Anne Marie Knudsdatter - Ane 51
Anne Marie Knudsdatter - Ane 51

DatoStedKilde
Født :28 apr 1777Sunds bye og sogn,Hammerum Herred,Ringkøbing amtKilde
Døbt :02 Mar 1777Sunds Kirke-
Død :20 Jan 1850Bording bye og sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing amt-
Begravet :25 Jan 1850Bording kirkeKilde
viet1795--

Alder : 72
Stilling : Gårdmandkone i Søndervaas By,Sunds Sogn, og Selvejergårdmand i Bording Bye -uldspinderske 2.ægt.
Ref. : ane 51 Morfars Farmors mor - 2 x Tipoldemor

Noter : åØåEget notat: Det er uden tvivl fra Ane Marie Knudsdatter og hendes 1. mand Christen Madsen, der slog sig ned i BORDING vores familienavn stammer

************************************************************************************************
Skifte efter hende:

Hammerum herred: B 79 - 344 - fol 177: - Skifteprotokol opslag 121
25 jan 1850 anmeldte Mads Moeslund(hendes søn med Christen Madsen, har taget stedfaderens "Moeslund) at fattiglem Anne Marie Knudsdatter i Bording var død 73 år gammel - Uden at efterlade sig noget


**********************************************************************************************
åØåringkoebing, Hammerum, Bording, Christianshede, Et Huus, 103, FT-1845, B8116
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nielsen 42 Gift Husfæster Bording
Ane Madsdatter 43 Gift Kone Bording
Kirsten Marie Jensdatter 11 Ugift Barn Bording
Mette Kirstine Jensdatter 6 Ugift Barn Bording
Mads Jensen 4 Ugift Barn Bording
Nicoline Jensen 1 Ugift Barn Bording
Niels Christensen 11 Ugift Pleieson Tvilum, Skanderborg Amt
åØåBor som indsidder
******************************************************************************************************
Ringkøbing, Hammerum, Bording, Christianshede, Et Huus, 104, FT-1845, B8116
Navn: Ane Marie Knudsdatter Køn: K Alder: 68 Civilstand: Gift
Erhverv: Inderste, Uldbinderske. Hendes Mand tjener andetsteds. Fødested: Sunds
Amt: Ringkøbing Herred: Hammerum Sogn: Bording Stednavn: Christianshede
Matr.nr/adresse: Et Huus
Husstands-/familienr: 104 Indtastningsnr: B8116 Løbenr.: 520
Kommentarer: ( Saavidt optegnet af Skolelærer Jens Skyum, der indestaaer for at Optegnelsen er saa noiagtig som ham muligt.)
******************************************************************************************************
Afgangsliste: Gjellerup Sogn: opslag 184
nr. 154 Anne Marie Knudsdatter afgået d. 04 maj 1843 gift indsidderske hos sin svigersøn Peder Skov i Skovbye rejst til Bording Sogn
******************************************************************************************************
Tilgangsliste: Gjellerup Sogn: opslag 146
nr. 161 Niels Nielsen Moselunds Hustru Anne Marie Knudsdatter d. 07 apr 1843 - Ægtemand ankom 1842

******************************************************************************************************
åØåAfgangsliste fra Bording Sogn: 02 dec 1742 Niels Nielsen Moeslund 53 Aar - og Hustru Anne Marie Knudsdatter 65 Aar forhenv. Gårdfolk bortrejst til Skovby i Gjellerup Sogn
******************************************************************************************************
åØåringkoebing, Hammerum, Bording, Hestlund, En Gaard, 42, FT-1840, C1297
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Niels Nielsen 52 Gift Gaardmand - faderens gård
Ane Marie Knudsdatter 64 Gift Hans Hustru

******************************************************************************************************

Tilgangsliste: 28 maj 1836 Fra Ikast Sogn: N.Nielsen Moeslund med datter Zidsel Christensdatter kom fra Ikast Sogn

******************************************************************************************************
åØåringkoebing, Hammerum, Bording, Stubkjer, En Gaard, 86, FT-1834, B9459
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Niels Nielsen 46 Gift Gaardmand
Ane Knudsdatter 57 Gift Hans Kone
Zidsel Nielsdatter 23 Ugift Deres Barn - Nej hendes
Niels Nielsen 20 Ugift (Nej Mads) Deres Barn - Nej hendes
Søren Rasmussen 10 Ugift Almisselem
Ane Margrete Povelsdatter 80 Ugift Almisselem

******************************************************************************************************
Afgangsliste: Kragelund Sogn, Hids Herred, Viborg Amt: 1830 opslag 218
nr. 09 Niels Nielsen Moeslund, Mand 41,75 Aar Gaardfolk til Stubkjær i Bording Sogn med Skudsmaal
nr. 10 Ane Marie Knudsdatter, Hustru 53 Aar - do - til Stubkjær i Bording Sogn med Skudsmaal
Nr. 11 Zidsel Marie Christensdatter 20 Aar Hjemme til Stubkjær i Bording Sogn med Skudsmaal
******************************************************************************************************
Tilgangsliste: Kragelund Sogn, Hids Herred, Viborg Amt: 1822 opslag 76
nr. 09 Niels Nielsen Moeslund, Mand 34 Aar selvejer husfolk i et af Engesvang udflyttede Huussted - kom fra Stubkjær i Bording Sogn
nr. 10 Ane Marie Knudsdatter, Hustru 46 Aar - do -
nr. 15 Christen Christensen 17 år fra Bording Sogn med Skudsmål
(Zidsel Marie og Mads bliver konfirmeret her. - Men hvor er Knud og Gregers)
******************************************************************************************************
Afgangsliste: fra Ilsgårde Sunds sogn, til Bording sogn: kirkebog 1815-1826 opslag 89
1822: Niels Nielsen og hustru Anne Marie Knudsdatter, Indsidder Hestgaard
samt 2 børn: Sidsel Marie Christensdatter og Mads Christensen... Alle til Bording sogn

******************************************************************************************************

Viet: 2. Ægteskab: Bording kirke: 01 Jun 1817 Copuleret Niels Nielsen, 28 år gårdmandssøn fra Hestlund, Ungkarl og Ane Marie Knudsdatter (ane 51), enke efter Christen Madsen i Bording Bye. Forlovere: Hans Pedersen og Niels Laursen begge fra Bording By

******************************************************************************************************

Skifte efter 1. mand Skifte: jan 1817 Christen Madsen: Ane 50
Hammerum Herred: B 79 - 336 - opslag 169-171

Fundet - er i mappen "Skifter ikke renskrevet"


**************************************************************************************
Skifte: 07 feb 1817 Christen Madsen "den ældre" Østergaard i Bording
Hammerum Herred: B 79 - 336 - opslag 169-171

1. Mands skifte:
Aar 1817 d. 7.Februar indfandt sig Hammerum Herreds Skifteforvalter Hr.Lundness kommissær Herredsfoged Møller til Højriis, i lovligt samfald med fuldmægtig P.S.Beck fra Remme, som udi Østergaard i Bording Bye og Sogn, for i overværelse af antagen Witterligheds- og Wurderingsmænd Sognefoged Peder Knudsen i Broenberg og Salmager Jens Andersen af Hestlund - at foretage Skifte efter afdøde Selvejergaardmand Christen Madsen Østergaard, til paa følgende lovlig Deling mellem hans efterladte Enke Anne Marie Knudsdatter der med Laugværge Herr Kommissær Lund af Gjellerup var tilstede, og deres i Ægteskab sammenavlede Børn, der var:
en Søn: Knud 16 Aar
en ditto Christen 13 Aar
en do Gravers 09 Aar
en do Mads 04 Aar
en Datter Maren 21 Aar
en do Sidsel Keirstine 06 Aar

for de 6 umÿndige Arvinger, der stadig er hjemme i Stervboegaarden hos Moderen - mødte formÿnderen deres nærmeste frænder paa faderens side, selvejergaardmænd Niels Jensen Nørgaard af Sunds Bÿe(Fasters mand) og Niels Pedersen Lÿsdahl af Thaarup, Sunds sogn, hvilke begge blev indskjerpede de dem paaliggende Wærgemaals=pligter og lovede at opfÿlde disse efter beste Evne og Overbevisning. I samtlige vedkommendes Overværelse blev da Registrering og Wurdering over Stervboets ejendele fremmes saaledes

Indbo (har ikke renskrevet det) .................................................. 723 Rd 1 M 2 Sk
Dernæst blev Stervbogaarden der staar for 3 td. 2.skp. 2.alb.
af den afdøde et tinglyst skøde af 3.april 1816, med Bygninger
og .. efter bedste kjænnende intet til vorden ........................... 2100 Rd .............
Hele vurderingssummer er da....................................... 2823 Rd, 1 M, 2 Sk.

Det anmeldte Skøde indlemmes og lyder saaledes. Samtlige paagieldende erklærede, at de intet fandt at erindre imod gield paa Gaard og Besætning fandtes ikke, og da vare Skiftet i dag tilendebragt paa den Maade at Enken beholder det Registrerede til hende, imod at indestaar for at præstere den på Boet fæstende Gield samt at udrede til sine Børn Fædrende Arv,da saaledes efter opgørelsen kan tilkomme.

Boets Udgift blev af vedkommende opgiort at være følgende:
1.
til Hjerm Gindings Herredes Overformynderi efter Pantes Obligation
af 20.Juli 1816 Kapital: 275 Rd. 8 M. som efter nugieldende
Rigsbanks kan udgiøre ............................................................ 515 Rd
2.
Til Herr Pastor Hansen i Bording Præstegaard efter 2.prioritet haver:
Obligation af 11 August 1816, den Summa ................................ 800 Rd
3. Til Kammerraad Møller paa Höÿriis, efter indgaaet forlig ved
Hammerum Herreds forligs kommission den 8. Juli 1816 haver en
udprint fremlægges , den Summa ........................................... 178 Rd. 5 M.
4. Til Mads Nørgaard i Thaarup efter Revers af 21.dec. 1814.. 100 Rd.
5. Til Jens Meldgaard i Hestlund - Betroet Gield ..................... 100 Rd.
6. Til Jens Hampen i Raunholt - ligeledes............................... 35 Rd
7. Til Peder Siiggaard i Hestlund - ligeledes .......................... 50 Rd.
8. Til Jens Overgaard i Ravnholt og flere ligeledes betroet gielld 50 Rd.
Disse Udgifters Summa - med hvilke formÿnderne
havde at erindre - udgiver et samlet Beløb 1828 Rd.5 M.

Dertil kommer endvidere.
For den afdødes begravelse, som Enken endnu er Skyldig, hvilket
man anslår til 50 Rd og til Enkens egen jordefærd i sin tid paastaas
50 Rd - Summa ....................................................................... 100 Rd.
Summa Udgift 1928 Rd. 5M.
Naar hermed balanceres mangelførte indtægter 23.Rd.1M.
Bliver i behold 894 Rd. 2.M.

Skiftets besorring (ikke indskrevet) 67 Rd. 1 M
Den endelige Beholdning bliver 827 Rd. 3.M
Heraf Enkens andel 413 Rd.3.M 1.sk
Børnene tildeles herefter 413 Rd.3.M 1.sk
Som efter loven deles saaledes:

Sønnen: Knud en Broderlod 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Christen - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Gravers - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Mads - do - 82 Rd.4.M.3½ Sk.
Datteren: Maren en Søsterlod 41 Rd.2.M.1.1/3 Sk.
Sidsel Kirstine - do . 41 Rd.2.M.1.1/3 Sk.
Der udgiör anføres 413 Rd.3.M 1.sk

Denne summa bliver med formÿndernes Samtykke indestaaende hos Enken i Stervebogaarden. Til Børnenes arv fra idag til de tilfalder hver og især efter det fyldte 18 Aar, betales ikke renter, imod at hun til samme tid forsyner dem med, opdragelse, føde og klæder. Da skiftet er saaledes er tilendebragt bliver Sterveboegaarden med dens øvrige registrerede overbragt Enken til raadighed-

Datum et Supra underskrevne
Anne Marie Knudsdatter, som Laugværge: Lund, Som Formÿnder: Jens Nielsen Nørgaard og Niels Nielsen Thorup. Som Witterligheds og Wurderingsmænd: Peder Broenberg og Jens Andersen

Renskrevet: Tove Brix - Ane: 1.


******************************************************************************************************

1.mand død: Bording bye og sogn: død 09 Dec 1816 begravet 15 Dec 1816 Christen Madsen (ane 50), Bonde, gårdmand i Bording 55 år

**************************************************************************************
Skifte Ane 102 : Hammerum Herred: 24 dec 1810 - B 79 - 335 - Læst af Tove Brix
Fars skifte:
Knud Sørensen Skinderholm i Søndervaas
Enke: Sidsel Jensdatter: Lavværge:Jens Jensen Westergaard(Hendes bror)
Børn:
Jens Knudsen 38 år,
Anne Marie Knudsdatter (Ane 51) - gift med Christen Madsen Østergaard i Søndervaas,
Mette Knudsdatter 35 år, Ugift
Johanne Knudsdatter 30 år, ugift


Se skifter hos ane 102: Knud Sørensen Skinderholm

**************************************
åØåringkoebing, Hammerum, Sunds, Søndervaas bye, , 1, FT-1801, B9004
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Christen Madsen !! 39 Gift Hosbonde Bonde og gaardb Ane 50
Anna Maria Knudsdatter 24 Gift Hans kone Ane 51
Maren Christensdatter !! 5 Ugift Deres børn Ane 25
Mads Christensen !! 3 Ugift Deres børn
Knud Christensen !! 1 Ugift Deres børn
Jens Sørensen 24 Ugift Tienestefolk National soldat
Eddel Fransdatter 19 Ugift Tienestefolk

******************************************************************************************************
Viet: 1794: de står ikke i kirkebogen som viet - men de er begge af Sunds sogn - de får Maren nov 1795 hvor moderen har sin kirkegang i Sunds kirke... har søgt alle omkringliggende sogne - Vielsen er nok bare ikke indført i kirkebogen

******************************************************************************************************
Det er nok ikke dem - han skal være den ældste - og Søn Jens og datter Anne Marie(1787:9 år) Mangler
Kan ikke finde andre i FT 1787
åØåviborg, Lysgaard, Hinge, Hinge, -, 29, FT- 1787, B3892
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Knud Sørensen 50 Gift mand byens hyrde ane 102
Zidsel Jensdatter 48 Gift hans kone - Ane 103
Mette Knudsdatter 13 Ugift deres barn -
Johanne Knudsdatter 6 Ugift deres barn -

******************************************************************************************************

Noter :


************************************************************************************************************

Anne Marie Knudsdatters børn med 2.mand Niels Nielsen: viet: 01 Jun 1817

Taarup bye, Sunds sogn: født 14 Mar 1818 Christen Nielsen Døbt 15 Mar 1818 i Gjellerup Præstegaard, Gårdmand Niels Nielsen og hustru - død


************************************************************************************************************


Anne Marie bliver ikke konfirmeret i Sunds sogn... det passer med jeg ikke kan finde Anne Marie og Christens bryllup og deres første datters fødsel.. de er dog kommet tilbage til Søndervaas, da hun har sin kirkegang


************************************
Gudmor datters barn:
Gjellerup Kirke: Født: 21 sept 1840 Døbt: 27 sep 1840: Ane Maria Pedersen. Forældre: Peder Christensen Skou og Hustru Zidsel Kirstine Christensdatter - Husfolk i Skouby.Suscept: Konen Ane Maria Knudsdatter af Bording(Mormor), Karlen Jens Christensen, Maria Nielsdatter, Grd. Peder Andersen Sønderbye og Grd. Niels Svendsen i Skovbye.

************************************
Gudmor datters barn:
Født 03 aug 1827 Mari Anne Rasmusdatter Låsby by og sogn Forældre: Indsidder Rasmus Christensen og hustru Maren Christensdatter Hjemmedøbt: 05 aug 1827 - Publiceret i Låsby Kirke: 11 nov 1827
Suscept: (Mormor) Anna Maria Knudsdatter(ane 51) Faddere: Kristian Lauring og Julius Jensen begge gårdmænd i Laasby.

FarMor
Knud Sørensen "Schinderholm" - Ane 102Sidsel Jensdatter - Ane 103
ÆgteskabBørn
1794 - Christen Madsen (den ældre) Østergaard - Ane 50 13 Nov 1795 - Maren Christensdatter Bording - ane 25
Mar 1798 - Mads Christensen
03 Apr 1803 - Christen Christensen
10 Okt 1800 - Knud Christensen
02 Feb 1806 - Zidsel Kierstine Christensdatter
19 maj 1807 - Gravers Christensen
11 Aug 1810 - Zidsel Kirstine Christensdatter
23 Dec 1812 - Mads Christensen Moeslund
31 Jul 1816 - Dødfødt Pigebarn ane 50+51 Christensdatter
01 Jun 1817 - Niels Nielsen Moeslund - 2. Mand: Ane 51 14 Mar 1818 - Christen Nielsen

Anne Marie Knudsdatter - Ane 51
* 28 apr 1777
† 20 Jan 1850
Knud Sørensen "Schinderholm" - Ane 102
* Apr 1741
† 15 Feb 1810
Sidsel Jensdatter - Ane 103
* 1739
† 20 Feb 1817
Søren Knudsen - Ane 204
* 1709
† 19 Feb 1782


Mette Frandsdatter Schinderholm - Ane 205
* 1710
† 17 Apr 1786Jens Pedersen Faurholt - Ane 206
* 1707
† 01 Dec 1761


Maren Jensdatter - Ane 207
* mar 1702
† 10 jul 1798
Knud Christensen - Ane 408
* Dec 1677 - † Før 1758
Birgitte Jensdatter - Ane 409
* Maj 1681 - † Apr 1759

Frands Poulsen Holling - Ane 410
* Før 1680 - † Jan 1731
Maren Hollings - Ane 411
- - -

Peder Jensen Faurholt - Ane 412
- - † eft 1736
Maren Nielsdatter Faurholt - Ane 413
- - † eft 1725

Jens Michelsen - Ane 414
* omk 1660 - † eft 1705
Sidsel NN - Ane 415
* omk 1670 - † apr 1753

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018