og 1 blaae Sarses skiørt 2-0-0
1 Sort trøje og skiørt 1-2-0
1 Blaae Vadmels trøje og 1 stribet Hiemmegiort Skiørt 1-0-0
1 Rød hiemmegiort Høyes(Hør) trøje og skiørt 1-0-0
1 Snørlig 0-1-8
1 Grøn Vadmels trøje og skiørt 1-1-0
1 par Blaae Strømper 0-0-12
2 Blaaelærreds Særker 0-1-8
1 Violet trøkket forklæde 0-2-0
1 Sort Silkehue 0-0-8
1 Gÿldenstykkes hue 0-3-0
1 Gammel Gÿldenstykkes hue 0-2-0
1 Blaae Silke hue 0-0-6
1 Sort flor hue 0-0-8
1 Hvid Kramlærred Forklæde 0-2-8
1 Blaae tavlet Forlæde 0-0-8
1 Gl Serviette 0-0-4
1 Kramlærred klæde og 1 Serviette 0-1-12
1 Halv klæde 0-0-4
6 Hagkapper og 6 korsklæder 3 med kniplinger 0-2-4
1 par Handsker 0-0-4
1 Rødblommet Netteklæde 0-3-0
End viider fandtes
1 Kiste med Beslag 2-2-0
2 gl Sengestæder og 4 stk grøn Kapper Omhæng med Gardens(Frynser) 0-1-8
Deri
1 Rød og Blaaestribet Olmerdugs over Dÿner 2-0-0
2 Hvide Bolster Underdÿner 3-0-0
3 Hoved Puder 0-3-0
3 par Blaaelærreds Lagner 0-4-0
1 Brunstribet Bolster overdÿne 1-0-0
I Kiøkknet
1 Koobber Gruekeddel paa fødder ¼ Ilder rum 1-0-0
2 Smaae malking kiedlers 0-4-0
1 Eege Halv Kiedlers 0-2-0
1 Brÿgkar - 1Standkar og 1 Bagtrug 0-0-8
1 Ildklemme, 1 Pande og 1 Pusters 0-1-8
I Faarstien 0-0-0
5 Faar med Lam 5-0-0
I alt 36-3-0

Mere fandtes ikke eller var nogen bevidst af Stervboen var funden og alt saa er dens heles Markedsbeløb 36 Rigsdaler 0g 3 Mark

Da saavidt var avancieret erklærede Enkemanden at når Boen og alt derid maatte ham overdrages til frei Raadighed paa lovlig maade, ville han paatage sig al Boens besværring og opføde sine Børn efter Stand og Dyder, samt give Sønnen den førte Kiste og det anførte Silkeklæde for 3 Rd og 3 Mark, samt datteren de øvrige af moderens Gang og Linklæder.
Skifte Retten som gjord, saa at naar Boens Gield blev Betalt og Brÿstholden paa Huset fradrages dens øvrige Beholdning ville aldeles intet blive til deeling, Retten fandt Enkemandens begierring, og overdroes ham Boen strax til frie Raadighed, samt i betragtning af hans fattige omstændigheder også at eftergie dette skiftes omkostninger, undtagen de Kongelige leverings probitioner tilkommende 1/3 Procent som beløber sig til= 11½ skilling og da Enkemanden erklærede at vedblive ved sit Fæste og vedstaae for ald hvad i dette Skifte nu og i Tiden kunne følge, og da alt da intet widere var at forrette, blev Skiftet Sluttet og det passerede ved Underskrift bekræftet.

Datum Sterfboen Ut Supra

Enkemanden: Anders A.J.S. Jensen
Som Vitterligheds og Vurderings mænd: Anders Jørgensen og Niels Farre

Forevist på Skæring Munkegård Gods d. 11 feb. 1799 … Gerrdorf

Forevist Randers d. 10.feb. 1800 Gidderuem

Forevist Randers Amt d. 09 marts . 1801 Hr. Kammerherre og Amtmand Baron von Güldencronen og Fuldmægtig Aagaard

Ligeledes forevist Randers d. 10.feb. 1802 Jens Broogen


***************************************************************************************
Egå kirke: 27 nov 1794 blev enkemanden Anders Jensen (Ane 36) og Pigen Anne Marie Jacobsdatter (Ane 37) af Skjæring Trolovede. Forlovere: Anders Jørgensen og Niels Christensen Farre af bemeldte Skjæring - 20 jan 1795 Enkemanden Anders Jensen og pigen Anne Marie Jacobsdatter af Skjæring sammenviede.

***************************************************************************************
åØåranders, Øster Lisbjerg, Egaa, Skiering Bye, , 12, FT-1787, B3387
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Maren Andersdatter 56 Enke Madmoder Bonde-Enke og gaardbeboerske
Ellen Sørensdatter 23 ugift hendes datter
Dorthe Sørensdatter 18 ugift hendes datter
Anders Sørenssen 20 ugift hendes søn
Peder Sørenssen 40 ugift Hendes Stif-Søn
Anne Marie Jacobsdatter 17 ugift tjenestepige 1 Pige
Søren Jenssen 17 ugift tjenestedreng 1 Dreng
Noter :


FarMor
Jacob Jensen - Ane 74Maren Andersdatter - Ane 75
ÆgteskabBørn
20 Jan 1795 - Anders Jensen - Ane 36 14 Dec 1795 - Jens Andersen Brix - Ane 18
19 Mar 1798 - Anna (Tvilling) Andersdatter
19 Mar 1798 - Maren (Tvilling) Andersdatter

Anna Marie Jacobsdatter - Ane 37
* 20 feb 1769
† 01 Apr 1798
Jacob Jensen - Ane 74
* 1719
† 04 Dec 1802
Maren Andersdatter - Ane 75
* 04 jun 1732
† 29 mar 1809
Jens Jakobsen - Ane 148
-
† før 1760


Maren - Ane 149
* 1697
† 18 Jul 1775Anders Rasmussen Broch - Ane 150
* 21 sep 1700
† 28 Mar 1751


Anne Marie Nielsdatter - Ane 151
* 1710
† 12 Maj 1733

- - -

- - -


- - -

- - -

Rasmus Andersen Broch - Ane 300
* omk 1670 - † 12 Maj 1712
Anne Pedersdatter - Ane 301
* omk 1675 - -

Niels Thomasen - Ane 302
* omk 1680 - † mel. 1730-37
Maren Jensdatter - Ane 303
* 08 Sep 1688 - † 1730

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018