Johannes Borchsenius

DatoStedKilde
Født :17 Okt 1732Sæby, Jylland-
Død :feb 1781Ødemarkgaard, Sorø, Sjælland-
viet12 Feb 1760Hellested-

Alder : 48
Stilling : Proprietær på Ødemark

Noter : http://www.borchsenius.no/slekt/

JOHANNES BORCHSENIUS IV. 1.3.2.5.
F. 17/10-1732 i Sæby, Jylland, død feb. 1781 på Ødemark gård, Sjælland. Forpakter av
Juellinge. Eier av Ødemark, som han 13/8-1770 fikk skjøte på av kommerceråd Niels Tietgen
for 19 000 Rdl.; skjøtet ble påtegnet, av Tietgens arvinger 14/6-1771. Skiftelysning etter
Johannes B. er datert 1/3-1781; skiftet ble forrettet av amtmannen (Sorø amt). Ved
auksjonsskjøte av 9. og 18/12-1783 solgte Johannes B..s arvinger Ødemark, med Sorterup
og Ottestrup kirker, for 24 555 Rdl. til landsdommer Adam Gottlob Kraft.
Ødemark ligger 8 km, nordøst for Sorø. Av «Danske slotte og herregårde» s. 532 fremgår at
den allerede i 1280 kom inn under Sorø kloster, under hvis administrasjon den forble inntil
1664, da den av kronen ble solgt til admiralitetsråd J. Lassen. I 1790 var gården på 380
tønner land mark + litt skog og eng; den nåværende hovedbygning er fra 1880; gården eiedes
1944 av godseier H.F. Acker.
Slekten Borchsenius
21
Gift 12/2-1760 i Hellested med Karen Lohmann, f. 1741 i Kjøge kro, Kildebrønde sogn (døpt
30/9 ?), konfirmert 1757 i Heleted. Datter av Fredrik Fredriksen Lohmann og hustru Valborg
Jensdatter Greis. Han var kroholder og gjestgiver i Kjøge kro, som hans far eide.
Om faren, Fredrik Lohmann, brygger i København, hvor han døde 1753, 70 år gammel,
fremgår det av supplikkprotokollen for 2. halvår 1722 (nr, 106) at han hadde tjent ved garden
til hest i krigens tid og etter dimitteringen hensatt, med hustru (Karen) og 3
barn; han anholdt om frihet til å brygge og brenne så meget som han
kan utselge fra sitt hus «i Pottetal», (se note under) samt om å bli
forskånet «for borgerlig Tynge». Andragendet ble avslått med den
begrunnelse at han satt i en «fuldkommen Næring baade med
Brendeviinsbrenderie, Kroehold och at bortleje Heste och
Carioler». Av supplikkprotokollen for 1. halvår 1729 (nr. 25)
fremgår at han bodde «i det saa kaldede Huus Weltkuglen,
beliggende i Gotters Gaden» og hadde «Privilegium at være
fri Brøgger og Brendeviins Brender, dog ikkun for saa meget
hand af øllet i sit Huus «i Potteviis» (se note under) kunde
udtappe»; han søkte da om utvidelse av sitt privilegium,
men fikk avslag, Under nr. 886, samme år, ble hans
ansøkning om å få sin gård benådet med «publicque Brøgger
Rettighed» avslått. Bodde siden i Brolæggerstrede i
København.
Valborg Jensdatter Greis, f. 1721 i Greve, død 1776 i Højby
(Ods herred), var datter av Jens Bertelsen Greis, 1677-1760,
og hustru Anne Kirstine, død 1750. Han var student fra Roskilde 1700, degn i Greve-
Kildebrønde 1710-1751, og var sønn av Bertel Hansen (eller Jensen) Greis (død 1680), student
fra Ribe 1667, sogneprest til Greis og Sindbjerg (Vejle amt, Ribe stift), hvor også
hans far, Hans (eller Jens) Gregersen, hadde vært sogneprest.
Fredrik Fredriksen Lohmann og Valborg Greis ble gift i
Kildebrønde kirke 20/2-1739. Han døde tidlig (mellom 1742 og
1752), og enken ble gift 14/12-1752 i København med
Laurentius Lauritsen Stub (1723-77), sogneprest til Hellested
1752, til Kallehave (ved Vordingborg) 1762 og til Højby (hvor
også prost) 1766. Hans steddatter, Karen Lohmann, ble
oppdratt hos ham. I sine opptegnelser om sine barns fødsel
og dåp nevner Johannes Borchsenius flere steder «min kære
Svigermama Md. Stub» og hr. Stub blant, fadderne.
(Det finnes en rekke offiserer og prester ved navn Lohmann.)
Note: 1 pot er et hulmål på ca. 0,96 liter

FarMor
Gabriel Esaias Willadsen BorchseniusIngeborg Nielsdatter Hammendrup
ÆgteskabBørn
- Karen Lohman 21 Okt 1774 - Anna Kirstine Borchenius

Johannes Borchsenius
* 17 Okt 1732
† feb 1781
Gabriel Esaias Willadsen Borchsenius
* jul 1684
† 19 Aug 1762
Ingeborg Nielsdatter Hammendrup
* ca 1696
† 12 Jul 1757
Willads Johannessen Borchsenius
* 1645
† 14 Feb 1697


Maren Diderichsdatter
-
† eft 1697
-
--
-
Johannes Borschenius - Ane 1338
* omk 1600 - † 1656
Else Pedersdatter - Ane 1339
- - † eft 1645

Diderich Christopfersen
* 1621 - † Mar 1691

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22 Nov 2018