Peder Andersen - Ane 104
Peder Andersen - Ane 104

DatoStedKilde
Født :30 sep 1738Lemming Bye, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus AmtKilde
Døbt :05 Okt 1738Koldt kirke, Koldt sogn,-
Død :29 Jul 1796Lemming Bye, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt-
Begravet :03 aug 1796Koldt kirke, Koldt sogn,Kilde
viet27 jun 1765Koldt kirke, Koldt sogn,-

Alder : 57
Stilling : Husmand, smed og daglejer i Lemming, Kolt sogn
Ref. : ane 104 Morfars, morfars morfar = 3 x Tipoldefar

Noter :
Dør: Lemming bye, Koldt sogn: d. 29 Jul 1796 døde Peder Andersen Huusmand af Lemming, begravet 03 aug 1796 i hans alder 60 aar (58 år)
***********************************************************************
Constantinsborg gods Skifteprotokol 1762-1814
G 321 - 5 - 17/20 fol: 529B, 532, 540.
Eget skifte
åØå576 Peder Andersen i Lemming. 30.7.1796, fol. - Ane 104
E: Maren Christensdatter, der var forlovet med afdøde. Første ægteskab med [Margrethe Poulsdatter, skifte 31.1.1777 lbnr.364]. B: Poul 27, smed i Kolt. Andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 2.4.1796 lbnr.565]. B: Jens 15, Kirsten 9. FM: morbror Mikkel Mikkelsen Smed i Ingerslev.

Anno 30 juli 1796 efter det var anmeldt at Indsidder Peder Andersen i Lemming Koldt Sogn idem Stamhuset Constantinborg indfandt sig for den høje Forvalter Fuldmægtig Frederich Christian Poulsen fra Framlev, med tiltagen Witterligheds og Vurderingsmænd Kristen Nielsen og Rasmus Mortensen begge af bemeldte Lemming for at foretage Registrering og Wurdering efter den afdødes efterladenskaber til efterfølgende deling mellem den afdødes Fæstemøe Maren Christensdatter samt hans myndige Søn Poul Pedersen der er barnefødt i Koldt sogn, samt hans børn af andet Ægteskab med Anne Michelsdatter: Jens 15 Aar og Kiersten 9 Aar.
Registrering af Indboe: foretaget 29 aug 1796 (2. møde)
Ikke indskrevet:
1. Den afdødes Begravelse, som af Maren Christensdatter var betalt anmeldte hun at
have udlagt for Ialt 9 Rd.-2.M.-5.Sk.
2. Husbonden fordrede tilgode Skatter og landgilde efter Dom af 14.juni 1791 og 9.sept.1794 19 Rd.-4.M.-4.Sk.
3. Kan ikke læses
4. Mølleren Peder Jensen, Pinds Mølle lod fordre for 3.Hk. Rug, som afdøde havde fået 1.Rd.-5.M.-12.Sk.
5. Blev fordret af Niels Nielsen og Poul Jensen her i Lemming Lån 1.Rd. hver 2. Rd.-
Anno 25 Jan 1797 (3. Møde)
Fuldmægtig Frederich Christian Poulsen fra Framlev, Widner Hr. Schötz Wibye og Peder Mikkelsen af Ormslev og Powel Pedersen på egne og de ümÿndige Børns vegne, og Lavværge: Mikkel Mikkelsen Smed af Ingerslev.
Indtægter af 19 okt 1796 over Stervboens løsøre, effekter og tilforlovede 56 Rd.-3 M.-2 Sk.
Solarum efter Aution 4 Rd.-4 M.-4 Sk.
Indægter Summa 61 Rd.-1 M.-6 Sk.
Udgift:
a. Afdødes Begravelse 10 Rd.-1 M.-2 Sk.
b. Tilgode de 2. ümÿndige børn efter fremlagte skifteforretning
Sønnen Jens Pedersen 5 Rd.-0 M.-3,2/3 Sk.
Datteren Kirsten Pedersdatter 2 Rd.-3 M.-1,5/6 Sk. 7 Rd.-3 M.-5,1/2 Sk.

c. Husbondens Fordring 19 Rd.-1 M.-2 Sk.
d. Købmand Herskind af Aarhus 17 Rd.-1 M.-9 Sk.
e. Lånte penge Niels Nielsen og Poul Jensen 2 Rd.-3 M.-5 Sk.
f. Solarum 2 Rd.-3 M.-6 Sk.
g. Catalog til Auction 0 Rd.-2 M.-2 Sk.
Summa 60 Rd.-1 M.-5.1/5 Sk. Beholdning 1 Rd.-0 M.-1/2 Sk.
Møder 1 Rd.-0 M.-1/2 Sk.
Arv til Børnene Ingen
Summen er altså 0 - For de 2 umyndige Børns opdragelse havde Skifteforvalten baaret Omsorg saaledes, at han selv med underholdning og lære for datteren vil sørge, og præsten Hr. Møller i Ormslev paa lige maade for Sønnen, at de begge opnaar saadan Alder, at de selv kan erholde sig Brødet. Skifteforretningen fandtes herefter at være fuldkommen og afsluttet og bekræftes med underskrift:
Som Fuldmyndig og Lavværge: Povel Pedersen - Som Formynder for de umyndige Børn: Mikkel Mikkelsen Smed - Widner: Hr. Schøtz og Peder Mickelsen
Afskrevet af: Tove Brix: Ane 01
*****************************************************
3. Ægteskab: Trolovelse: 02 jul 1796 enkemanden Peder Andersen og enkekonen Maren Christensdatter begge af Lemming. - Han døde inden vielsen

******************************************************
åØå2.hustrus skifte: Anne Michelsdatter:
Constantinsborg gods Skifteprotokol 1762-1814
skifte 2.4.1796 lbnr.565
G 321 - 5 - 6/2 fol: 152
åØå565 Anne Mikkelsdatter i Lemming. 2.4.1796, fol.511.
E: Peder Andersen. B: Jens 15, Kirsten 9. FM: Niels Pedersen Hougaard i Viby.

********************************************************************************************
åØåaarhus, Ning, Kolt, Lemming, , 83, FT-1787, A7635
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Andersen 47 gift - 2 ægt Mand - ane 104 Daglejer
Anne Michelsdatter 39 gift - 1 ægt Kone
Jens Pedersen 6 - Barn

Søn: Ane 52 Poul Pedersen ude at tjene 19 år do

******************************************************
Ning Herred
Gejstlig skifteprotokol 1714-1760 C 29H-3
Bror hustrus 2. mands skifte
96 Søren Pallesen, skoleholder i Kolt. 11.2.1779, fol.119.
E: Anne Andersdatter. LV: Mogens Pedersen i Hasselager. B: Inger 14, Jens Jacob 13, Palle 7, Jens Jørgen 5. FM: forvalter Brandt på Constantinsborg. Enkens første ægteskab med Frands Andersen, skovfoged, skifte [Constantinsborg gods] 3.1.1778 lbnr.372. B: Anders, der døde. Frands Andersens første ægteskab med [Maren Sørensdatter], skifte [Constantinsborg gods] 10.2.1776 lbmr.355. B: Søren, Else, Kirsten. FM: Peder Andersen i Lemming.

******************************************************

2. Ægteskab: Koldt Kirke: Onsdagen 26 Feb 1777 Trolovet Peder Andersen(Ane 104) af Lemming og Anne Michelsdatter af Ormslev. Forlovere: Jens Andersen af Stautrup og Frands Andersen af Markhuset (Hans Brødre) Tirsdagen 09 Maj 1777 Blev Peder Andersen af lemming og Anne Michelsdatter Copulerede.(hun død: 1796:49 år)

******************************************************
Constantinsborg gods Skifteprotokol 1762-1814
G 321 - 5 - 6/2 fol: 152
Ane 105:
åØå364 Margrethe Poulsdatter i Lemming. 31.1.1777, fol.152B.
E: Peder Andersen.(Ane 104) B: Anders 12, Poul 9. FM: farbrødre Frands Andersen i Constantinsborg Skovhus, Jens Andersen i Stavtrup.

Skifteforretning efter Peder Andersens Hustru i Lemming
Anno 1777 Den 31. Januar Indfandt sig paa Constantinsborg Gods, fogeden Christen Jelling fra Constantinborg, med tiltagen 2 Upartiske Wurderings Mænd, navnlig Niels Jensen og Morten Madsen begge af Lemming, hos Peder Andersen sammesteds for at holde lovlig Registrering og Wurdering til paafølgende Skifte og Delings fremmen mellem Enkemanden Peder Andersen tilligemed Stedets lovlige foretagelse paa den ene og paa den anden side mellem Enkemandens afdøde Hustru Margrethe Poulsdatters tilfælles efterladte Børn som var: 1 Søn Anders Pedersen 12 Aar og 1 Ditto Powel Pedersen 9 Aar gammel. Paa bemeldte Børns og egne vegne, var Enkemanden selv tilstede, og skiftet blev begyndt og foretaget saaledes.

Registrering af Indboe ,
(har jeg ikke indskrevet) 32.Rd-4.M.-1.Sk
I Gården:
1 blackhjelmet Koe 6 aar, 4.Rd-
6 Faar og 1 Wæder 6.Rd-3.M-
2 Grise og 1 gatten 0.Rd-3.M-
1 Soe 0.Rd-4.M-

Boets Indtægt var Summa: 43 Rd.3.M-1.Sk

Herfra Boets Udgift:
1. Bygfældighed af huset hvoraf murhuset bestående af 7 fag behøver Reparation 3 fag
21.Rd
Det øvrige som er Ladehuus befandtes nye og med Bygfæld blev forbigået

2. Høje herskabets huspenge forfalden til marting 1776 befandtes ved Enkemandens Qvittering at være ubetalt
0.Rd-3.M.

3. Bortskyldig gield efter Enkemandens angieldelse til Rasmus Mortensen Lemming for afkøbte 2.tdr.Rug
3.Rd-1.M
.. Forpagter Hr. Jens Bødker paa Constantinborg for bekommen 1 td. Rug
1.Rd-4.M
.. Hr.Peter Herskind Aarhus, som Enkemanden laante til hans salige Kones Begravelses bekostning, der foregives at skal være ubetalt, og er
10.Rd

4. Forlangede Enkemanden aftages til vederlag ligemed Salig kones begravelse
10.Rd

5. Skiftets bekostning 2.Rd-0.M-8 Sk.

Boets Udgift Vare: Summa: 48 Rd.-2.M-8.Sk
Altsaa kommer der til at mangle: 4.Rd.-5.M-7.Sk

Heraf følger at der var intet til børnene, efter saadan beskrivelse kan falde, dog af Christelig Kierlighed til sine Børn erklærede Enkemanden , at vilde unde dem desudagtet hver en Kiste, nemlig :

Anders Pedersen 1 Fÿr halv Kiste med Navn paa mahlet K.F.D (Farmor:Kirsten Frands Datter) og Aarstal 1723(Altså fik hun den på sin 21 Aars fødselsdag)

Povel Pedersen 1 Eege Kiste med Bogstaver C.J.S.A. og Aarstal 1733

Wider kunde Enkemanden ikke at love dem, men kunde forsikre dem, at blive hans 2.sønner som beskreven erholde tilgode, indtil de bliver deres egen værge, og kan være tjent med at faae dem, og i midlertid forblive hvers børn, under faderens og farbrødrenes, som under den forretning er erkommen, nemlig Jens Andersen af Stautrup og Frands Andersen af Constantinborg Skovhuus sikre ansvar og opsyn - dernæst belovede enkemanden at opføde sine Børn Christlig og vel, samt clarere enhver som haver at fordre i boen uden slagsmaal, og altsaa paa saadan en grunde blev Sterveboen til frie benyttelse overleveret. Og siden ingen videre meldte sig mod dette Skiftes slutning, blev samme med enhver af tilstede værendes fornöelse og sandsynlighed saaledes sluttet og tilendebregt, under bekræftelse med hænders underskrift. Datum skifterettens i Lemming d, 31.januar 1777,

Paa Höÿe Herskabets vegne: C.Jelling

Paa egne og Børns vegne: underskrevne Peder Andersen
Farbrødrene: Frandtz Andersen og Jens Andersen

til Witterlighed: Martin Madsen, Niels Jensen

Afskrevet af: Tove Brix: Ane 01

******************************************************

1. Ægteskab: Viet: Kolt kirke: Fredag 19 april 1765 blev karl og pige Peder Andersen (Ane 104) af Lemming og Margrethe Povelsdatter (Ane 105) samme steds trolovede. Forlovere var: Jens Andersen(Peders bror) Stautrup og Peder Hansen Fülling - Torsdag 27.juni 1765 blev de copulerede.(Hun død: 1777:45 År)

******************************************************
Fars skifte:
Constantinsborg Gods:
åØåAnders Jensen i Skovhuset. 9.5.1765, fol.21. - (Ane 208) nettet opslag 21
Børn: Jens, Peder (Ane 104), Frands.
Afkald efter Anders Jensen i Skovhuset
mellem dennes underskrevne Børn og Arvinger, Nemlig Jens Andersen, Peder Andersen og Frands Andersen, efter Skovfoged Anders Jensen, som boede og for nogen Tid siden ved Døden afgik i Skovhuuset , her ved angav som alle vare myndige og nærværende, at ville ifølge Lovens holde Skifte efter boet til vores salige Fader , afstaar og undskylder og afgiver vi under vores hænder herwed til vores Høye Herskabs Skifteforvalter fuldkommen afkald og Quittering for dette Skiftes Administration, for at vi baade nu og i fremtiden skal følge Vores Herskab med Fuldmægtig ansvarlig afgiver hermed for enhver tiltale, eller Creditores krav i alle maader at holde. Dette belægges med anordnet Stemplet papier og bekræftes med vores hænders Underskrift. Skovhuuset d. 9. Maj 1765
F.A.S. - J.A.S. - P.A.S.
Huuset som jeg Frands Andersen modtager, forpligter jeg mig til at reparere og fremtidig saaledes i Standt holde,og at jeg og skal fortiene mit Høÿe Herskabs tiltale. Tilstaaer Frands F.A.S. Andersen
Afskrevet af : Tove Brix: Ane 01
____________________________________________________________________________
Noter :

Børns fødsler: med Margrethe Povelsdatter: viet 19 Apr 1765 - begravet 14 Jan 1777

Født: Kolt Kirke: Dom 21 p.trin:27 Okt 1765 blev Peder Andersens(og Margrethe Poulsdatters) barn af Lemming navn Anders døbt. Suscept: Jens Andersens(farbrors) hustru(Mette Davidsdatter) af Stautrup bar barnet. Faddere: Frands Andersen af Skovhuset(Farbror), Jens Andersen(farbror) af Stautrup, Maren Jensdatter(mormors søster) af Århus.

Død: Koldt Kirke: 29 Maj 1785 kastet jord på Peder Andersens søn af Lemming navn Anders i sit alders 20 år.

**************************

Født: Dom Sept.: 31 jan1768: døbt Peder Andersens (og Margrethe Poulsdatters) barn af Lemming kaldet Poul(ane 52) Suscept: Kirsten Ottesdatter af Ravnsholt bar barnet Faddere: Jens Andersen af Stautrup(farbror), Frands Andersen(Farbror) af Skovhuset og Anders Poulsens(Morbror) hustru (Anne Sørensdatter) af Hasselager.

Viet: Koldt kirke: 20 Sep 1793 blev Powel Pedersen(Ane 52) af Koldt og Bodil Nielsdatter(Ane 53) samme steds trolovet. Forlovere var: Niels Jensen(Fars grand fætter) af Lemming og Clemend Madsen af Kolt. - 01 nov 1793 Powel Pedersen og Bodil Nielsdatter ægtevied.(hun død: 1831:62 år)

Død: Kolt Kirke: 11 Maj 1838 død Povel Pedersen født i Lemming,Almisselem(Smed og Daglejer) i Kolt 72 år (70 år) (Hos sin søn Rasmus(Væver) Ane 26 i Lemming)

**************************
Måske børn fra 1770-1777 der ikke er indskrevet i kirkebogen, men døde inden 1777 (Skifte efter Margrethe Poulsdatter)

*************************************************************************************

1. kone: Margarethe Povelsdatter(Ane 105) dør 09 Jan 1777 gl. 43 år

*************************************************************************************

Børns fødsler: med Anne Michelsdatter viet 26 Feb 1777

Født: 2.juledag 26 dec. 1777 døbt Peder Andersens(og Anne Michelsdatters) barn af Lemming navn Margarethe. Suscept: Peder Haugårds datter Maria af Wibye bar hende. Faddere: Rasmus Sørensen af Lemming, Knud Andersens hustru (Birthe Nielsdatter)ibid, og Jens Povelsen(Morbror) ibid.

Død: Kolt Kirke: Dom.epihania 06 jan 1778 kastet jord på Peder Andersens barn af Lemming navn Margarethe i sit alders få uger.

**************************

Født: Dom Palmarus: 28 Mar 1779 døbt Peder Andersens(og Anne Michelsdatters) barn af Lemming navn Michel. Suscept: Knud Andersens hustru(Birthe Nielsdatter) af Lemming bar ham. Faddere: Jacob Christophersen, Mads Clemensen, Mads Ladsen alle af Lemming og Jens Sørensen(Moster Anne Poulsdatters mand): af Stautrup.

Død: 18 Apr 1779 kastet jord på Peder Andersens barn af Lemming navn Michel i sit alders første år.

**************************

Født: 04 jul 1780 inddøbt Peder Andersens barn af Lemming navn Michel.

Død: Dom 7 trin: 9 juli kastet jord på Peder Andersens søn Michel af Lemming gl. 4 uger

**************************

Født: 07 Okt 1781 døbt Peder Andersens(og Anne Michelsdatters) barn af Lemming kaldet Jens. Suscept: Christian Clemensens(Anne Pedersdatter) hustru af Ebbehuset. Faddere: Niels Haugaard af Wiby, Niels Christensen ibid, Jens Sørensen(Moster Anne Poulsdatters mand): af Stautrup og Mads Ladsens hustru af Lemming.

Død: eft 1834: bor ved bror Poul hos hans søn i Kolt

**************************

Født: 05 dec 1784 døbt Peder Andersens(og Anne Michelsdatters) barn i Lemming navn Frands, Suscept: Jens vævers hustru af Kolt bar barnet. Faddere: Jens Povelsen(Morbror), Søren Mortensen, Peder Madsen og Rasmus Sørensens hustru(Anne Ladsdatter) alle af Lemming.

Død: 23 Feb 1785 kastet jord på Peder Andersens søn Frands i Lemming i sit alders første år

**************************

Født: og død: 25 maj 1786 kastet jord på Peder Andersens datter navn Margarethe af Lemming gl. 10 dage

**************************

Født: 11 Nov 1787 døbt Peder Andersens(og Anne Michelsdatters) barn af Lemming kaldet Kiersten. Suscept: Jens Nielsens hustru(Maren Sørensdatter) ibid bar barnet. Faddere: Niels Haugaard (gift Mette Hansdatter)af Wibye, Rasmus Michelsen(Morbror) af Ingerslev, Erich Jensen(ugift) af Stautrup, og Rasmus Mortensens hustru(Birthe Nielsdatter) af Lemming.

Død: e. 1797

*************************************************************************************
2. kone: Anne Michelsdatter dør 22 Feb 1796 49 år gammel

*************************************************************************************

Familie relation: Peder Pedersen Hougaard i Viby er gift med Ane Nielsdatter - datter af Ane Jørgensdatter Skov i Lemming og Rasmus Nielsen i Lemming


**********************************'

Fadder brors barn:
Ormslev Kirke: Søndag efter Nytår 03 jan 1773 Døbt Frands Andersen (og Maren Sørensdatters) barn i Skovhuuset N.: Kirsten Suscept: Peder Hougaard datter N.: Maren af Viby bar barnet. Faddere vare: Jens Andersen af Stautrup(Farbror), Niels Mogensen af kolt, og Ladefogedens Hustru, og Peder Andersen af Lemming(Farbror)

*************
Fadder brors barn:
Ormslev Kirke: Dom Reminiscere 11 mar 1770 Døbt Frands Andersen Skovfoged (og Maren Sørensdatters) barn af Markhuuset N.: Else Marie. Suscept: Knud Nielsens Hustru(Maren Rasmusdatter) af Ormslev bar barnet. Faddere vare: Jens Andersen af Stautrup(farbror), Peder Andersen af Lemming(farbror), og Anne Sørensdatter af ormslev(Moster)

*************

Fadder brors barn:
Ormslev Kirke: Festo Epihania 03 jan 1768 Frands Andersen Skovfoged (og Maren Sørensdatters) barn af Skovhuuset Suscept: Degnens Datter bar barnet. Faddere vare: Peder Hougaard af Viby, Peder Andersen af Lemming(Farbror), Niels Mogensen af Koldt : Barnets navn vare: Søren

FarMor
Anders Jensen Skov - Ane 208Kiersten Frandsdatter - Ane 209
ÆgteskabBørn
27 Jun 1765 - Margarethe Povelsdatter - Ane 105 Okt 1765 - Anders Pedersen
26 Jan 1768 - Povel Pedersen - Ane 52
09 Maj 1777 - Anne Michelsdatter - 2.Hustru Ane 104 21 dec 1777 - Margarethe Pedersdatter
23 Mar 1779 - Michel Pedersen
11 Jun 1780 - Michel Pedersen
02 okt 1781 - Jens Pedersen
31 Okt 1784 - Frands Pedersen
15 Maj 1786 - Margarethe Pedersdatter
06 Nov 1787 - Kiersten Pedersdatter
02 Jul 1796 - Maren Christensdatter - 3.Hustru Ane 104 -

Peder Andersen - Ane 104
* 30 sep 1738
† 29 Jul 1796
Anders Jensen Skov - Ane 208
* 1700
† jan 1765
Kiersten Frandsdatter - Ane 209
* 1702
† Dec 1770
Jens Laursen Skov - Ane 416
* 1642
† 1718


Maren Jensdatter Skov - Ane 417
* 1649
† 1728Frands Pedersen - Ane 418
* omk 1660
† Eft 1699


Maren Andersdatter - Ane 419
* omk 1670
† eft 1689
Laurs Pedersen - Ane 832
* omk 1600 - † 1663
Anne NN-Datter - Ane 833 og 1681
* omk 1600 - † før 1663


- - -

- - -

Peder Frandsen - Ane 836
- - † før 1699

- - -

Anders Kattrup
- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018