Christen Pedersen Haurum - ane 48

DatoStedKilde
Født :13 Jul 1773Voel bye, Tvilum sogn,Gjern Herred, Skanderborg amt-
Døbt :18 Jul 1773Tvilum kirke,Tvilum sogn,Gjern Herred, Skanderborg amtKilde
Død :22 Jun 1858Skannerup bye og sogn,Gjern herred,Skanderborg amt-
Begravet :27 Jun 1858Skanderup Kirke, Skannerup sogn, Gjern herred, Skanderborg amtKilde
viet07 Dec 1798Skanderup Kirke, Skannerup sogn-

Alder : 84
Stilling : Gårdmand på Glapgård,Dalbye i Skannerup sogn, recrut v.arweprends Friderichs regiment i Kiøbenhavn
Ref. : ane 48 Morfars farfars far = 2 x Tipoldefar

Noter : Maren står som enke i 1860 hos sønnen:

****************************************
FT: 1850 skannerup bye og sogn, gjern herred, Skanderborg amt arkivalier opslag 5
Navn: År: Født: Stilling
Niels Haurum 41 Skannerup gårdmand, husfader
Edel Mikkelsdatter 33 Skjern hans kone
Christen Nielsen 11 Skannerup hans søn
Birgithe Marie Nielsen 08 do hans datter
Mikkel Nielsen 02 do fælles barn
Christiane Michelsd. 22 Tjenestepige
Christen Pedersen 77 Woel,sk,.amt Aftægtemand der af huset forsørges, (ane 48)1.ægt
Maren Rasmusdatter 74 Skannerup hans kone do (ane 49)1.ægt.
Karen Marg. Erichd. 08 do plejebarn i datters sted

****************************************
FT: 1845 skannerup bye og sogn, gjern herred, Skanderborg amt arkivalier opslag 12
Navn: År: Født: Stilling
Niels Haurum 45 Skannerup gårdmand, husfader
Anne Dorthe Rasmusd 35 Skannerup hans kone
Christen Nielsen 06 Skannerup hans søn
Birgithe Marie Nielsen 04 do hans datter
Hans Mogensen Christ 02 do Plejebarn
Christen Haurum 78 Tvilum,sk,.amt Aftægtemand der af huset forsørges, (ane 48)1.ægt
Maren Rasmusdatter 76 Skannerup hans kone do (ane 49)1.ægt.
Anders Nielsen 19 Svostrup Tjenestefolk
Mette Jensdatter 14 Linaa sogn, Sk.amt Tjenestefolk
****************************************
FT: 1840 skannerup bye og sogn, gjern herred, Skanderborg amt CD
Navn: År: Født: Stilling
Niels Christensen 36 Skannerup deres søn tvilling, gårdmand
Ane Dorthe Rasmusdatter 31 hans kone
Christen Nielsen 1 Skannerup deres søn
Jens Peter Svendsen 16 ugift tj.karl
Johanne Jensdatter 19 Ugift tjenestepige
Christen Pedersen 67 Skannerup Aftægtsmand, (ane 48)1.ægt.
Maren Rasmus datter 65 Skannerup Aftægtskone (ane 49)1.ægt.

****************************************

FT: 1834 skannerupbye og sogn, gjern herred, Skanderborg amt CD
Navn: År: Født: Stilling
Christen Haurum 61 Skannerup Gårdbeboer, (ane 48)1.ægt.
Maren Rasmus datter 59 Skannerup hans kone (ane 49)1.ægt.
Niels Christensen 29 Tvilum deres søn tvilling
Inger Marie Christensdatter 29 do deres datter tvilling
Rasmus Christensen 14 Skannerup Deres søn


****************************************
åØåSkanderborg, Gjern, Skannerup, Skanderup, , 19, Feb FT-1801, B4116
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv:
Christen Haurum 27 Gift-Ane 48 Husbonde Bonde og Gaardbeboer - *)
Maren Rasmus Datter 25 Gift-Ane 49 Hans Koene
Peder Christensen 1 Ugift Deres Søn
Johanne Povels Datter 20 Ugift Tienestepige
Rasmus Olesen 63 Enke(mand) Koenens Fader Ane 98
åØå*)Kommentarer: "og Recrut, wed Arweprends Friderichs Regiment i Kiøbenhavn"
Chresten født 17 april 1801

****************************************
Skanderup Kirke:14 okt 1798 Trolovede Christen Pedersen og Maren Rasmusdatter af Skannerup. Forlovere: Peder Poulsen af Holmstol og Peder Nielsen. Copuleret 07 dec 1798

****************************************


skanderborg, Gjern, Tvilum, Woel Bye, , 14, FT-1787, B4104
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Thøgersen 44 Gift Mand Fæste Huus Mand
Ane Pedersdatter 60 Gift Koene evt.ane 69 søster
Jens Jensen 7 - Mandens Søn af 1ste Ægteskab
Karen Pedersdatter 49 Enke(mand) - ane 69 Moder fattig Indsidder qwinde
Christen Pedersen 12 -Ane 34 Børn af hendes Ægteskab
Jens Pedersen 10 - Børn af hendes Ægteskab


****************************************
Skifte efter hans Fader:

Skifte: Ane 96: Peder Nielsen Haurum, død 12 april 1777
Silkeborg Hovedgård Gods 1767-1817 G 343-2-4/10

Anno 1777 den 13 maj indfandt eig mig underskrevne Christen Mønster fra Silkeborg I Woel Bÿe, I Stervboen efter afgangne Peder Haurum boede her og Døde den 12 april , skal her paa mit Herskab J.T. Hr. Ritmæster Hoffs Vegne, foretage Skifte og Deeling imellem Enken Karen Pedersdatter og de med hendes salige mand sammen avlede Børn som ere:

4 Sønner:
Niels (Pedersen Haurum) 16 aar
Peder (Pedersen Haurum) 9 aar
Christen (Pedersen Haurum) 4 aar (Ane 48)
Jens (Pedersen Haurum) 2 aar

Og en datter:
Maren Pedersdatter 14 aar

Deres formÿnder efter loven er (står der ikke)
Men da han Eÿe var tilstede, blev Peder Nielsen af Woel indført som Tilsÿns Wærge. - Til Sterveboens Efekter at wurdere havde ieg til mig taget Niels Rasmussen og Thomas Christensen, begge her af Woel hvor efter det blev forrettet som følger:

Rigsdaler Mark Skilling
1 Fÿhr Bord 1 8
1 Skaw 4
1 Stoel 8
1 Rødstribet Olmerdugs dÿne 1 8
1 Bendsel 8
1 Gammel Rück 4
1 Gammel fierding 1
1 ½ Tønde 1 8
2 Stk brun Omhæng 4

Sterveboets havde til Indtægt 1 3 13

Men da den Ovennævnte Gield til Hosbonden for begierede ekstra skatter, Huusleie med videre, blev angivet at være over 50 Rbd, foruden det Enken mente at være bortskÿldig ungefær 20 Rbd til andre, og hun forsikrede aldeles ei at være viden med obenførte syns, ville C.Mønster ikke befatte sig med dette skifte, men owergiver hende alt det wurderede til frie Raadighed da det eij kunde gives creditorerne at tage skifte boet fra hende, Hun forsikrede retten ædel og Lÿdighed at opfostre sine Børn Kristelig og Skikkelig, da slutter Skiftet saaledes, og uden videre opfattelse blev Sluttet og tilendebragt.

Datum Stervboet ut Supra

Paa Skifteforretningens vegne, fuldmægtig: C.Mønster

Som Tilsyns Værge: Peder Nielsen

Som Vitterligheds og Wurderingsmænd: Niels Rasmussen og Thomas ChristensenNoter : Børns fødsler: med Maren Rasmusdatter: Viet 07 Dec 1798

Forældre: Christen Pedersen og Maren Rasmusdatter i Skannerup søn kalder PEDER født d.11 aug 1799 som på 14.s.e.trin.= 25 aug 1779.
blev båret til kirken af Christen Blacks hustru i Saarring - Faddere var: Christen Skiellerup af Skannerup, Christen Nielsen af Dalbye, og Peder Møller af Holmstol. 16 s.e.trin.konen introd.
Billede: ane 48+49 søn Peder fødsel
1815 konfirmeret 2 brødre: Peder Christensen og Rasmus Christensen af Skannerup bye og sogn: Forældre: Christen Pedersen og moderen Maren Rasmusdatter i Skandrup.
Peder født: 11 aug 1799 altså 15½ år, Rasmus født 17 mar 1801 altså 15 år. Begge vac. 27 dec 1805 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.
Begge har Fornøden kundskaber og God opførsel

Rasmus Christensen født. 17 april 1801, hjemmedøbt 19 april 1801
Forældre: Christen Pedersen haurum og hustru Maren Rasmusdatter af Skannerup et drengebarn kaldet RASMUS (ane 24)
Båren til Kirke d. 25 maj 1801 af Kresten Skiellerups datter Maren af Skanderup
Faddere: Peder Poulsen af Holmstoel, Christen Nielsen af Dalbye, Peder Bach af Holmstoel
Se billede: ane 24 fødsel 1-3
1815 konfirmeret 2 brødre: Peder Christensen og Rasmus Christensen af Skannerup bye og sogn: Forældre: Christen Pedersen og moderen Maren Rasmusdatter i Skandrup.
Peder født: 11 aug 1799 altså 15½ år, Rasmus født 17 mar 1801 altså 15 år. Begge vac. 27 dec 1805 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.
Begge har Fornøden kundskaber og God opførsel


Christen Haurum Pedersen af Skanderup og hustru Maren Rasmusdatter et drengebarn CHRISTEN f.14 Mar 1803 hj.døbt d. 15.marts, fremstillet i kirken 11 april 1803.Peder Poulsens kone Maren Christensdatter bar ham.Faddere: Jens Christensen,Rasmus Andersen af Skanderup og Christen Nielsen af Dalbye
1818 konfirmeret Christen Christensen af Skannerup : Faderen: Christen Pedersen og moderen Maren Rasmusdatter i Skandrup.
15 år. gammel har Fornøden kundskaber og skikkelig opførsel - vac. 12 jan 1806 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.
Død: 24 Okt 1834 Christen Christensen, ungkarl og søn af gårdmand Christen Haurum i Skanderup bye, der er den dødes fødested. 31 år

Christen Pedersen(Haurum streget over) og hustru Maren Rasmusdatter tvillingbarn kaldet Niels f.29 Jan 1805 i Skannerup, hj.døbt 30.jan.
17 Feb 1805 Båren til kirke af: Christen Skiellerups datter af Skannerup.Faddere var: Christen Nielsen af Dalbye og Peder Poulsen af Holmstoel
Billede: ane 48+49 søn niels fødsel 1-2 : den anden tvilling døde
1820 konfirmeret Niels Christensen af Skannerup : Faderen: Christen Pedersen og moderen Maren Rasmusdatter i Skandrup.
14 år. gammel har Temmelig gode kundskaber og Forhold- vac. Vac. 27 dec 1805 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.


Christen Pedersen(Haurum overstreget) gårdmand og hustru Maren Rasmusdatter fødte drengebarn 9 marts 1807 og hjemmedøbt,kaldet Christopher
baren til kirke 2.påskedag 30 marts af Zidsel Rasmusdatter af Laasbye, Faddere Rasmus Pedersen(Farbror), Laurs Pedersen(farbror) og Niels Pedersen(farbror) alle af Skannerup Bil: ane 48+49 søn Christopher fødsel 1-2
død d. 19 dec. 1807 beg. 25 dec. 1807 Christopher Christensen, Christen Pedersens søn i Skanderup 10 mdr. gammel

16 okt. 1808 Gårdmand Christen (Haurum overstreget) Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter født et drengebarn hjemmedøbt 17.okt.kaldet Christopher,
Frembårent i kirken 3 dec 1808 af Peder Poulsens kone i Soering, Faddere: Søren Bach, Niels Pedersen af Skannerup, Ole Rask(Morbror) af Holmstoel
1823 konfirmeret Christopher Christensen af Skannerup : Forældre Christen Haurum og hustru Maren Rasmusdatter i Skannerup.
15 år. gammel Mådelige kundskaber om forholdet er mig intet ondt bekendt - vac. Vac. 03 juni 1810 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.Gårdmand Christen Pedersen(Cognme: Haurum) og hustru Maren Rasmusdatter Hjemmed. 12 maj 1811 et pigebarn kaldet INGER der var født 11 maj.1811 3 søn.e.trin. båren til kirke af Christen Blachs hustru i Sminge.Faddere: Niels Hvar,Søren Smed af Skannerup, og Peder Poulsen af Tostrup.
Konfirmeret 1826 Inger Marie Christensdatter i Skannerup. Forældre Christen Haurum og Maren Rasmusdatter i Skannerup. 15 ½ år: Kundskaber gik an, opførsel ulastelig. Vac.: 20 sep. 1814 af degnen.


Navn: Maren Christensdatter født.21 maj 1814 hj.døbt 22 maj i hjemmet fremstillet i kirken 03 jul 1814: Forældre gårdmand Christen Pedersen og husatru Maren Rasmusdatter i Skanderup bye. Faddere:Pigen Karen Pedersdatter af Dalbye bar det. Michel Nielsen, Anders Thomasen, Rasmus Christensen alle gårdmænd i Skanderup. Faderen kaldes også Christen Haurum.
Konfirmeret 1829 Maren Christensdatter i Skannerup: Forældre Christen Pedersen og Maren Rasmusdatter i Skannerup. 14 ½ år gammel. Kundskaber og opførsel godt. Vac.:10 nov 1814 af degnen


Tvillingerne Karen Marie Christensdatter og Johanne Christensdatter født 11 feb. 1817, Døbt 20 april 1817. Forældre: Gårdmand Christen Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Skanderup bye. Faddere: Det 1.barn af disse blev båren af gårdmand Rasmus Jensens hustru Zidsel af Woele, det 2. barn båren af pigen Margrethe Jensdatter i Giesen. Faddere: Anders Thomasen, Michel Nielsen, Rasmus Christensen, Jens Christensen, Peder Nielsen, Søren Pedersen, Rasmus Andersen alle gårdmænd i Skanderup.
1831 konfirmeret tvillinger: Karen Marie Christensdatter og Johanne Christensdatter i Skannerup : Forældre: Christen Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter i Skannerup. 14 år gammel - født på 1.dag 11 feb. 1817 Begge vac. 06 juli 1818 af degnen M.Hvedsten i Holmstol.
Begges kundskaber og opførsel begge gode.Navn: Rasmus Christensen født 20 aug 1820 hj.døbt 21 aug. i kirken26 nov 1820. Forældre: Gårdmand Christen Pedersen og hustru ;aren Rasmusdatter af Skanderup. Faddere: Pigen Maren Nielsdatter i Ellerup, Rasmus Christensen, Rasmus Andersen, Søren Jensen alle boende i Skanderup bye, Ole Rasmussen(Morbror),, gårdmand på Kirkejorden i Skanderup sogn
Konfirmeret 1835 Rasmus Christensen, Skannerup. Forældre Gårdmand Christen Pedersen og Maren Rasmusdatter i Skannerup. f. 20 aug 1820 d. 26 Nov 1820. Svagelig, Dårligt nemme, saa temmelig oplyst og sædelig. Vac.: 14 juli 1824


FarMor
Peder Nielsen Haurum - Ane 96Karen Pedersdatter - Ane 97
ÆgteskabBørn
07 Dec 1798 - Maren Rasmusdatter - ane 49 11 aug 1799 - Peder Christensen
17 Apr 1801 - Rasmus Christensen Bording - Ane 24
14 Mar 1803 - Christen Christensen
29 Jan 1805 - Niels Christensen
29 jan 1805 - tvillingdatter: ane 48+49
09 Mar 1807 - Christopher Christensen
16 Okt 1808 - Christopher Christensen
11 Maj 1811 - Inger Marie Christensdatter
21 Maj 1814 - Maren Christensdatter
11 Feb 1817 - Karen Marie Christensdatter
11 Feb 1817 - Johanne Christensdatter
20 Aug 1820 - Rasmus Christensen

Christen Pedersen Haurum - ane 48
* 13 Jul 1773
† 22 Jun 1858
Peder Nielsen Haurum - Ane 96
* 16 Nov 1723
† 13 apr 1777
Karen Pedersdatter - Ane 97
* 10 Apr 1736
† 07 sep 1807
Niels Pedersen Haurum - Ane 192
* Før 1690
† eft 1723


Maren Hansdatter - Ane 193
* 1685
† eft 1723Peder Jensen Hiort - Ane 194
* 1704
† 1789-93


Maren Jensdatter - Ane 195
* 04 Feb 1697
† 22 Nov 1763
Peder - Ane 384
- - -

- - -

Hans Lassen - Ane 386
- - † eft 1694
kone - Ane 387
- - † eft 1694

Jens Hiort - ane 388
* 1686 - † 27 Feb 1748
Ellen Andersdatter - ane 389
* 1689 - † 25 Mar 1749

Jens Erichsen Østergaard -Ane 390
- - † eft 1700
Ane 390 hustru Ane 391
- - † eft 1700

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018