Laurids Andersen - ane 34
Laurids Andersen - ane 34

DatoStedKilde
Født :10 Sep 1737Bundgården, Røgen bye og sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt-
Døbt :15 Sep 1737Røgen KirkeKilde
Død :16 sep 1793Åby By og Sogn, Hasle Herred, Århus Amt-
Begravet :21 Sep 1793Åby kirkeKilde
viet03 aug 1774Røgen Kirke-

Alder : 56
Stilling : Selvejergårdmand i Røgen bye og Åby
Ref. : Ane 34 Farfars farmor far = 2 x Tipoldefar

Noter :
******************************************************************************
Marselisborg gods Skifteprotokol 1674-1719 G 322-4 udarbejdet af Bente Feldballe

Hustrus fars skifte
952 Mikkel Poulsen i Åby, nu i Viby Terp. 15.11.1806, fol.574B, 578, 580B, 589B, 591B.
B: Mette Mikkelsdatter, [skifte Lyngbygård gods 26.5.1800 lbnr.111], var g.m. Peder Rasmussen i Åby. 1B: Bodil 13. Mette Mikkelsdatters første ægteskab med [Laurids Andersen i Åby, skifte Lyngbygård gods 16.10.1793 lbnr.85]. 4B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen på stedet, Anders 24, soldat i Rendsborg, Maren g.m. Poul Lauridsen i Jelsbak [Holme sogn], Poul 18, skrædderlærling i Lillering.


******************************************************************************
Laurs og Mette sælger deres selvejergård i Røgen 1691 og køber en gård i Aaby - hendes forældre sælger deres gård i Klintrup og flytter med.
*********************************************************
Laurs Andersen (Ane 34) dør: 16 sep 1793 i Aabye sogn 56 år gammel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Skifte: G 313-20 6/16 Lyngbygård Gods 1772-1850 … Ane 34 Laurs Andersen
Aabye
åØå85 Laurids Andersen i Åby. 16.10.1793, fol.156, 164.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Poulsen sst. B: Gertrud 15, Anders 12, Maren 9, Poul 7. FM: Jens Lemming i Åby.

Skifte Forretning efter afgangne Gaardmand Laurs Andersen Anno 1793 den 16 Oktober, indfandt sig den for Lÿngbyegaards Gods Constituerede Skifteforvalter Procurator Ingerslev af Aarhus, udi Stervboet efter afgangne Gaardmand Laurs Andersen for i Dag som 30.te Dag efter Dødsfaldet at foretage Registrering og Vurdering til videre skifte og Deeling imellem Enken Mette Michelsdatter og hendes med den afdøde aflede Børn som var:
1. en datter Giertrud Laursdatter 15 aar,
2. en søn Anders 12 aar
3. en datter Maren 09 aar
4. en søn poul 07 aar
Wed Denne forretning var nærværende som Witerligheds og Wurderings mænd Peder Nielsen og Michel Christensen af Aabye, og tilstede Enken med hendes antagen Lauwærge hendes fader Michel Poulsen ibid:, og som tilsyns Wærge for de umÿndige blev beskikket Gaardmand Jens Lemming af Aabye - Hvorde pasierede som følger:

I Daglig stuen:
1 Fÿhr Bord med Eege fod 1 - 2 - 0
2 gl. Fÿhr Bænkker 0 - 2 - 0
2 gl. Træe stoele 0 - 1 - 8
1 krung stoel 0 - 1 - 4
1 fire og tÿve Timers slå Uhr 6 - 0 - 0
1 eege Halv kiste 1 - 2 - 0
1 Jern kakkelovn 10- 0 - 0

I Én Alkowe seng
2 Tavlet Omhæng 0 - 2 - 0
1 blaue og hwid Olmerduns Overdÿne 7 - 0 - 0
2 Bolster Underdÿner 6 - 0 - 0
1 hviid Wadmels Dÿne 2 - 0 - 0
1 Olmerdugs Hovedpude 0 - 4 - 0
1 do 0 - 3 - 0
1 Bolster med hwid Betræk 0 - 4 - 0
2 smaae Wæge Puder 0 - 0 - 0
1 par Blaargarns lagner 0 - 5 - 0
1 Hørgaarns Do 1 - 1 - 0

Paa I do Alkowe
2 ­Tavlet Omhæng 0 - 2 - 0
1 Olmerdugs Overdÿne 7 - 0 - 0
1 blaue og hwid Bolster Underdÿne 3 - 3 - 0
1 Bolster hoved Pude med betræk 1 - 4 - 0
1 gl.Olmerdugs Hovedpude 1 - 0 - 0
1 par Blaargarns lagner 0 - 5 - 0
et 4 lt Bismer 2 - 0 - 0
1 koober tragt og et Messing Rive Jern 0 - 3 - 0
1 sax 8 sk: 3 stk smaae Talerkener 15 sk. 0 - 1 - 7
1 jern lamp 0 - 0 - 12
8 stk Træe Talerkener 0 - 0 - 8
1 par gl: karer 0 - 1 - 0
nogen gl. Bøger 0 - 3 - 0
1 Leier Cisk 0 - 0 - 12

I et andet kammer

1 Olmerduns overdÿne 4 - 0 - 0
2 gl. Underdÿner 2 - 0 - 0
1 hoved Pude med Blaae tavlet Dÿnebetræk 0 - 3 - 0
1 par Blaaegarns Lagner 0 - 4 - 0
l gl. Træe stoel 0 - 0 - 4
I den øwerste stue

l Fÿhr Bord med Aaben foed 1 - 4 - 0
2 Fÿhr Bænkker 0 - 3 - 0
4 Træe Stole 1 - 2 - 0
1 slet Eege Dragkiste med Beslag 6 - 0 - 0
1 Fÿhr Dragkiste med Laas 6 - 0 - 0
1 H___ Fÿhr kiste 4 - 0 - 0
1 Beslagen Eege kiste 5 - 0 - 0
1 Hængeskab 1 - 4 - 0
2 smaae skrine 0 - 2 - 0
1 Wæge skrin 0 - 4 - 0
1 Træe Bismer 0 - 0 - 4
P___mie med nogen gl.Ther Tøÿ 0 - 2 - 0
Trei Talerkener à 12 M 1 - 2 - 4
Strÿge Jern med Bolster 1 - 4 - 0
Himmel Seng Taulet lærreds Omhæng 4 - 0 - 0
2 Rød og Hviid Olmerdugs Overdÿne 3 - 0 - 0
2 gl. Underdÿner 6 - 0 - 0
2 Olmerdugs hoved Pude med Blaa Tavlet betræk 0 - 4 - 0
2 Hvid Stribet Do 0 - 4 - 0
1 Blaarlærrets Lagner 1 - 0 - 0
1 Hørlærrets do 1 - 0 - 0
1 gl. Dreils Gavlklæde 0 - 0 - 8
Speil 0 - 3 - 0
4 stk flasker 0 - 1 - 4
1 eidet Bræns__narius Træe 0 - 1 - 8
1 hat 2 M, 1 Bomuldshue 1 M 8 Sk, 1 Rød og Hvid Bomulds Tørklæde 3 M 1 - 0 - 8
1 Blaae Taulet Tørklæde 1 M,8Sk, 5 Hørlærrets Skjorter à 3 M stk. 2 - 4 - 8
1 Par Guer Skin Buxer 1 - 4 - 0
3 Par Blaae Strømper 0 - 4 - 8
1 Hwid Wadmels trøÿe 1 - 2 - 0
2 par gl. Skin Buxer 0 - 2 - 0
2 gl. Grønstribet undertrøÿer 0 - 2 - 0
1 gl. Blaket Weimmer do 0 - 2 - 0
1 rød og blaaestribet undertrøÿe 0 - 4 - 0
1 grønternet do 0 - 4 - 0
1 Rallemankes Indertrøÿe 0 - 3 - 0
1 Blaa Klæde trøÿe med Sølv knapper 36 stk 7 - 0 - 0
1 Blaa Klæde Kiole 2 - 0 - 0
1 do vadmels 1 - 4 - 0
2 par nÿe Blaaegarns Lagner 5 M 1 - 4 - 0
1 __ 4 stk Uld à 28 Sk 6 - 0 - 12
l par Hørlærreds Lagner 2 - 2 - 0
3 par Blaaegarns do à 4 M pr. 2 - 0 - 0
40 af Hørlærret à 12 Sk: og 5 af Vadmel 1 - 4 - 0
10 af Tavlet forklæde Tøÿ à 20 sk 2 - 0 - 8
2 Bord Duge à 1 M og 6 Sk 0 - 3 - 0
1 Uld Sax 0 - 0 - 12
1 Sølv Hals knap 0 - 1 - 0
1 par gl. skou 0 - 3 - 0
1 par Støvler 0 - 4 - 0


I Kiøkkenet

1 Kaaber Kiedel 3 - 0 - 0
2 Messing Kiedeler 1 - 4 - 0
1 Kaaber Thee Do 1 - 4 - 0
3 Jern Grÿder 3 - 0 - 0
1 Lÿgte 0 - 1 - 8
10 stk Staukar à 6 sk. St 0 - 3 - 12
1 Fløe Bøtte 12 sk. - 1 Malkestreb ( sk. 0 - 1 - 4
1 Kaffe kiervn 0 - 1 - 2
1 Smør Kiern 0 - 2 - 0
1 Jern Trefod 2 M, 1 Ilklæmme og Puster 1 M 8 Sk 0 - 3 - 8
2 Træe skåler og 1 Ølkop 0 - 1 - 8
1 liden Drøfte Trug 0 - 0 - 6
1 Pl kogen 10 sk, 1 smør Bøtte 2 M 0 - 2 - 10
1 gl. kveig stoel 0 - 0 - 6
1 træefad 0 - 0 - 4
2 gl. halm kopper og 1 salt kahr 0 - 0 - 10
1 Træe Stob 0 - 0 - 6
1 Sølv Bægger 5 - 0 - 0
3 spin Rokker og 2 Haxer 1 - 0 - 0
1 Eege kiste med Beslag 5 - 0 - 0
1 Jern Kakkelovn 10- 0 - 0


I Brøggerset

1 Gl. Eege kiste 1 - 4 - 0
1 gl. Haanpkværn 0 - 1 - 0
1 ¾ koober kiedel i Grue 12- 0 - 0
1 Brøg kahr 1 - 4 - 0
2 smaae Brøgkahr i Ballie 2 - 0 - 0
2 Øltønder 2 - 0 - 0
1 Salt Trug 1 - 2 - 0
1 bag Trug 1 - 0 - 0
1 lang Fuhr Bord 1 - 4 - 0
1 Sold 0 - 1 - 0
3 Sold 0 - 1 - 8
3 stk Bræper 0 - 3 - 0
2 Brøg stole 0 - 1 - 0
3 gl. stole 0 - 1 - 2
2 Drøfte Trug 0 - 1 - 6
1 Kværn 1 - 0 - 0
1 Øl Tragt og 1 Hakke Bret 0 - 1 - 4
1 Ballie kahr og 1 Spand 0 - 0 - 8
2 Garndvinder 0 - 0 - 8

Paa Loftet

1 gl. Skib og 1 Fierding 0 - 1 - 2
3 Grÿnd kuber 1 M 8 sk., 1 Sæeløb 4 sk. 0 - 1 - 12
2 Træ kasser 0 - 4 - 0
1 Træe Fireping 0 - 1 - 4
1 Træe kasse 1 - 4 - 0
1 træe Bord 0 - 1 - 8
1 S___p Reeb 1 - 0 - 0
3 Hiølner 1 - 3 - 0
1 med Drag og 1 Slaae do 0 - 0 - 12
1 River 0 - 1 - 8
1 Sadel 0 - 1 - 8
4 Tønder Rug à 4 Rd 16- 0 - 0
2 Tønder Erter à 28 sk skp. 4 - 4 - 0
5 skp. Gl. Erter à 30 sk. 1 - 3 - 0
4 Skp. Gl. Bøen à 26 sk. 1 - 0 - 8
1 Deel gl. uskoget hør 1 - 4 - 0
1 Senup Hamp 0 - 4 - 0
6 rp Sækker 1 - 4 - 0
2 Sægel 0 - 1 - 0
1 Tørve Spade 0 - 1 - 4
2 Øxer 3 M, 2 Nauver 2 M 0 - 5 - 0
1 Spise Bord og 1 Høg Jern 0 - 1 - 0
1 Lÿse stage 0 - 0 - 12

I Gaarden

1 Blakket koeb 6 aar 10- 0 - 0
1 Rødhielmet Do 8 aar 7 - 0 - 0
1 Sortbroget Do 7 aar 8 - 0 - 0
1 Hvied Do 7 aar 9 - 0 - 0
1 Blakhielmet Do 6 aar 8 - 0 - 0
1 Hviid kvie 2 aar 7 - 0 - 0
1 Rødhielmet Tÿr 2 aar 3 - 0 - 0
1 Sort kalv 1 - 0 - 0
22 Faar og Lam à 1 Rd 22- 0 - 0
2 Svin og 1 grius 11- 0 - 0
2 Hjulv Børd 0 - 1 - 8
1 Hakkelse kiste madkurv 1 - 4 - 0
1 Fork paa skaft 0 - 1 - 8
2 par hæste Dækkener 2 - 0 - 0
2 Skin 0 - 3 - 0
1 Sauge 0 - 0 - 6
I alt 336 - 4 - 9
Videre forefandtes ikke at Registrere og vurdere undtagen Besætning og Inventarium med aparte Sÿns forretning bliver at Paaskiønne og da Enken ønskede Skiftet befordret saa begiærede hun med Lauværge, saa velsom Tilsÿns Værge at Skifteforvalteren uden videre Indkaldelse ville til næste Ting besørge en udnævnet fra Retten tvende uvildige Mænd til at Co___ er Gaardens Bÿgning, Besætning og Inventarium, hvilket ___ forvalteren lovede. Dernæst blev Enken med Lauværge tilspurgt om de vidste videre at anmelde Stauboet til Indtægt hvortil de svarede nei, ligesom og Enken erklærede at Begravelses Omkostninger var bestrit af hved Huuset formaaede saa at hun ikke derfor var noget bortskÿldig; ligesom hun heller ikke Vare mod forlangte noget vederlag, og i øvrigt var det hende ikke bekiendt at nogen gield hæftede paa stedet. - Og da intet videre kunde foretages i Dag saa bereer skiftets vidner f ____ ____ Sÿns foretningen er holdt.

Datum ut supra
Ingerslev

Mette Mickel Datter ... Som Lau Værge Mikel Povel sen
Jens Lemming
Peder Nelsen M.Christensen

Læst og skrevet af: Tove Brix (Ane 01)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Skifte: G 313-20 6/16 Lyngbygård Gods 1772-1850 … Ane 34 Laurs Andersen
Aabÿe

Anno 1794 Den 10. Jan blev Skiftet efter afgangne Gaardmand Laurs Andersen Aabÿe, igien foretaget af den Constituerede Skifteforvalter Raadmand Ingerslev i Aarhus, - Hvorda var nærværende Enken Mette Michelsdatter, med Lauværge Mikkel Povelsen (hendes far), Børnenes Formÿnder Jens Lemming alle af Aabye hvorda blev fremlagt den over Gaarden holdten Sÿns Forretning, hvorefter Brøstfældigheden er ansat til 39 rd,5m, hvilken Summa herskabet alene begiærede ført til Andrag under Skifte uden derfor at forlange Udlæg, siden Enken vedbliver Gaarden, og da intet videre er at anføre til Indtægt eller Udgivt ved foran læst tinges, saa angiærede alle vedkommende skiftet sluttet. Boets Tilstand befinder altsaa somm følger:

Indtægten er efter Vurderingen 336 - 4 - 9
Hvorfra Drages, den ansatte Brøstfæld 39 - 5 - 0
Igien i Behold 296 - 5 - 9
1. Hvorfra ved vidner afgaard Skiftets Bekostninger
og Sÿns Forretningens Bekostning 0 - 4 - 0
2. Skiftets Solarium af de Beholdenmidler i proc 2 - 5 - 12
3. Stemplet Papiir til Skifte Brevet 1 - 3 - 0
4. Skifte brevets Omkostninger paa fiire Aark à 3m 2 - 0 - 0
5. Til Merisions Contoiret 1/3 proc. 0 - 5 - 15
Er 8 - 0 - 11
Altsaa i Behold til Deeling 288 - 4 - 14Deraf tilkommer Enken Mette Michelsdatter Det halve med 144 - 1 - 7
Og den anden halve med Boe deeler i 6 sÿster Lodder saaledes:
1. Datteren Giertrud Lausdatter tilkommer i Søster Lod 24 - 0 - 6½
2. Sønnen Anders Laursen Toe Søster Lodder 48 - 0 - 13
3. Datteren Maren Laursdatter 24 - 0 - 6½
4. Sønnen Poul Laursen 48 - 0 - 13
Udgiør Boets Beholdning 288 - 4 - 14

Dernæst erklærede Enken at hun af Kierlighed til sine Børn ville give dem saa meget af sin egen Lod i Boet at hver af sønnerne får i Fædrene af 60 Rd, og hver af Døtrene 40 Rd som udgiør for dem alle fiere den Summa 200 Rd skriver To hundrede Rigsdaler som altsaa herved bliver Dennem i Arv tillagt, dog __fordrede Enken sig renten selv af disse bevilgede midler til Børnenes Opdragelse indtil de hver for siger fÿet Deres 16 aar, da de selv nÿder Deres Renter, ligesom de og om de før skulle komme ud iblandt fremmede skal nÿde samme haalv, men for Capitalen lovede Enken at udstede lov formelig rente Obligation til herskabet som overformÿmder eller og at udbetale samme naar paa fordres, faa erklæringen og at ifald nogen af Børnene skulle Døe, da forlangte hun ingen Deel i Deres Arve Lodder men samme af Deres imellem de øvrige Sødskende efter loven. End videre erklærede hun at ville give hver af Døtrene en Sæng med klæder til Værdie 40 Rd samt en Drag kiste og i den til Trolovelse og Brÿllup og hver af Sønnerne en Ordinær kiste, med hvilket alt formÿnderne paa Børnenes vegne erklærede sig fornøiet, ligesom og Enkens Trolovede Fæstemand Peder Rasmussen fra Lisberg i et og alt samstÿkke de udlovede og de alle vedkommende erklærede i alle maader at holde Skifte Retten Angger og Kravesløs saavel for Skiftets Slutning paa anførte maade som Lov ald muelig Gield og Hæftelse paa Boet og Enken forbandt sig til at betale Skiftets Omkostninger saa bliver dette Skifte hermed Sluttet og til endebragt.

Datum ut Supra Ingerslev

Enken Mette Mickelsdatter… som Lauværge Mickel Powelsen
Som formÿnder Jens Lemming, Peder Rasmussen

Til Vitterlighed

Rasmus Laur søn… Søren Niels Søn

Forevist i Skanderborg Amts Contai. Den 15 Janu 1794 Testerer N:H:Bülow

Ligesom for mig d. 22 Jan 1794 .. Marcheliisberg

Læst og skrevet af: Tove Brix (Ane 01)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Laurs Andersen og Mette Michelsdatter flytter fra Røgen til Aabye mellem sep. 1790 og og jul 1791 hvor de får en datter:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Skanderborg Åkiers amter: Amtsbreve 1792-1793 nr. 52
Fra L v Bülow, Skanderborg. Drejer sig om nogle fraflyttede Personer, fra Røgen Sogn til Åbye under Havreballegårds Amt, nemlig Gårdmand Laurs Andersen, der har medtaget sine 3 Børn [Lægdets] løbe no 36 Anders Laursen 10 - 11 år. No 36 Poul 5 - 6 år og no 37 Michel 2 - 3 år, hvilket Bülow efter forordningen af 20 Juni 1788, ikke vil undlade at tilmelde, således de kan indføres i Amtets rulle. 30 November 1791.
Notat: Lægdsmanden i Åby, må afgive tilståelse til Lægdsmanden i Røgen, at indførsel er sket.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Har set originalen - der står han er 66 år - der skal stå 50 år - er sikker på det er hans rigtige forældre
åØåskanderborg, Gjern, Røgen, Røgen Bye, , 6, FT-1787, B4099
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Lauridtz Andersen 50 Gift Manden ane 34 Selw Eier Bonde og Gaardbeboer
Mette Michelsd 32 Gift Hustruen Ane 35
Giertrud Lauridtzd 9 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Anders Lauridtzen 6 Ugift Deres Børn i første ægteskab
Maren Lauridtzd 4 Ugift Deres Børn i første ægteskab ane 17
Povel Lauridtzen 2 Ugift Deres Børn i første ægteskab

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
søsters skifte:
åØåSkanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1730-1770
B 5 C - 213

åØå399 Susanne Andersdatter i Røgen. 22.12.1778, fol.613B.
E: Poul Nielsen. B: Edel 10. FM: morbror Laurids Andersen sst.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Søsters mands skifte:
åØå346 Svend Pedersen i Røgen. 17.4.1777, fol.501B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Thomas Lauridsen sst. B: Margrethe 26, Anne 24, Anne Kirstine 20, Peder 18, Gertrud 14, Marie 11, Niels 7. FM: morbror Laurids Andersen i Røgen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Røgen kirke: Troloves 04 Mar 1774 Lauridtz Andersen (ane 34) af Røgen og Mette Michelsdatter (Ane 35) af Klintrup. Copuleredes 03 aug 1774

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Noter : Børns fødsler med Mette Michelsdatter: viet 04 Mar 1774

Født: 25 feb 1775 NN-barn død efter 8 dage
død: 05 Mar 1775 i Røgen: Lauridtz Andersens barn begravet 8 dage gammel.

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: 31 mar 1776 blev Lauridz Andersens(+Mette Michelsdatters) barn af Røgen døbt N.: Else Marie. Susceptrix:.: Ane Grønbæk. Faddere: Jens Kieldsen, Søren Thomasen, Jens Nielsen,
Død før 1778

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: 18 okt. 1778 Blev Giertrud Lauritsdatter døbt. Fadderne vare disse: Jens Kieldsens Kone (Zidsel Pedersdatter), Michel Poulsen(Morfar), Niels Pedersen, Søren Grønbæk ibid.

Viet: Aaby kirke:Torsdag 31 Jul 1798 efter foregående tillysning 3 gange var Vielsen i Aabye kirke d. 18 sep 1798 af Bechmann. - Trolovedes Ungkarl og Gårdfæster Eskild Nielsen i Wibye og pigen Giertrud Laursdatter fra Aaby. Som forlovere efter loven for dette eftervorden ægteskab udi tvende undertegnede: Hans Nielsen Egaa og Jens Rasmussen fra Wiby. (Han død:1828)

Død: Viby Kirke: Død:17 Maj 1815, Begravet:21 Maj 1815 Giertrud Laursdatter, Selvejergaardmand Eskild Nielsens Hustru i Wibÿe. 36 aar gammel

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: 17 dec 1780 War Laurids Andersens(+Mette Michelsdatters) Søn for Daaben i Røgen i Kirke: Anders, Susceptrix: Ane Marie Grønbech. Faddere Søren Grønbech, Laurits Jørgensen,Niels Pedersen, Jens Backes.

Viet: Tranbjerg Kirke: Trolovede: 09 feb 1817 Anders Laursen, 34 aar Wæver fra Aabÿe og Ane Nielsdatter 30 aar Wæverske opholdende sig i Jegstrup. Forlovere: Fæstegaardmanden Rasmus Møller i Holme og Ove Mortensen i Jegstrup. Copulerede: 18 jul 1817 - Begge havde haft naturlige kopper. (Hun død 1841:44 år)

Død: 02 jul 1867 Anders Laursen. Begravet Tranbjerg Kirke: 07Juli 1867: Aftægtsmand i Jegstrup, Enkemand - 84 aar gammel

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: 22 Jun 1783 War Laurids Andersen(+Mette Michelsdatters) Datter Maren (Ane 17) i Kirke, Baaren af Povel Sadelmagers Kohne(Fars svogers 2.ægteskab) . Faddere: Grd.Michel Povelsen(Morfar), Grd.Niels Pedersen, Husm.Anders Mortensen, Ane Rasmusdatter.

Viet: Holme kirke: 20 søndag e.trinit.:15 Okt 1804: ungkarl Poul Laursen (Ane 16) fra Wibye og pigen Maren Laursdatter (Ane 17) tjenende på Saralyst (Holme) Efter forløfte af Birkeskriver Friedrich Soetmann i Holme og Rasmus Poulsen( brudgommens morbror) (Han Død: 1837:72 aar)

Død: 20 Jan 1843 i Holme bjerge:Begravet: Holme Kirkegård 27 Jan 1843: Maren Laursdatter - afgangne aftægtsmand Poul Laursens enke i Holme bjerge 57½ år - dødsattest af 27 jan 1743

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: 05 Mar 1786 Havde Lauridz Andersen af Røgen et Barn for Daaben i Røgen Kirke N.: Povel. Susceptrix.: Kiersten Laursdatter. Faddere vare: Grd:Søren Thomasen, Jens Andersen, Selve.Grd.Therchild Lauridsen, Husm.Anders Mortensen.

Konf.: 1.s.e.Paaske 1802 Eskild Nielsens(søsters mand) dreng Povel Laursen

Viet: Trolovede: 27 Okt 1820 Ungkarl og Skrædder Poul Laursen gl. 34 aar - fra Jelsbak i Holme Sogn og Pige Margrethe Nielsdatter gl. 24 aar - afdøde husmand Niels Halds Datter i Koldt Skov - Forlovere: Boelsmand Jens Sørensen og Grd. Mads Jensen i Koldt. Copulerede: 05 marts 1821 (Død e. 1860 Viby)

Død: 12 Sep 1839 begravet 17 Sep 1839 Poul Laursen, Husmand på Wibÿe Mark 54 år gammel

************************************************************************************************

Født: Røgen Kirke: Den 31 Aug 1788 havde Lauridtz Andersen(+Mette Michelsdatter) en Søn til Daaben som blev kaldet Michel. Susceptrix.: Rasmus Mogensens Kone fra Mølhauge. Fadderne: grd.Terkel Laursen, Niels Pedersen(Giertrud Michelsdatters Mand), grd. Michel Povelsen(Morfar), Lauridtz Nielsen,

Død før 1793(Skifte Laurs)


************************************************************************************************

Født og død:Dom.4.p.trin: 17 Jul 1791 i Aabye bye og sogn: begravet Laurs Andersens sidste pigebarn Mette Maria Laursdatter 9 dg. gammel


***************************************************'

Fadder:
Opslag 290:21 apr 1782: Jens Smeds datter Ellen. Faddere vare: Laustz (Røg) Andersen, P.Snedker, S.grønbæk Kone og Inger Pedersdatter

Fadder Søsters barn:
Røgen Kirke: 27 Mar 1768 blev Svend Pedersen(+ Kirsten Andersdatter) Søn Døbt Nafnl: Anders. Susceptrix: Maren Michelsdatter. Faddere: Giertrud Michelsdatter(Bror Laurids Kone), Povel Nielsen, Laurids Andersen(Morbror), Lars Marcusen, Kield Pedersen

*************************************
11 april 1790 Konfirmeret i Røgen Kirke: Laurids Andersens Pige Anne Pedersdatter i Klintrup
11 april 1790 Michel Aabÿes Dreng: Peder

FarMor
Anders Rasmussen - ane 68Else Marie Nielsdatter Fogh - ane 69
ÆgteskabBørn
03 Aug 1774 - Mette Michelsdatter - ane 35 25 feb 1775 - NN Laursen
26 Mar 1776 - Else Marie Laursdatter
13 Okt 1778 - Giertrud Laursdatter
12 Dec 1780 - Anders Laursen
17 Jun 1783 - Maren Laursdatter - Ane 17
01 Mar 1786 - Povel Laursen
26 Aug 1788 - Michel Laursen
08 jul 1791 - Mette Maria Laursdatter

Laurids Andersen - ane 34
* 10 Sep 1737
† 16 sep 1793
Anders Rasmussen - ane 68
* 1697
† 12 Mar 1776
Else Marie Nielsdatter Fogh - ane 69
* 30 Aug 1698
† 07 Feb 1760
Rasmus Sørensen Dÿhr- Ane 136
* 1655
† 08 Jun 1736


Else Lauridsdatter - Ane 137
* omk 1674
† 03 Mar 1743Niels Pedersen Fogh - Ane 138
* 11 Sep 1662
† 07 Mar 1736


Karen Hansdatter - Ane 139
* Omk 1676
† 20 Nov 1702
Søren Mikkelsen Dÿhr - Ane 272
* Omk 1630 - † eft 1678
Maren Rasmusdatter - Ane 273
- - † Før 1678

Laurids Therkildsen - Ane 274
* 01 Dec 1644 - † 31 Mar 1719
Johanne NN-datter - Ane 275
* 1645 - † 29 Nov 1718

Peder Nielsen Fog - Ane 276
* 13 sep 1616 - † 28 Jun 1672
Else Joensdatter - Ane 277
* 21 Jun 1636 - † 17 Maj 1687

Hans Louring - Ane 278
* 1648 - † 14 mar 1713
Karen Lauridsdatter - Ane 279
* 01 apr 1651 - † 09 Apr 1740

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018