Mette Michelsdatter - ane 35

DatoStedKilde
Født :13 okt 1754Åby By og Sogn, Hasle Herred, Århus AmtKilde
Døbt :-Åby Kirke - start 1765-
Død :24 Apr 1800Åby By og Sogn, Hasle Herred, Århus Amt-
Begravet :02 Maj 1800Åby kirkeKilde
viet03 aug 1774Røgen Kirke, Røgen sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt-

Alder : 45
Stilling : hustru til; Selvejergårdmand i Røgen bye og Åby
Ref. : Ane 35 Farfars farmor mor = 2 x Tipoldemor

Noter : Laurs og Mette sælger deres selvejergård i Røgen 1691 og køber en gård i Aaby - hendes forældre sælger deres gård i Klintrup og flytter med.

******************************************************************************
Marselisborg gods Skifteprotokol 1674-1719 G 322-4 udarbejdet af Bente Feldballe

Fars skifte:
952 Mikkel Poulsen i Åby, nu i Viby Terp. 15.11.1806, fol.574B, 578, 580B, 589B, 591B.
B: Mette Mikkelsdatter, [skifte Lyngbygård gods 26.5.1800 lbnr.111], var g.m. Peder Rasmussen i Åby. 1B: Bodil 13. Mette Mikkelsdatters første ægteskab med [Laurids Andersen i Åby, skifte Lyngbygård gods 16.10.1793 lbnr.85]. 4B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen på stedet, Anders 24, soldat i Rendsborg, Maren g.m. Poul Lauridsen i Jelsbak [Holme sogn], Poul 18, skrædderlærling i Lillering.


******************************************************************************
Mette (Ane 35 dør) 24 Apr 1800 i Aaby sogn, Hasle herred gammel 45½ år
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skanderborg rytterdistrikt:

Faders skifte: Marselisborg Gods G 322 reg: 15 nov 1806 fol: 574b (bil.:ane 70 skifte 2 stk)

Michel Poulsen (ane 70) i Wibye, enkemand
Boede og døde hos sin svigersøn Eschild Nielsen (gård 25)

Børn: 1. Mette Mikkelsdatter død og efterlader sig:
a. Anders Laursen 24 år, Landsoldat i Reensberg
b. Poul Laursen 18 år, skrædderlærling i Lillering
c.Gjertrud Laursdatter gift med forannævnte Eskield Nielsen
d. Maren Laursdatter Gift med Poul Laursen husmand i Jelsbak
e. Bodil Pedersdatter 13 år hjemme hos faderen Peder Rasmussen i Aabye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eget Skifte: G 313-20. 8/16 Lyngbygård Gods 1772-1850 … Ane 35 Mette Michelsdatter

åØå111 Mette Mikkelsdatter i Åby. 26.5.1800, fol.210B, 217B.
E: Peder Rasmussen. B: Bodil 7, Laurids 3. Første ægteskab med [Laurids Andersen sst, skifte 16.10.1793 lbnr.85]. B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen i Viby, Anders 20, Maren 16, Poul 14. FM: morfar Mikkel Poulsen i Åby.

X find det første
Fortsættelse og Slutning af Skiftet efter Gårdmand Peder Rasmusens afgangne hustru Mette Michelsdatter af Aabye.
Den 30 Juni 1800 blev som aftalt paa Lyngbyegaard atter foretaget skifte hos Gaardmand Peder Rasmussens afgangne hustru Mette Michelsdatter af Aabye, I hvilken anledning herpaa Lyngbygaard var mødte Enkemanden bemeldte Peder Rasmussen, og som formÿnder for de Umÿndige og tillige paa de Mÿndige arvingers vegne Deres Morfader Michel Poulsen af Aabye. - Som Widner var tilstede ved Forretningen Jacob Madsen og Peder Danielsen begge herpaa Gaarden. - I Skiftes Overværelse blev da forrettet og affandtes som følger:

Skifteretten Spurgte herefter Enkemanden som formÿnder, om han vidste mere til indtægt at angieve, end hand som under Registrerings og vurderings forretningen var anført, hvortil begge svarede Neÿe.

Det registrerede og vurderede blev da opsummeret og blev i alt til den Summa 285 - 3 - 0

Derefter blev ansaet samme udgievt, som forhen blev angiven:
Ved forrige forretning under dette skifte blev af Enkemanden angivet at han har skÿldig
Til Købmand Søren Schmidt i Aarhus 13 - 0 - 0
Han angav nu nu tillige at hans afdøde hustrus Begravelse havde kostet ham 20 Rd,
hvoraf han endnu var hans broder Gårdmand Rasmus Rasmussen af Terp Skyldig 18 - 0 - 0
Enkemanden fordrede sin begravelses Omkostning ligeledes som hans hustrus anførte
Som altsaa bliver Udgivt 20 - 0 - 0
Videre Gield blev ikke anmeldt at hæfte paa Boet - I henseende til Gaardens Inventariums
og besætningens mangler, erklærede Skifte forvalteren som Husbonde, at da det var ikkun
faa Aar siden Enkenmanden som nÿe Fæster blev Gaarden med det videre overlemmet,
forlangte han skreven under dette Skifte ikke noget Syns, eller ville i faa ---
formens nogen Patend paa Boet.
Gield Boets Udgivt er da i alt 51 - 0 - 0
Igive Boens Beholdning 234 - 3 - 0

Herfra vaarer Skiftes Bekostning Saaledes:
a. Skifte Solarium 2 - 2 - 0
b. Skifterettens beskrivning paa 3 ark 1 - 3 - 0
c. Stemplet Papier til Skiftebrevet 1 - 3 - 0
d. Til Registrerings Contoiret 1 - 4 - 11 I alt 6 - 0 - 11
Bliver igien til Deeling 228 - 2 - 5

Heraf tilkom Enkemanden det halve, men han erklærede at han af Kierlighed til sine Børn ville have dem tillagt som følger -
Sin Stedsøn Anders Laursen 40 Rd
Hans steddatter Maren Laursdatter i penge 20 Rd og for de 20 Rd
skulle hun tillægges hendes salige Moders Gangklæder, altsaa fik 40 Rd
Hans Stedsøn Poul Laursen Ligesaa og 40 Rd
Hans Egen Datter Bodild Pedersdatter ligesaa 40 Rd
Og ville han deruden give hende 1 Seng saa god som 40 Rd
Og Endelig hans egen Søn Laurs Pedersen ville faa tilligge
ligesom de andre 40 Rd
Den Gifte Datter Giertrud Laursdatter er allerede afklaret med hvad hun kunne tilkomme, og for hendes mand Gaardmand Eskild Nielsen i Wibye tilforn givet lovlig aftald og kvittering -
I øvrigt erklærede Enkemanden at han forbeholder sig Retten af hans tvende egne børns tillagte arvelod til de opnaaede deres 16 aar, imod det forstaar sig at han efter Egnens skik opdrog og opfostre dem paa bedste maade. Den arv som hans stedbørn som meldt er tilfalden- forbaaad han sig til 13.juni termin 1801 at udbetale til formÿnderen Michel Poulsen for saavidt de Umÿndige angaar og til de skÿldige have alt imod behørig afkald og kvittering - De hans egen søns tillagte penge bliver indtil videre hos faderen i Boet. - Skifteforvalteren og forretningen kunne ikke have noget imod anførte af Enkemanden giort Deling imellem Børnene, da de var saa fordelagtig for ibm, men den betemmelse af Enkemanden blev af Skifteretten approberet, og da Enkemanden i ørigt ikke allem lovede at tilhver at betale al den anmeldte Gieldm men om nogen anden uanmeldt firdring skulle og slagers at sætte på boen da og at være ansvarlig for den i alle maader, ligesom han og lovet at betale Skiftets Omkostning, blev der erklæret Enkemanden til fri og lovlig Disposition og Skiftet sluttet, dog mod de forbeholdelse at Enkemanden for dette Skifte mod alt hva deraf dependeres holde Skifteforvalteren anger og troesløs - Det saaledes afhandles som for og over er meldt bekræfter og tilstaar med vore hænders Underskrift Datum ut Supra. Althalt

Som vidner og til Witterlighed:J.Madsen J.M.S Peder Rasmussen
Som formÿnder Mickel Povelsen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viet: 2. mand: Aabÿe Kirke: 15 Nov 1793 Trolovedes i Aabÿe Enken efter Laurs Andersen: Mette Michelsdatter til Ungkarl Peder Rasmussen af Liisberg. Beviis for foreskreven skifte og vidner for begges angaaende ere forewiste Som forlovere i ovenviste efter loven ere vi twende Aarhus: 01 nov 1793 .. Rasmus Rasmussen og Michel Powelsen(Hendes fader). Sammenvied 25 marts 1794 af Braum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. mands skifte:
Skanderborg rytterdistrikt:
åØå85 Laurids Andersen i Åby. 16.10.1793, fol.156, 164.(Ane 34)
E: Mette Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Poulsen sst. B: Gertrud 15, Anders 12, Maren 9, Poul 7. FM: Jens Lemming i Åby.
Se ane 34 Laurids Andersen, hvor skiftet er beskrevet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.mand Laurits Andersen dør: 16 sep 1793
Skanderborg Åkiers amter:
Amtsbreve 1792-1793
52
Fra L v Bülow, Skanderborg. Drejer sig om nogle fraflyttede Personer, fra Røgen Sogn til Åbye under Havreballegårds Amt, nemlig Gårdmand Laurs Andersen, der har medtaget sine 3 Børn [Lægdets] løbe no 36 Anders Laursen 10 - 11 år. No 36 Poul 5 - 6 år og no 37 Michel 2 - 3 år, hvilket Bülow efter forordningen af 20 Juni 1788, ikke vil undlade at tilmelde, således de kan indføres i Amtets rulle. 30 November 1791.
Notat: Lægdsmanden i Åby, må afgive tilståelse til Lægdsmanden i Røgen, at indførsel er sket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
åØåskanderborg, Gjern, Røgen, Røgen Bye, , 6, FT-1787, B4099
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Lauridtz Andersen 50 Gift Manden ane 34 Selw Eier Bonde og Gaardbeboer
Mette Michelsd 32 Gift Hustruen Ane 35
Giertrud Lauridtzd 9 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Anders Lauridtzen 6 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Maren Lauridtzd 4 Ugift Deres Børn i første ægteskab ane 17
Povel Lauridtzen 2 Ugift Deres Børn i første ægteskab

Viet: 1 mand: Røgen kirke: Troloves 04 Mar 1774 Lauridtz Andersen (Ane 34) af Røgen og Mette Michelsdatter (Ane 35) af Klintrup. Copuleredes 03 aug 1774


Noter : Børn: 1. ægteskab: se Laurs Andersen...

Barn: 2 ægteskab med Peder Rasmussen i Åby, Halse herred. Viet: 25 Mar 1794

Født: Aaby bye og sogn: Dom.1.adv.: 30 Nov 1794 havde Forældre Peder Rasmussen og og Mette Michelsdatter en Datter til dåben kaldet Bodil født d. 21 nov 1794. Baaren af Anna Michelsdatter(Moster) fra Terp. Faddere ved Daaben: Michel Laursen(½ bror), Niels Trige, Niels Christensen. - Introd: søndag mellem jul og nytå 1794r: Introd: Peder Rasmussens hustru Mette Michelsdatter

Viet: Viby Kirke: 1815 Gårdmand Eskild Nielsen i Viby - han var gift med hendes afdøde søster Giertrud Laursdatter

Viet: Viby Kirke: Trolovet: 30 jan 1828 Ungkarl Christen Iversen Holm 27 aar gammel og Enken Bodil Pedersdatter i Wibye Terp, 34 aar gammel. Forlovere; Gaardmændene Niels Nielsen og Søren Sørensen i Wibye Ter. Copuleret: 20 marts 1829

Død: 10 Jan 1874, Begravet: 19 Jan 1874: Bodil Pedersdatter. Enke efter aftægtsmand Christen Holm i Viby Terp, 79 år gammel. Død hos gaardmand Morten Sørensen, født: i Aaby 21 Nov 1794, Viet 2 gange.

**************************************************************************************

Født: Midfaste: 25 Mar 1797 havde gårdmand Peder Rasmussen og hustru Mette Michelsdatter en søn til dåben kaldet Laurs, født 12 feb 1797 og hjemmedøbt d. 13 feb. Faddere var Niels Jensens datter Mette Nielsdatter. Michel Lauersen(½ bror), Michel ÿde, Niels Jensen.

Død: Aaby bye: Fastelavnssøndag 28 Feb 1802 blev gårdmand Peder Rasmussens søn Laurs begravet på Aaby kirkegård gl. 5 år og nogle dage.

**************************************************************************************

***************************************************'

Fadder:
Opslag 290: 03 mar 1782: Poul Snedkers barn Anna Poulsdatter. Baaren af S.grønbæks kone. Faddere: N.Pedersen, Laurits Jørgensen, Poul Snedkers broder og Laust Andersens Hustru(Mette Michelsdatter), Giertrud(Michelsdatter) Væver

Fadder Mands Søsters barn:
Røgen Kirke: 27 Mar 1768 blev Svend Pedersen(+ Kirsten Andersdatter) Søn Døbt Nafnl: Anders. Susceptrix: Mette Michelsdatter(Morbrors Hustru). Faddere: Giertrud Michelsdatter(Mettes søster), Povel Nielsen, Laurids Andersen(Morbror), Lars Marcusen, Kield Pedersen

*************************************

FarMor
Michel Povelsen - ane 70Maren Rasmusdatter - Ane 71
ÆgteskabBørn
03 Aug 1774 - Laurids Andersen - ane 34 25 feb 1775 - NN Laursen
26 Mar 1776 - Else Marie Laursdatter
13 Okt 1778 - Giertrud Laursdatter
12 Dec 1780 - Anders Laursen
17 Jun 1783 - Maren Laursdatter - Ane 17
01 Mar 1786 - Povel Laursen
26 Aug 1788 - Michel Laursen
08 jul 1791 - Mette Maria Laursdatter
25 Mar 1794 - Peder Rasmussen - 2.mand Ane 35 21 Nov 1794 - Bodil Pedersdatter
12 feb 1797 - Laurs Pedersen

Mette Michelsdatter - ane 35
* 13 okt 1754
† 24 Apr 1800
Michel Povelsen - ane 70
* 1733
† 12 Nov 1806
Maren Rasmusdatter - Ane 71
* 05 Maj 1726
† 23 Dec 1794
Povel Christensen - ane 140
* omk 1680
† Eft 1733


Anna Pedersdatter Dÿhr - ane 141
* Omk 1690
† eft 1733Rasmus Jacobsen - Ane 142
* 24 mar 1699
† 29 Maj 1734


Kiersten Pedersdatter - Ane 143
* 1684
† 13 Jan 1728
Christen Lauridtzen - Ane 280
- - † Eft 1694
Anne NN-Datter - Ane 281
- - † eft 1694

Peder Mikkelsen Dÿhr - Ane 282
- - † eft 1694
Maren Jensdatter - Ane 283
- - † eft 1678

Jacob Poulsen - Ane 284
* 1665 - † 25 Dec 1725
Karen Rasmusdatter - Ane 285
* 1656 - † 22 jan 1709

Peder Pedersen - Ane 286
* 1658 - † 09 dec 1721
Maren Nielsdatter - Ane 287
* 1657 - † 03 Okt 1713

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018